Zenith wygrywa przetarg na obsługę mediową firmy Aventus

Zenith, agencja mediowa należąca do Publicis Groupe, rozpoczęła współpracę z firmą pożyczkową Aventus Group Sp. z o.o.. Agencja została wybrana w drodze przetargu. Zenith od tego momentu odpowiadaza strategię komunikacji i planowanie kampanii telewizyjnych dla marki SMART Pożyczka, należącej do Spółki.  

W ramach współpracy do obowiązków Zenith należy planowanie oraz realizacja kampanii telewizyjnych. Pierwsza wspólna kampania dotycząca SMART Pożyczki wystartowała 15 listopada 2021 roku. 

Naszym celem było nawiązanie współpracy z agencją mediową, która zaoferuje atrakcyjne warunki cenowe zakupu czasu antenowego w stacjach TV, przy jednoczesnym zapewnieniu dotarcia do jak najszerszej grupy docelowej naszych potencjalnych Klientów. Zenith poczytujemy jako Partnera z szerokim doświadczeniem na rynku planowania i zakupu mediów, z bogatym zapleczem analitycznym i gronem ekspertów. Obecnie z Agencją chcemy się skupić na budowaniu i promowaniu naszej marki Smart Pożyczka w Telewizji, ale rozważamy rozszerzenie współpracy na kolejne media i inne nasze marki. Liczymy na owocną i długa współpracę – mówi Edyta Olędzka, Dyrektor Marketingu Aventus Group Sp. z o.o. 

Grupa Avetus pośredniczy w udzielaniu krótkoterminowych pożyczek pozabankowych na rynku polskim od 2012 roku, w ramach 6 serwisów: SMART Pożyczka, Pożyczka Plus,  Finansowe Posiłki, Niewielka Pożyczka, Lew Pożyczka, i RataNaPlus. Jest jednym z liderów na rynku finansów pozabankowych oferowanych on-line.  

Posted in Uncategorised | Możliwość komentowania Zenith wygrywa przetarg na obsługę mediową firmy Aventus została wyłączona

Animex Foods wybiera Zenith

Zenith, agencja mediowa należąca do Publicis Groupe, rozpoczęła współpracę z Animex Foods i odpowiada od początku roku 2022 za strategię komunikacji mediowej, planowanie oraz zakup mediów dla marek: Krakus, Berlinki i Morliny. 

O wygranej Zenith przesądziły głównie kwestie merytoryczne – podejście strategiczne, zrozumienie kluczowych wartości naszych marek, a także specyfiki rynku. Nie bez znaczenia były także warunki finansowe zaoferowane przez agencję. Wierzymy, że wspólnie zadbamy o efektywną komunikację naszych kampanii – powiedziała Tatiana Popadiak-Kuligowska, Senior Brand Manager Animex Food. 

Pierwsze kampanie realizowane przez Zenith dla marek Morliny i Berlinki ruszyły już w styczniu. 

Animex Food jest 8 reklamodawcą w Polsce w kategorii Żywność (wydatki za trzy kwartały 2021 roku na poziomie blisko 89 mln złotych). Znajduje się też na 79 miejscu w ogólnym rankingu reklamodawców w naszym kraju (Kantar Media i Nielsen Audience Measurement, wydatki offline RC w okresie Q1-Q3 2021). 

Posted in Uncategorised | Możliwość komentowania Animex Foods wybiera Zenith została wyłączona

Cyfrowa transformacja przyniesie 9% wzrost globalnych wydatków na reklamę w 2022 roku

 • Wydatki na powierzchnię reklamową e-commerce wzrosną z 77 mld USD w tym roku do 143 mld USD w 2024 roku
 • Media społecznościowe będą liderem rynku z 15% rocznym wzrostem do 2024 roku
 • Wideo online będzie rosło średnio o 14% rocznie, dzięki zwiększeniu zasięgu i obniżeniu kosztów budowania świadomości marki na masową skalę

Globalny rynek reklamowy będzie się odradzał po spowolnieniu w 2020 roku, osiągając w 2022 roku dynamikę na poziomie 9,1%, po wzroście wynoszącym 15,6% w 2021 roku – wynika z opublikowanego dziś raportu Zenith Advertising Expenditure Forecasts. Globalne wydatki na reklamę wzrosną o 5,7% w 2023 roku i 7,4% w 2024 roku, przede wszystkim ze względu na to, że marki będą nadal wykorzystywać reklamę do pobudzania dalszego rozwoju w obszarze e-commerce.

Zenith szacuje, że globalne wydatki na reklamę osiągną 705 mld USD w 2021 roku, odnotowując wzrost z 634 mld USD w 2019 roku, a następnie wzrosną do 873 mld USD do roku 2024.

Prognozy zostały przygotowane przed pojawieniem się mutacji wirusa COVID-19 Omikron. Jest jednak zbyt wcześnie, aby ocenić w jaki sposób wariant ten wpłynie na światową branżę reklamową. Szczególnie zagrożone ryzykiem wydają się sektory turystyki, hotelarstwa i detaliczny handel tradycyjny. Istnieje natomiast potencjalny wzrost handlu elektronicznego i związanej z nim reklamy digital.

