Powszechność urządzeń mobilnych i szybki transfer danych zmieniły w ostatnich latach sposób, w jaki ludzie na całym świecie konsumują media. W tym roku 24% czasu poświęcanego na konsumpcję mediów spędzimy korzystając z internetu na urządzeniach mobilnych, podczas gdy jeszcze w 2011 udział mobile w globalnej konsumpcji mediów wynosił zaledwie 5% − wynika z raportu Media Consumption Forecasts 2018 opublikowanego przez agencję mediową Zenith. Do 2020 roku ta proporcja zwiększy się do 28%, bo udział mobilnego internetu rośnie kosztem niemal wszystkich pozostałych mediów.

To czwarta edycja publikowanego co roku przez Zenith raportu analizującego zmieniające się wzorce konsumpcji mediów. Tegoroczny raport obejmuje dane od 2011 roku i zawiera prognozy dotyczące czasu poświęcanego na korzystanie z mediów w latach 2018-2020. Dane pochodzą z 63 rynków z całego świata, w tym z Polski.

W Polsce udział mobilnego internetu w całościowej konsumpcji mediów również rośnie, jednak ze znacznie niższą dynamiką niż na świecie – w tym roku sięgnie 5%, a w 2020 wzrośnie do 6%. Polacy nadal najwięcej czasu poświęcają na słuchanie radia i oglądanie telewizji. I choć od 2015 roku czas spędzany na konsumpcji tych mediów stopniowo spada, to zarówno radio, jak i telewizja mają nadal wysokie, 37% udziały w całościowej konsumpcji mediów – wyjaśnia Anna Bartoszewska, Dyrektor Generalna Zenith.

Mobilny internet ogranicza konsumpcję niemal wszystkich pozostałych mediów. W skali globalnej najwięcej straciły dzienniki i magazyny − według szacunków Zenith między 2011 a 2018 rokiem czas poświęcany na czytanie dzienników zmalał o 45%, a magazynów o 56%. Dotyczy to jednak tylko ich drukowanych wersji, bo czas spędzony na czytaniu internetowych wersji dzienników i magazynów jest wliczony do czasu konsumpcji internetu. W przypadku wielu tytułów czas ich konsumpcji online przewyższa znacznie ten, który straciły w wersji drukowanej.

Spada również, choć w różnym tempie, czas konsumpcji telewizji i radia. Według szacunków Zenith pomiędzy 2011 a 2018 rokiem czas oglądania telewizji skrócił się o 3%, a słuchania radia − o 8%. Kanały telewizyjne i stacje radiowe także zyskały odbiorców online, tracąc ich jednocześnie offline, ale musiały stawić czoła silnej konkurencji w postaci zakorzenionych w internecie graczy takich jak YouTube i Spotify.

Rośnie natomiast czas spędzany w kinach − pomiędzy 2011 a 2018 wzrósł o 3%, co jest efektem wysiłków zarówno właścicieli kin, inwestujących w większe ekrany i inne udogodnienia polepszające doświadczenia widzów, jak i producentów filmowych, którzy efektywniej promowali swoje filmy. Jednak średnio ludzie spędzają w kinie znacznie mniej czasu niż poświęcają go na kontakt z jakimkolwiek innym medium − w 2018 roku będzie to zaledwie 1,7 minuty dziennie, a w 2020 − 1,9 minuty.

Szybka ekspansja mobilnego internetu zwiększyła ilość czasu spędzanego przez przeciętnego użytkownika na korzystaniu z mediów, umożliwiając dostęp do praktycznie nieograniczonych zasobów treści niemal w każdym miejscu i o każdej porze dnia. Według szacunków Zenith w tym roku przeciętny obywatel świata będzie korzystał z mediów 479 minut dziennie, o 12% dłużej niż w 2011. W 2020 średni globalny czas korzystania z mediów wydłuży się do 492 minut dziennie.

Powiązane aktualności