W tym roku ludzie na całym świecie spędzą ponad 8 godzin dziennie korzystając z mediów.

Według nowego raportu ZenithOptimedia Media Consumption Forecasts, w 2015 roku ludzie na całym świecie spędzą średnio 492 minuty dziennie korzystając z mediów. To o 1,4% więcej niż w 2014 roku, kiedy średni czas konsumpcji mediów wynosił 485 minut dziennie. Zmiana wynika z szybkiego wzrostu czasu korzystania z Internetu − w tym roku wzrośnie on aż o 11,8%.

Raport Media Consumption Forecasts bada zmieniające się wzorce konsumpcji mediów w 65 krajach z całego świata, w tym w Polsce, i szacuje jak zmieni się ilość czasu, jaką konsumenci spędzą korzystając z różnych mediów między 2014 a 2017 rokiem. Raport, w zależności od dostępności danych w poszczególnych krajach, obejmuje dane dotyczące czasu poświęcanego na czytanie dzienników i magazynów, oglądanie telewizji, słuchanie radia, oglądanie filmów w kinie, korzystanie z Internetu, i wreszcie na kontakt z reklamą zewnętrzną w czasie spędzanym poza domem.

Czas przeznaczony na korzystanie z Internetu będzie rósł o 10% rocznie – szybciej niż konsumpcja wszystkich mediów łącznie

Globalnie średni czas przeznaczany na konsumpcję mediów wzrósł z 461,8 minut dziennie w 2010 roku do 485,3 minut dziennie w 2014 roku − o 5,1%, czyli średnio o 1,2% rocznie. W ciągu tych kilku lat, czas spędzany przez konsumentów na korzystaniu z Internetu niemal podwoił się ze średnio 59,6 do 109,5 minut dziennie, podczas gdy czas przeznaczony na konsumpcję bardziej tradycyjnych mediów skurczył się z 402,2 do 375,8 minut dziennie. Rozwój technologii mobilnych stworzył nowe możliwości korzystania z mediów, umożliwiając dostęp do Internetu podczas codziennych aktywności − zakupów, dojazdu do pracy itp.

ZenithOptimedia prognozuje, że między 2014 a 2017 rokiem średni czas spędzony na konsumpcji mediów na świecie będzie rósł średnio o 1,4% rocznie, dochodząc do 506 minut dziennie w 2017 roku. W tym samym okresie czas spędzany na korzystaniu z Internetu będzie rósł o 9,8% rocznie, do 144,8 minut dziennie w 2017 roku. Tym samym udział Internetu w całościowej konsumpcji mediów wzrośnie z 12,9% w 2010 roku i 22,6% w 2014, do 28,6% w 2017 roku.

Tradycyjne media przegrywają z Internetem

Choć Internet napędza wzrost całościowej konsumpcji mediów, to jednocześnie ma negatywny wpływ na konsumpcję mediów tradycyjnych. W latach 2010-2014 konsumpcja wszystkich tradycyjnych mediów z wyjątkiem outdooru, czyli dzienników, magazynów, telewizji, radia i kina, spadła z powodu konkurencji z Internetem i w kolejnych latach analitycy ZenithOptimedia spodziewają się dalszych spadków.

W konkurencji z Internetem najbardziej ucierpiały dzienniki, a w następnej kolejności − magazyny. Pomiędzy 2010 a 2014 rokiem średni czas poświęcany na czytanie dzienników spadł o 25,6%, a w przypadku magazynów − o 19%. Konsumpcja telewizji spadła w tym okresie tylko o 6%. W latach 2014-2017 spodziewane są spadki konsumpcji prasy. Czas poświęcany na czytanie dzienników będzie się zmniejszał średnio o 4,7% rocznie, czasopism − o 4,4%, a telewizji − o 1,6% rocznie. Liczby te odnoszą sie do konsumpcji prasy i telewizji w ich tradycyjnych formach − prasy papierowej i programów oglądanych na ekranie telewizora. Czas spędzany przez konsumentów na czytaniu prasy lub oglądaniu treści telewizyjnych online wliczany jest do czasu spędzanego w Intrenecie.

Rośnie czas kontaktu z reklamą OOH

średni czas kontaktu z reklamą zewnętrzną wzrósł o 1,2% między 2010 a 2014 rokiem, ze 106 do 107,2 minut dziennie. Złożyło się na to kilka czynników: wzrost liczby nośników OOH w przestrzeni publicznej, migracja do miast w krajach rozwijających się, oraz to, że konsumenci coraz chętniej spędzają wolny czas poza domem, co z kolei ma związek ze wzrostem ich dochodów. ZenithOptimedia prognozuje, że w latach 2014-2017 czas kontaktu z reklamą zewnętrzną będzie rósł o 0,2% rocznie.

Telewizja wciąż najpopularniejsza

Pomimo ostatnich, relatywnie niewielkich spadków, telewizja pozostaje zdecydowanie najpopularniejszym medium na całym świecie, w 2014 roku oglądanym średnio przez 183,9 minut dziennie. Na drugim miejscu, jednak z dużą różnicą czasu, plasuje się Internet, z którego konsumenci na cały świecie korzystają średnio 109,5 minuty dziennie. Udział telewizji w globalnej konsumpcji mediów stanowił 42,2% w 2010 roku, a w 2014 spadł do 37,9%, jednak ZenithOptimedia prognozuje, że do 2017 roku telewizja utrzyma udział powyżej 1/3 (34,7%).

Pełny raport: Media Consumption Forecasts

 

Powiązane aktualności