POLSKA

Patrząc na nasz rodzimy rynek, w pierwszym półroczu 2021 r. rynek reklamy w Polsce zwiększył wartość o 20,5% względem roku poprzedniego i o 1,7% wobec roku 2019. Oznacza to powrót budżetów reklamowych do poziomów sprzed pandemii. Niemal wszystkie sektory zwiększyły wydatki reklamowe, za wyjątkiem farmacji (-1,6%) oraz mediów (-1,6%). Z perspektywy kanałów komunikacji, dwucyfrowe wzrosty zanotowały Internet, telewizja, radio i outdoor. Najszybciej rosły wydatki na reklamę online – o blisko 24%. Wydatki reklamowe zmalały w prasie i kinach. Kina mogły otworzyć się dopiero w końcówce maja, jednak większość sieci multipleksów wstrzymała się z otwarciem sal do czerwca. W efekcie spadek przychodów w kinach wyniósł -70,7%. W konsekwencji różnej dynamiki zmian poszczególnych klas mediów, zmienia się ich udział w rynku. W pierwszym półroczu udziały telewizji i internetu są zbliżone, z niewielką przewagą internetu. W samym drugim kwartale wydatki na internet były jednak niższe niż wydatki na telewizję. W ujęciu półrocznym udział internetu wzrósł z 42,2% do 43,4%, zaś telewizji z 42,7% do 43,0%. Oba te media  powiększyły swój udział w media miksie kosztem prasy i kin. Wydatki na reklamę radiową utrzymały ubiegłoroczny poziom 7,3%, zaś outdooru zmalały zaledwie o 0,1 pp z 3,5% w 2020 r. do 3,4% obecnie.

ŚWIAT

Trudności związane z COVID-19 wydłużyły okres podwyższonej transformacji cyfrowej.

Pandemia gruntownie zaburzyła zwyczaje zakupowe. Wielu konsumentów, którzy wybierali dotąd tradycyjne zakupy, z konieczności kupuje dzisiaj w internecie. Marketerzy zareagowali na to, inwestując znacznie więcej w nowe technologie, infrastrukturę, zmiany organizacyjne oraz reklamę niż gdyby nie doszło do zmiany zachowań konsumentów. Obejmuje to działania reklamowe, które mają na celu promowanie platform e-commerce, reklamę efektywnościową kierującą ruch na stronę oraz reklamę w obrębie tych platform (“powierzchnia reklamowa e-commerce”) w celu promowania konkretnych produktów, przy czym wszystkie te działania gwałtownie przyspieszyły.

Postęp w ograniczaniu transmisji COVID-19 okazał się wolniejszy niż oczekiwano, a konsumenci mniej skłonni do wznowienia zakupów dokonywanych osobiście. Przedsiębiorstwa kontynuowały zwiększone inwestycje w transformację cyfrową w okresie, w którym spodziewano się raczej złagodzenia sytuacji i powrotu konsumentów do sklepów. W związku z tym, reklama cyfrowa w drugiej połowie tego roku okazała się silniejsza niż wcześniej oczekiwano. Zenith obecnie szacuje, że reklama cyfrowa wzrośnie o 25% w 2021 roku vs 2020 r., w porównaniu ze wzrostem na poziomie 19% szacowanym w poprzedniej prognozie, opublikowanej w lipcu.

Agencja mediowa Zenith spodziewa się, że proces transformacji cyfrowej stopniowo spowolni, ale nie przestanie rosnąć wraz ze słabnięciem pandemii w 2022 roku i później. Kryzys zdrowotny przyspieszył tendencje, które już wcześniej fundamentalnie przekształcały gospodarkę i będzie tak nadal. Zenith prognozuje 14% wzrost wartości globalnych wydatków na reklamę cyfrową w 2022 roku, to więcej w porównaniu do poprzedniej prognozy, która mówiła o poziomie 10%, z kolei w 2023 roku Zenith przewiduje 9% wzrostu wydatków i 10% w 2024 roku.

Reklama z jeszcze większym wkładem w gospodarkę światową

Ta zmiana strukturalna w gospodarce oznacza, że reklama odgrywa większą rolę w napędzaniu wzrostu sprzedaży e-commerce. W szczególności spowodowało to gwałtowny wzrost reklam na powierzchni reklamowej e-commerce: reklam display lub search, które pojawiają się na platformach e-commerce.

Wykorzystanie powierzchni reklamowej e-commerce może być bardzo skuteczne, ponieważ umożliwia dotarcie do aktywnych nabywców w punkcie zakupu. Zenith szacuje, że nastąpił gwałtowny skok w reklamie e-commerce z poziomu wynoszącego 24% w 2019 roku do 53% w 2020 roku, a następnie 47% w 2021 roku, kiedy to jej łączna wartość wyniesie 77 mld USD. Jest to równowartość kwot wydawanych na reklamy w gazetach, czasopismach, radiu i kinach łącznie, i stanowi 20% wszystkich wydatków na cyfrową reklamę display i paid search. Oczekuje się, że do 2024 roku wydatki na reklamę na powierzchni reklamowej e-commerce osiągną wartość 143 mld USD, z czego 27% ma stanowić reklama display i search. Znaczna część tych wydatków będzie nowa w stosunku do istniejących wydatków reklamowych, ponieważ pochodzić będzie z budżetów handlowych wcześniej wykorzystywanych do negocjowania miejsca na półkach w sklepach stacjonarnych.

Rozwój gospodarki cyfrowej stymuluje do wzrostu również inne formy reklamy, w tym kampanie marek w telewizji i reklamie zewnętrznej, w których marki obecne w digitalu zajmują teraz istotne miejsce. Udział reklamy w globalnym PKB stale się zwiększał przed pandemią, wzrastając z 0,72% w 2014 roku do 0,75% w 2019 roku. Po skokowej zmianie w konsumpcji mediów cyfrowych i e-commerce w ubiegłym roku, prognozuje się, że w 2021 roku udział ten osiągnie 0,77%, a w 2024 roku 0,80%. Będzie to największy wzrost udziału reklamy w PKB od końca lat 90. ubiegłego wieku.

