Globalna sieć domów mediowych ZenithOptimedia wprowadza nowe strategiczne podejście do planowania komunikacji, które przynosi radykalną zmianę w tym jak klienci szeregują pod względem ważności media paid, owned i earned i alokują pomiędzy nie swoje budżety.

 

Szybki rozwój internetu i mediów społecznościowych pozwala marketerom uwolnić się od ograniczeń prowadzenia komunikacji głównie w mediach paid. W nowej, szybszej i pozwalającej na większą elastyczność erze marketingu, ograniczenia 30-sekundowych spotów telewizyjnych zostały zastąpione nieograniczonymi możliwościami angażowania konsumentów online. Aby zmaksymalizować nowe możliwości, ZenithOptimedia rekomenduje klientom wdrożenie nowego podejścia do planowania komunikacji, nazwanego ”Owned First”. Umieszczenie mediów owned na czołowym miejscu w strategii komunikacji oznacza, że doświadczenia, jakich dostarcza marka poprzez własne kanały komunikacji i zasoby – jak np. video online, zdjęcia, muzykę, teksty – stają się główną drogą do jej marketingowego sukcesu. W przeciwieństwie do tradycyjnego modelu, w którym media paid są na pierwszym miejscu, budowanie marki w modelu ”Owned First” stawia doświadczenie konsumentów w centrum działań komunikacyjnych.

Z badań przeprowadzonych przez ZenithOptimedia z użyciem globalnego narzędzia Touchpoints, służącego do planowania i śledzenia efektów biznesowych dla wszystkich kanałów komunikacji z konsumentem, wynika, że podejście ”Owned First”, w którym używa się mediów paid, by przyciągnąć konsumentów do zasobów własnych marki i jej platform komunikacyjnych, skutkuje wyższym zaangażowaniem konsumentów niż w tradycyjnym podejściu, w którym centrum stanowią media paid.

Wdrożeniu podejścia ”Owned First” w sieci ZenithOptimedia towarzyszy wydanie publikacji Owned First: Challenging the Conventions of Paid, Owned and Earned Media, będącej rodzajem przewodnika dla marketerów chcących wdrożyć nowe podejście w komunikacji swoich marek. ZenithOptimedia uruchomiła również stronę www.ownedfirst.com, gdzie będą zamieszczane materiały związane z podejściem ”Owned First” i przykłady oraz efekty kampanii, w których je zastosowano.

 

 
Powiązane aktualności