Odpowiada za współpracę z kluczowymi klientami agencji, implementację rozwiązań wspierających rozwój ich biznesu, zarządzanie zespołami klienckimi i zapewnienie najwyższych standardów obsługi, współpracę z globalną siecią Zenith, wymianę wiedzy i wdrażanie sieciowych narzędzi.

W branży mediowej od 2002 roku. Od początku swojej kariery – z wyjątkiem 2 lat na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Komunikacji Marketingowej ds. Mediów w Polkomtel – związana z Zenith.