Najszybciej będą rosły rynki Europy Środkowo-Wschodniej oraz Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, ale wartościowo największy wzrost odnotuje USA  

Wydatki na reklamę we wszystkich regionach są obecnie znacznie powyżej poziomu sprzed pandemii i oczekuje się, że w ciągu najbliższych kilku lat wszystkie te regiony powinny odnotować solidny wzrost. Zenith prognozuje, że w latach 2021-2024 najszybszy wzrost nastąpi w Europie Środkowo-Wschodniej oraz na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, gdzie średnie roczne stopy wzrostu wyniosą odpowiednio 12,2% i 10,0%. Reklama w Europie Środkowo-Wschodniej jest napędzana przez wzrost produktywności i dochodów gospodarstw, co w miarę dojrzewania gospodarek zachęca kolejne marki i kategorie produktów do wejścia na rynek. Z kolei kraje regionu MENA korzystają z wysokich cen ropy naftowej, ponieważ popyt na energię przewyższa produkcję. Najwolniejszy wzrost spodziewany jest na dojrzałych rynkach Europy Zachodniej, gdzie wzrost prognozuje się na poziomie 5,3% rocznie.

Zenith przewiduje jednak, że największy wkład we wzrost wydatków na reklamę będzie pochodził z USA, gdzie prognozowany wzrost ma wynieść 80 mld dolarów w latach 2021-2024. Stanowi to 48% całej dynamiki globalnych wydatków reklamowych w tym okresie. Kolejny pod względem wartości wzrost nastąpi w Chinach (15,8 mld USD, czyli 9% całości), Wielkiej Brytanii (6,0 mld USD, czyli 4%) i Japonii (5,4 mld USD, czyli 3%). Są to cztery największe rynki reklamowe na świecie, które dzięki wysokiej skali wydatków rekompensują to, czego może im brakować pod względem szybkości.

Media społecznościowe są liderem wzrostu reklamy i w przyszłym roku wyprzedzą telewizję

Zenith przewiduje, że media społecznościowe będą najszybciej rozwijającym się kanałem komunikacji w latach 2021-2024, ze średnią roczną stopą wzrostu wynoszącą 14,8%, a tuż za nimi uplasuje się wideo online z 14,0%. Paid search będzie rosło o 9,8% rocznie, napędzane głównie dzięki inwestycjom w powierzchnię reklamową e-commerce, a reklama zewnętrzna będzie się cieszyć solidnym wzrostem wynoszącym 7,4% rocznie w miarę, jak powracać będzie normalny ruchu pieszych i pojazdów. Radio i telewizja odnotują niewielki wzrost, odpowiednio o 2,2% i 1,4%, podczas gdy druk spadnie o 4,7%.

Media społecznościowe stają się coraz bardziej konkurencyjne. Według eMarketera, dorośli użytkownicy mediów społecznościowych w USA spędzili w tym roku 60,4% swojego czasu na Facebooku i Instagramie, co oznacza spadek z 74,8% w 2017 roku. Jest to efekt rosnącej popularności TikToka, który w tym okresie odnotował wzrost od zera do 15,1% udziału w czasie korzystania z mediów społecznościowych. Platformy wykorzystują również możliwości commerce’owe i rozwijają nowe zaawansowane interakcje pomiędzy markami a konsumentami. Marketerzy mogą korzystać z narzędzi „samoobsługowych” do tworzenia doświadczeń rozszerzonej rzeczywistości, a następnie rozpowszechniać je za pomocą ukierunkowanej reklamy, co może skutecznie podnieść świadomość i zamiar dokonania zakupów.

Zenith przewiduje, że wydatki na reklamę w mediach społecznościowych osiągną wartość 177 mld USD w 2022 roku, wyprzedzając telewizję z wartością na poziomie 174 mld USD. Do 2024 roku wydatki reklamowe w mediach społecznościowych wzrosną do 225 mld USD i będą stanowić 26,5% wszystkich reklam, a za nimi znajdą się paid search z wynikiem 22,5% i telewizja z 21,0%.

Reklama cyfrowa jako całość przekroczy 60% globalnych wydatków na reklamę po raz pierwszy w 2022 roku, osiągając poziom 61,5% wszystkich wydatków, a do 2024 roku jej udział wzrośnie do 65,1%.

Marki muszą mądrze wykorzystywać wideo online, aby poprawić efektywność kosztów dotarcia

Reklama telewizyjna pozostaje najłatwiejszą drogą do budowania świadomości marki wśród masowego odbiorcy, pomimo postępującej utraty widowni na rzecz mediów cyfrowych. Zależność marek od telewizji napędza szybką inflację mediów, która będzie trwała nawet po tym, gdy nie będzie już odwoływań do 2020 r. Zenith prognozuje, że koszt reklamy telewizyjnej wzrośnie o 11% w 2022 roku, w porównaniu do 4% dla reklamy zewnętrznej, 3% dla reklamy typu digital display, 2% dla radia i 0% dla mediów drukowanych. Marki będą musiały zmierzyć się ze swoją zależnością od telewizji, która oferuje coraz mniejszą widownię za wyższe ceny.

