W 2017 roku rynek reklamy programmatic wzrośnie o 31%. Tym samym dynamika jego wzrostu przewyższy wzrost wszystkich innych kanałów digital – wynika z raportu Programmatic Marketing Forecasts opublikowanego przez agencję mediową Zenith.

Według raportu, który obejmuje dane z 41 krajów, w tym z Polski, programmatic będzie rósł w szybszym tempie niż social media (wzrost o 25%) i online video (20%), a jednocześnie coraz większy procent pozostałych kanałów digital będzie kupowany w modelu programatycznym. W tym roku programmatic stanie się głównym sposobem zakupu reklamy display, stanowiąc 51% wydatków na ten segment reklamy, a już w 2017 ta proporcja wzrośnie do 58%.

Osiągnięcie dominującej pozycji zajęło reklamie programmatic zaledwie kilka lat. Jeszcze w 2012 w tym modelu kupowano tylko 13% reklamy display. Wydatki na programmatic wzrosły z poziomu 5 mld USD w 2012 do 39 mld USD w 2016, średnio o 71% rocznie. Ten wzrost spowalnia w miarę jak programmatic umacnia swoją dominującą pozycję w segmencie display. Według prognoz Zenith do 2018 roku wydatki na reklamę programatyczną będą rosły średnio o 28% rocznie, a na koniec 2018 roku ich wartość wyniesie 64 mld USD.

Zdecydowanie największym rynkiem programmatic są USA, gdzie wydatki na ten model zakupu sięgną w 2016 roku 24 mld USD i będą stanowiły 62% sumy globalnych wydatków na programmatic. Drugie miejsce dzieli od pierwszego duża różnica. Plasuje się na nim Wielka Brytania z rynkiem wartym 3,3 mld USD. Trzecie miejsce na świecie zajmują Chiny, gdzie wydatki na programmatic wynoszą 2,6 mld USD. W modelu programatycznym kupuje się 70% reklamy display w USA i Wielkiej Brytanii, podczas gdy w Chinach tylko 23%, co daje duże pole do szybkiego wzrostu.

W Polsce, według szacunków Zenith, tegoroczne wydatki na programmatic są ponad 2-krotnie wyższe niż w 2015 roku i w kolejnych 2 latach można się spodziewać utrzymania tego tempa wzrostu. W 2016 roku wydatki na programmatic będą stanowiły 12% wszystkich wydatków na display, a kolejne lata przyniosą dalszy dynamiczny wzrost i w 2018 roku udział programmatic w wydatkach na reklamę display sięgnie 42%.

W tym roku na polskim rynku widać wyraźny zwrot w kierunku programmatic buying. Dzieje się tak dzięki rozwojowi i coraz szerszej implementacji nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Jednak kluczowe – i długo przez nas wyczekiwane – w tym procesie jest to, że wreszcie nasza gotowość merytoryczna i technologiczna spotkała się ze zmianą podejścia i większą otwartością wydawców, którzy w tym modelu udostępniają coraz więcej powierzchni premium. To znaczący krok w kierunku dalszego rozwoju rynku programmatic – powiedziała Agata Majecka, General Manager Zenith.

Dane przedstawione w raporcie dotyczą wyłącznie mediów digital, ale zakup w modelu programmatic zaczyna się już rozszerzać na ”tradycyjne” media. Na niektórych światowych rynkach część stacji telewizyjnych i radiowych oraz platform digital OOH oferuje już zautomatyzowany, oparty na danych zakup swojego inventory. Zdaniem autorów raportu zajmie to lata, ale w przyszłości także zakup tradycyjnych mediów w modelu programmatic stanie się standardem.

Powiązane aktualności