W 2017 roku udział mobile w konsumpcji internetu wyniesie 75% – wynika z najnowszego raportu Mobile Advertising Forecasts, opublikowanego przez agencję mediową Zenith.

Raport Mobile Advertising Forecasts koncentruje się na reklamie mobile i technologiach mobilnych, prezentując dane i prognozy dotyczące ilości czasu poświęcanego przez konsumentów na korzystanie z mobilnego internetu, penetracji smartfonów i tabletów oraz wartości inwestycji w reklamę mobile. Raport obejmuje dane z 60 światowych rynków, w tym z Polski.

Urządzenia mobilne stały się już na świecie dominującym narzędziem dostępu do internetu, a w przyszłym roku staną się też głównym ekranem dla reklamy internetowej. W Polsce 1/3 konsumpcji internetu odbywa się na urządzeniach mobilnych, stale rośnie też udział mobile w inwestycjach w reklamę online – powiedziała Agata Majecka, General Manager Zenith. – Dla reklamodawców oznacza to konieczność postawienia mobile w centrum doświadczeń klienta w komunikacji online, ale również koncentracji na mobilności samych konsumentów. Ich uwaga podzielona jest między kilka ekranów – mobilnych i desktopowych, i często współdzielona z ekranem telewizora, co wymaga budowania spójnych doświadczeń z marką, obejmujących wszystkie te urządzenia, i stosowania rozwiązań wykorzystujących ich synergię.

Hiszpania, Hong Kong i Chiny z najwyższą konsumpcją mobilnego internetu

Kraje z najwyższym poziomem konsumpcji mobilnego internetu są rozproszone po Europie Zachodniej, Azji i Ameryce Północnej. Najwyższy udział mobile w konsumpcji internetu odnotowuje Hiszpania – według szacunków Zenith w 2016 roku sięgnie on 85%. Na drugim miejscu plasuje się Hong Kong, z 79% udziałem mobile, a za nim Chiny (76%) i USA (74%). Piąte miejsce zajmują wspólnie Włochy i Indie, w których udział mobile sięga 73%. W Polsce udział mobile w konsumpcji internetu wynosi 32%.

Analitycy Zenith progozują, że w 2018 roku najwyższy udział mobile w konsumpcji internetu – na poziomie 89% – odnotuje Hong Kong. Drugie miejsce, z 87%, zajmą Chiny, a trzecie Hiszpania (86%), za którą znajda się wspólnie USA i Włochy (83%) oraz Indie (82%).

Ponad dwukrotny wzrost penetracji smartfonów w latach 2012-2016

Czas korzystania z mobilnego internetu wydłuża się dzięki szybko rosnącej penetracji urządzeń mobilnych. W 2012 roku, w 60 krajach ujętych w raporcie Zenith, tylko 23% konsumentów posiadało smartfon, a zaledwie 4% – tablet. Penetracja smartfonów sięga teraz 56%, co oznacza 2,4-krotny wzrost w ciągu 4 lat, a według prognoz Zenith do 2018 roku wzrośnie jeszcze do 63%. Tablety, zwykle droższe, nie są tak powszechne – obecnie posiada je 15% konsumentów z 60 krajów objętych raportem. Według analiz Zenith w 2018 roku penetracja tabletów wzrośnie do 17%.

Smartfony najbardziej powszechne w Europie Zachodniej i Azji

Penetracja smartfonów jest najwyższa w krajach Europy Zachodniej i Azji. Według szacunków Zenith w tym roku Irlandia odnotuje najwyższą penetrację smartfonów – na poziomie 92%. Tuż za nią w czołówce znajdą się Singapur (91%), Hiszpania (88%), Norwegia (86%) i Korea Południowa (84%). W 2018 roku Irlandia będzie wciąż liderem tego zestawienia, z penetracją smartfonów na poziomie 94%, drugie miejsce zajmą wspólnie Szwajcaria i Singapur (92%), a trzecie – także wspólnie – zajmą Norwegia i Tajwan (91%).

Polska w tym zestawieniu plasuje się poniżej światowej średniej, z penetracją smartfonów na poziomie 43,3%.

Penetracja tabletów bardzo się różni na poszczególnych rynkach. Na 10 z 60 opisanych w raporcie rynkach penetracja tabletów przekracza 50%, a na 10 innych jest poniżej 10%. Tylko 3% konsumentów w Chinach posiada tablet, co znacznie obniża średnią, jako że ludność Chin stanowi 27% populacji tych 60 rynków. W Indiach, których ludność to kolejne 26% opisanej w raporcie populacji, tablet posiada 6% konsumentów. Najwyższy poziom penetracji tabletów odnotowuje Singapur (75%), najniższy – Chiny i Tajlandia (3%).

W Polsce penetracja tabletów sięga 28,9%.

W 2018 roku wydatki na mobile będą stanowiły 60% wydatków na reklamę online

Na globalnym rynku reklamowym, zgodnie z prognozą Zenith opublikowaną we wrześniu, reklama mobilna wyprzedzi desktopową w 2017 roku, zwiększając swój udział w globalnych wydatkach na reklamę online do 52% (wobec 44% w tym roku). W 2018 roku globalne wydatki na mobile będą stanowiły 60% wszystkich wydatków na reklamę internetową, a ich wartość sięgnie kwoty 134 mld USD, przekraczając łączną wartość wydatków na reklamę w dziennikach, magazynach, kinie i na nośnikach outdoorowych.

Na polskim rynku wydatki na mobile stanowią 21,8% wydatków na reklamę internetową.

Powiązane aktualności