Wideo online jest sfragmentaryzowane, a zarządzanie kampaniami skomplikowane. Wiele platform dostarcza treści za pośrednictwem różnych urządzeń i wielu ekranów, a zanim dotrą one do odbiorców przechodzą przez różne technologiczne platformy i systemy oraz procesy zakupu powierzchni u kolejnych dostawców. Marketerzy mogą jednak inwestując w dane i technologię służącą do planowania, a także budując partnerstwa z dostawcami, korzystać z video online, by zwiększać zasięg i obniżać koszty. Zenith prognozuje, że wydatki na reklamę wideo online wzrosną z 62 mld USD w 2021 roku do 91 mld USD w 2024 roku, kiedy to po raz pierwszy przekroczą 50% wielkość telewizji. W tym samym okresie wydatki na reklamę telewizyjną zwiększą się z 171 mld USD do 178 mld USD.

„Konsumenci coraz bardziej polegają na mediach i technologiach cyfrowych, które pozwalają im na komunikację i zapewniają rozrywkę, a także inspirują i umożliwiają robienie wszystkich zakupów. Reklama w tym środowisku odgrywa coraz większą rolę w napędzaniu sprzedaży i rozwoju marek” – powiedział Jonathan Barnard, Head of Forecasting, Zenith. “W ciągu najbliższych trzech lat spodziewamy się, że rynek reklamowy osiągnie najwyższy wskaźnik równomiernego wzrostu od 2000 roku”.

Posted in Uncategorised | Możliwość komentowania Cyfrowa transformacja przyniesie 9% wzrost globalnych wydatków na reklamę w 2022 roku została wyłączona

Zenith: Wydatki na reklamę w branży turystycznej wzrosną z 24% w 2021 roku do 36% w 2022

 • W latach 2021-2023 wydatki na reklamę w branży turystycznej będą rosły od dwóch do sześciu razy szybciej niż cały rynek reklamowy
 • Rynek reklamy turystycznej powróci do poziomu wydatków sprzed pandemii dopiero w 2023 roku
 • Marki turystyczne będą zwiększać wydatki na reklamę digital z 63% budżetu w 2020 roku do 70% w 2023

Wydatki na reklamę w branży turystycznej mają szansę na szybki wzrost. Marki związane z tym sektorem muszą na nowo zbudować relacje z konsumentami po zapaści branży w 2020 roku – wynika z opublikowanego raportu Zenith Business Intelligence Travel. Agencja mediowa Zenith prognozuje, że reklama związana z turystyką na 13 kluczowych rynkach* wzrośnie o 24% w 2021 roku (dwukrotnie szybciej niż cały rynek reklamowy) oraz o 36% w 2022 i o kolejne 19% w roku 2023.

Wraz z otwarciem granic i przywróceniem możliwości podróżowania po świecie, marki turystyczne zostały zmuszone dopasować się do postpandemicznej rzeczywistości. Spadek liczby podóży służbowych, spowodowany koordynacją większości międzynarodowych interesów za pomocą zdalnych spotkań oraz większa świadomość konsumentów w kontekście niskoemisyjności podróży sprawiły, że marki muszą przeformułować swoją komunikację i dostosować ją do różnych grup odbiorców.

Reklama turystyczna była jedną z kategorii najbardziej dotkniętych przez COVID-19. Rynek reklamy turystycznej stracił prawie połowę swojej wartości w 2020 roku (46%), podczas gdy cały rynek reklamowy skurczył się zaledwie o 4%. Zenith szacuje, że wydatki na reklamę w branży turystycznej spadły z 18,0 mld USD w 2019 r. do 9,7 mld USD w 2020 roku.

Niezaspokojony popyt na podróże spowoduje szybki wzrost wydatków na reklamę turystyczną w ciągu najbliższych kilku lat, ale jeszcze długa droga nim wynik ten powróci do poziomu sprzed pandemii. W tym roku wydatki reklamowe w branży turystycznej będą nadal o 33% niższe niż w 2019 roku, podczas gdy cały rynek reklamowy wzrośnie o 7%. Dopiero w roku 2023 inwestycje reklamowe w tym sektorze przekroczą poziom z 2019 r. i wyniosą 19,6 mld USD.

Podróże stają się cyfrowym doświadczeniem

Reklamodawcy z branży turystycznej wydają więcej na reklamę cyfrową niż przeciętna marka – udział wydatków na reklamę cyfrową w 2020 w branży turystycznej wyniósł 63% w porównaniu do średniej rynkowej wynoszącej 58%. Nie jest to zaskakujący wynik dla kategorii, która znacznie wyprzedziła rynek w transformacji cyfrowej, prowadząc w 2021 roku 32% sprzedaży za pośrednictwem e-commerce, w porównaniu do 20% dla branży retail ogółem.

Cyfrowa reklama turystyczna ma na celu przechwycenie konsumentów we wczesnej fazie poszukiwań za pomocą reklam w wyszukiwarkach, reklam display i wideo z dopasowaną treścią. Ponieważ podróże stają się coraz bardziej zdigitalizowane, rola reklamy cyfrowej będzie jeszcze ważniejsza zarówno w procesie budowania marki, jak i samej konwersji. Zintegrowanie aplikacji turystycznych z paszportami szczepionkowymi, wykorzystanie ich do pomocy konsumentom w poruszaniu się po lokalnych przepisach i biurokracji związanej z COVID-19 oraz oferowanie innych usług cyfrowych z myślą o podróżnych, wszystko to przyspieszy transformację podróżowania, które stanie się doświadczeniem cyfrowowym, od planowania do samego pobytu i wypoczynku.

Agencja mediowa Zenith prognozuje, że w latach 2019-2023 wydatki na reklamę cyfrową w branży turystycznej będą rosły o 6% rocznie. Do 2023 roku marki turystyczne będą przeznaczać 70% swoich budżetów na reklamę cyfrową, co oznacza wzrost z 63% w 2020 roku.

“Podróże były jednym z najwcześniejszych sektorów, które rozpoczęły transformację digitalową, w momencie gdy rezerwacje przeniosły się do sieci” – powiedział Ben Lukawski, Global Chief Strategy Officer, Zenith. “Jej finałem będzie całkowite zdigitalizowanie doświadczenia, zaczynając od redukcji formularzy aż do przejść bezdotykowych.”

Reklamodawcy z branży turystycznej przeznaczają znacznie więcej budżetów na prasę, magazyny i reklamę zewnętrzną niż robią to inne marki (20% w 2020 r. w porównaniu z 13% dla przeciętnej marki), a znacznie mniej na telewizję (13% w porównaniu ze średnią 24%). Konsumenci oczekują możliwości wyboru i zwracają uwagę na wartość, dlatego szczególnie skuteczne są te media, które pozwalają markom na prezentowanie szeregu opcji i szczegółów dotyczących cen. Wydatki na reklamę turystyczną w prasie maleją w związku z dalszym spadkiem nakładu, ale według prognoz, reklama zewnętrzna wyjdzie z zapaści po 2020 r. i będzie rosła w średnim tempie 6% rocznie w latach 2019-2023.

Marki szukają nowych chętnych na podróże w Azji i Europie Wschodniej

Zenith przewiduje, że najszybszy wzrost wydatków na reklamę turystyczną nastąpi w Indiach i Rosji, gdzie do 2023 roku wydatki na reklamę w tej kategorii będą odpowiednio o 31% i 21% wyższe niż w roku 2019. W tych krajach rosnące dochody oznaczają, że więcej osób może sobie pozwolić na podróże, a osoby już podróżujące mogą robić to częściej. Podobnie jest w przypadku Chin i Polski, gdzie wydatki na reklamę turystyczną wzrosną odpowiednio o 16% i 14% w latach 2019-2023.

Silny rynek reklamowy w Stanach Zjednoczonych napędza wzrost cen mediów, co jest głównym powodem, dla którego wydatki na reklamę w branży turystycznej będą tam o 13% wyższe w 2023 roku niż w 2019. Pozostałe rozwinięte ekonomicznie rynki odnotują w tym okresie wzrost od +9% do -9%, w zależności od popytu konsumenckiego, inflacji mediów, przyjęcia technologii cyfrowych i wielu innych czynników. Jednak biorąc pod uwagę wszystkie rynki, to odbudowa rynku reklamy turystycznej po załamaniu w 2020 roku będzie znacznie wolniejsze w porównaniu do całościowego wzrostu rynku reklamowego.

“W miarę jak podróżowanie zaczyna się odradzać po bezprecedensowym spadku popytu w 2020 roku, marki odbudowują swoje relacje z konsumentami, wykorzystując technologie cyfrowe do prowadzenia ich na każdym etapie” – powiedział Jonathan Barnard, Head of Forecasting, Zenith. “Zwłaszcza wideo online będzie odgrywać kluczową rolę w nawiązaniu  emocjonalnych połączeń z konsumentami, zapraszając ich do zrobienia pierwszego kroku w ich cyfrowej podróży.”

*13 rynków uwzględnionych w raporcie to: Australia, Kanada, Chiny, Francja, Niemcy, Indie, Włochy, Polska, Rosja, Hiszpania, Szwajcaria, Wielka Brytania i USA, które łącznie odpowiadają za 74% całkowitych globalnych wydatków na reklamę. Raport obejmuje podróże krajowe i zagraniczne w celach służbowych i wypoczynkowych.

 
 
Posted in Uncategorised | Możliwość komentowania Zenith: Wydatki na reklamę w branży turystycznej wzrosną z 24% w 2021 roku do 36% w 2022 została wyłączona

Zenith: Globalne wydatki reklamowe w kategorii sprzętu AGD wzrosną w 2021 o 13%, dzięki ożywieniu w branży budowlano-remontowej

 • W 2023 roku inwestycje reklamowe w kategorii AGD przekroczą poziom wydatków z sprzed pandemii o 24%
 • Digital zwiększy udział w wydatkach na reklamę sprzętu AGD z 55% w 2020 do 57% w 2023 roku
 • Największe wzrosty wydatków reklamowych w kategorii AGD odnotują Indie i Rosja, odpowiednio 18% i 16% rocznie

Według prognoz agencji mediowej Zenith, wzrost wydatków na reklamę na 12 kluczowych rynkach świata* w kategorii sprzętu AGD wyniesie w 2021 roku 12,6% i będzie wyższy niż wzrost reklamy ogółem, który szacowany jest w analogicznym okresie na 11,5%. Zmuszeni do spędzania większej ilości czasu w swoich domach, konsumenci decydują się na inwestycje zwiększające komfort korzystania z przestrzeni domowej, przeznaczając na ten cel część funduszy zaoszczędzonych na wyjściach towarzyskich i wyjazdach wakacyjnych. To z kolei napędza popyt na urządzenia dużego i małego AGD, w szczególności kuchenki, pralki, zmywarki i klimatyzatory. Pomimo złagodzenia restrykcji związanych z koronawirusem, Zenith przewiduje, że konsumenci nadal będą poświęcać więcej czasu i środków finansowych na domy i mieszkania niż przed pandemią i prognozuje wzrost wydatków na reklamę sprzętu AGD na poziomie 6% w skali roku w latach 2022 i 2023.

Agencja mediowa Zenith przewiduje, że globalne wydatki na reklamę marek AGD wzrosną z 4,4 mld USD w 2020 do 5,0 mld USD w 2021 roku, znacznie przekraczając poziom 4,5 mld USD wydanych w 2019 roku jeszcze przed pandemią. Do 2023 roku wydatki reklamowe osiągną 5,6 mld USD.

Kampanie wizerunkowe i e-commerce napędzają 10% roczny wzrost wydatków na reklamę digital

Reklama w kanale digital stanowiła 55% światowych wydatków na reklamę sprzętu AGD w 2020, w porównaniu z 51% w roku 2019. Miała na to wpływ niekwestionowana skuteczność tego kanału zarówno w budowaniu wizerunku marek – głównie z wykorzystaniem wideo online, reklamy natywnej i mediów społecznościowych, jak i skuteczność sprzedażowa działań performance’owych – przede wszystkim z użyciem paid search. Zakupy urządzeń gospodarstwa domowego są kojarzone raczej z przykrym obowiązkiem i koniecznością zastąpienia zużytych lub niedziałających sprzętów. Produkty z tej kategorii są jednocześnie do siebie bardzo podobne fizycznie i technicznie. Działania reklamowe są zatem absolutnie konieczne, aby marka mogła znaleźć się w top of mind konsumenta, który zmuszony jest dokonać zakupu. Paid search, z którym konsument styka się podczas sprawdzania dostępnych opcji zakupu, ma ogromny wpływ na finalną konwersję.

Telewizja pozostaje nadal istotnym kanałem budowania wizerunku marek AGD, uzupełnianym przez działania prowadzone w OOH. Marki AGD wydają w tych kanałach znacznie więcej niż przeciętna marka: w 2020 roku 29% ich budżetów zostało ulokowanych właśnie w telewizji, w porównaniu do średnich rynkowych inwestycji w tym kanale na poziomie 24%. W reklamę OOH branża AGD zainwestowała w 2020 roku 7% swoich wydatków, a średnia rynkowych inwestycji w ten kanał wynosiła 4%. Zenith prognozuje, że w latach 2020-2023 wydatki marek sprzętu gospodarstwa domowego na reklamę OOH będą rosły o 8% rocznie. Telewizja, cierpiąca z powodu ciągłej migracji widzów do kanałów digitalowych, pozostanie nieco w tyle, przy wzroście wynoszącym średnio 6% rocznie.

„Rynek, na którym działają marki AGD jeszcze nigdy nie był tak wymagający i złożony. Składają się na to zwiększony popyt i rosnący udział oraz znaczenie technologii cyfrowych w połowie i dolnej części lejka sprzedażowego, a także presja związana z dostarczaniem doświadczeń bezpośrednio do konsumenta” – powiedział Drew Erskine, Global Strategy Lead, Zenith. „Skuteczne budowanie marek na dłuższą metę będzie wymagało zwinnych strategii reklamowych często opartych na digitalu, zbalansowanych pod względem skali dotarcia, a konwersją intencji zakupowej na finalną decyzję.”

Najsilniej rosną Indie i Rosja, na których konsumenci dokunują zakupów po raz pierwszy

Agencja mediowa Zenith prognozuje, że reklama sprzętu AGD będzie się rozwijać szczególnie szybko w Indiach i Rosji, które w latach 2020-2023 będą rosły średnio o odpowiednio 18% i 16% rocznie. Szybki wzrost w tych krajach będzie po części reakcją na ich spadki w 2020 roku, które były znacznie gwałtowniejsze niż przeciętnie na świecie – wydatki zmniejszyły się o 15% w Indiach i o 22% w Rosji. Dodatkowo przewiduje się, że rosnące dochody osobiste w tych krajach pozwolą na utrzymanie wzrostu z 2021 roku w kolejnych latach.

Australia, Hiszpania, Wielka Brytania i USA również ucierpiały z powodu dużych spadków wydatków na reklamę sprzętu AGD w 2020 roku. Zenith prognozuje roczny wzrost na tych rynkach na poziomie od 9% do 14% w latach 2020-2023.

Najniższy wzrost inwestycji w reklamę AGD, który w latach 2020-2023 wyniesie od 0% do 4%, spodziewany jest w krajach o dojrzałej gospodarce: Niemczech, Szwajcarii i Włoszech.

*12 rynków uwzględnionych w raporcie to Australia, Kanada, Chiny, Francja, Niemcy, Indie, Włochy, Rosja, Hiszpania, Szwajcaria, Wielka Brytania i USA, które łącznie odpowiadają za 74% całkowitych globalnych wydatków na reklamę. Raport obejmuje duże i małe urządzenia gospodarstwa domowego, w tym klimatyzatory, zmywarki do naczyń, lodówki i zamrażarki, grzejniki, urządzenia kuchenne, piekarniki, urządzenia do pielęgnacji ciała, odkurzacze i pralki.

 

 

Posted in Uncategorised | Możliwość komentowania Zenith: Globalne wydatki reklamowe w kategorii sprzętu AGD wzrosną w 2021 o 13%, dzięki ożywieniu w branży budowlano-remontowej została wyłączona

Zenith: e-Commerce i wideo online napędzą w tym roku wzrost globalnych wydatków na reklamę na poziomie 11%

 • Globalne wydatki na reklamę przekroczą w tym roku wynik sprzed pandemii o 6%
 • Reklama cyfrowa obejmie 58% udziałów w rynku w 2021 r., w porównaniu z rokiem 2019, w którym wynik ten wynosił 48%
 • Średni koszt reklamy telewizyjnej wzrośnie w tym roku o 5%, podczas gdy wydatki na reklamę w tym medium wzrosną tylko o 1%
 • Same Stany Zjednoczone dostarczą w tym roku 47% światowych wydatków reklamowych

Zgodnie z najnowszym raportem agencji mediowej Zenith Advertising Expenditure Forecasts, globalne wydatki na reklamę światową wzrosną o 11,2% w 2021 r., napędzane wyjątkowym popytem na reklamę e-commerce opartą na performance marketingu oraz reklamę marek stawiających na wideo online. Globalne wydatki na reklamę wyniosą w tym roku 669 mld USD, o 40 mld USD więcej niż wydano przed pandemią w 2019 roku.

 

Według założeń ekspertów agencji Zenith, wzrost światowych wydatków na reklamę w perspektywie średnioterminowej będzie trwały, z prognozą wzrostu na poziomie 6,9% w 2022 r. i 5,6% w 2023 roku.

Prognoza dynamiki wydatków reklamowych na polskim rynku

Rok 2021 przynosi spodziewane odmrożenie wydatków reklamowych na polskim rynku. Szacowana dynamika wzrostu rynku reklamowego w wysokości 8.5% pozwoli na praktycznie całkowite odrobienie strat spowodowanych pandemią koronawirusa w roku 2020. Różnica w stosunku do wydatków w roku 2019 wyniesie ok. 85 mln zł (czyli poniżej 1%).

Sytuacja w poszczególnych mediach jest jednak zróżnicowana. Niekwestionowanym liderem wzrostow jest internet, którego wzrost w stosunku do roku 2020 przekroczy 12%, zaś w stosunku do roku 2019, to medium zyska ponad 17.5%.

Według prognoz agencji mediowej Zenith, taki wzrost internetu przełoży się na 42.6% udziału tego medium w torcie reklamowym. To kolejny rok kiedy internet zbliża się do bycia największym medium reklamowym na rynku polskim. Wzrosty w stosunku do wydatków roku 2020 odnotowuje również TV (+6.8%), Radio (+5.7%) a także outdoor (+6.5%) oraz kino (+30.1%).

Prognoza dynamiki wydatków reklamowych na świecie

Pandemia koronawirusa przyspieszyła strukturalne przesunięcie w gospodarce ze sprzedaży tradycyjnej na handel elektroniczny, skłaniając większą niż kiedykolwiek liczbę konsumentów do poszukiwania produktów i dokonywania zakupów w Internecie. Tym samym marki chętniej zaczęły nawiązywać partnerstwa z detalistami, stawiając na operacje direct-to-consumer, korzystają przy tym z reklamy opartej na performance marketingu – głównie w mediach społecznościowych i paid search – aby skutecznie poprowadzić konsumentów po ścieżce zakupowej. Zenith prognozuje, że reklama w mediach społecznościowych wzrośnie w tym roku o 25% i osiągnie wartość 137 mld USD, po raz pierwszy wyprzedzając paid search, którego wartość osiągnie 135 mld USD (wzrost o 19%).

Gro wydatków reklamowych w 2021 roku to inwestycje małych firm, które musiały szybko przenieść się do handlu elektronicznego, aby przetrwać kolejne lockdowny. Budżety, które wcześniej przeznaczali na detalistów w celu zabezpieczenia miejsca na sklepowej półce, zostały teraz przekierowane na reklamy display i paid search na ich stronach internetowych. Przewiduje się, że przesunięcie w kierunku handlu elektronicznego spowolni wraz ze zniesieniem restrykcji związanych z koronawirusem i ponownym otwarciem gospodarek, jednak trend ten nie ulegnie odwróceniu. Zenith przewiduje, że e-commerce nadal będzie dominował jeśli chodzi o wzrost przychodów reklamowych, napędzając 13% dynamikę w mediach społecznościowych i 12% wzrost paid search w 2022 roku.

Po jednorazowym skoku oglądalności w 2020 roku ponownie obserwujemy spadek widowni tradycyjnej telewizji, spowodowany migracją w kierunku kanałów ditalowych. Wynikająca z tego trendu rosnąca popularność wideo online to nie tylko sposób na utrzymanie zasięgu w czasie spadku oglądalności TV, ale także skuteczna forma komunikacji marki sama w sobie. Popularność opartego na subsrypcjach wideo na żądanie ograniczyła jednak podaż wysokiej jakości wideo online dostępnego dla reklamodawców. Zenith przewiduje, że reklama wideo online będzie najszybciej rozwijającym się kanałem cyfrowym w 2021 roku, wzrastając o 26% i osiągając wartość 63 mld USD.

„Wideo online wciąż się przekształca, napędzany przez rozwój usług streamingowych i telewizorów z funkcją smart TV” – powiedział Benoit Cacheux, Global Chief Digital Officer w Zenith. „Jego ciągła ewolucja wymaga radykalnego przemyślenia sposobu budowania optymalnego, neutralnego dla ekranu modelu dotarcia. Wprowadzanie nowych źródeł danych do planowania kampanii telewizyjnych stwarza również kolejne możliwości dalszej synchronizacji planowania telewizyjnego i wideo.”

Media społecznościowe i wideo online wyprzedziły tradycyjną, statyczną reklamę display, która według prognoz skurczy się w tym roku o 15%, podczas gdy online wzrośnie zaledwie o 4%. Zenith przewiduje, że w 2021 roku wartość reklamy cyfrowej wzrośnie o 19%, a jej udział w całości wydatków reklamowych osiągnie 58%, w porównaniu z 48% w 2019 roku i 54% w 2020 roku.

Większość pozostałych mediów odnotuje w tym roku wzrost w porównaniu do roku 2020, kiedy to mieliśmy do czynienia z 16% spadku wydatków na reklamę w mediach tradycyjnych. Kino i reklama zewnętrzna najbardziej ucierpiały z powodu ograniczeń związanych z COVID-19, zmniejszając się odpowiednio o 72% i 28%, a ich wzrost będzie najszybszy w 2021 r., kiedy to wydatki wzrosną odpowiednio o 116% i 16%. Natomiast reklama radiowa, która spadła o 22% w 2020 r., ma wzrosnąć o 4% w 2021 r., podczas gdy wydatki reklamowe na telewizję zmniejszyły się o 8% w 2020 r., to w 2021 prognozuje się ich wzrost na poziomie 1%. Druk będzie kontynuował swój długi spadek, który trwa już 14. rok z rzędu, z 8% spadkiem wydatków na reklamę w 2021 roku. W 2023 roku wydatki na reklamę we wszystkich tych mediach będą nadal poniżej poziomu z 2019 roku, choć kino i reklama zewnętrzna odrobią prawie wszystkie straty.

Ograniczona podaż i rosnący popyt napędzają inflację cen mediów

Tegoroczny gwałtowny wzrost wydatków na reklamę, w połączeniu z ciągłą migracją odbiorców z kanałów tradycyjnych do cyfrowych, przyczynia się do znacznego wzrostu cen mediów, szczególnie w telewizji. Koszt reklamy telewizyjnej wzrósł w tym roku średnio o 5%, choć zróżnicowanie pomiędzy rynkami i widownią jest duże. Wydatki na telewizję wzrosły o 1%, przy konsekwentnym spadku zasiegów. Wzrost mediów cyfrowych jest natomiast napędzany głównie przez rosnącą oglądalność i szerszą monetyzację, przy czym inflacja w przypadku wideo online wynosi średnio 7%, a w przypadku mediów społecznościowych pozostaje na niezmienionym poziomie, w porównaniu z ich odpowiednio 26% i 25% wzrostem wydatków na reklamę.

Prawie połowa wszystkich nowych wydatków reklamowych jest napędzana przez Stany Zjednoczone

Według agencji mediowej Zenith, wszystkie regiony odnotują solidny wzrost wydatków reklamowych w 2021 r., od 9% w regionie Azji i Pacyfiku do 15% na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, które odrabiają straty po największym spadku w 2020 r., wynoszącym 21%. Najsilniejszy wzrost bazowy od 2019 r. ma miejsce w Ameryce Północnej, która według prognoz wzrośnie w tym roku o 13%, mimo że w ubiegłym roku skurczyła się tylko o 1%. Wzrost w Ameryce Północnej jest napędzany przez bardzo szybkie tempo transformacji cyfrowej w tamtejszych branżach, a także silne inwestycje w telewizję podłączoną do sieci oraz wideo na żądanie finansowane z reklam.

Stany Zjednoczone będą miały zdecydowanie największy wkład w globalny wzrost wydatków reklamowych w 2021 r., odpowiadając za 46% z 67 mld USD, o które wzrośnie w tym roku światowy rynek reklamowy, a następnie Chiny z 11% oraz Japonia i Wielka Brytania, których wkład wynosi po 6%.

„Po bardzo trudnym ubiegłym roku, rynek reklamowy odczuwa pozytywne ożywienie, dzięki czemu tegoroczne wydatki przekroczą nawet poziom z 2019 roku” – powiedział Jonathan Barnard, Head of Forecasting w Zenith. „Reklama cyfrowa staje się coraz skuteczniejszym narzędziem wzrostu marki, ponieważ media i handel nadal przenoszą się do sieci, przyciągając większe inwestycje zarówno od dużych marek, jak i małych firm”.

źródło: Zenith Advertising Expenditure Forecasts

Posted in Uncategorised | Możliwość komentowania Zenith: e-Commerce i wideo online napędzą w tym roku wzrost globalnych wydatków na reklamę na poziomie 11% została wyłączona

Zenith: Otwarcie branży gastronomicznej, turystycznej i hotelarskiej przełoży się na wzrost wydatków na reklamę alkoholu

 • Wydatki na reklamę alkoholu na 12 kluczowych rynkach* wzrosną z 6,7 mld USD w 2020 r. do 7,7 mld USD w 2023 r. 
 • Marki alkoholowe wydają na reklamę w telewizji dwa razy więcej niż marki w innych kategoriach, jednak ze względu na malejącą widownię estymowany jest roczny spadek wydatków telewizyjnych w kategorii o 2,4% 
 • Producenci napojów alkoholowych szybko przestawili się na tworzenie własnych treści online, aby konsumeci nadal mogli poszerzać swoje doświadczenia z marką, co zwykle jest głównym czynnikiem wzrostu sprzedaży  
 • Reklama cyfrowa będzie stanowić 30% wydatków na reklamę alkoholu w 2023 r., w porównaniu z 21% w 2019 roku 

 Wydatki na reklamę napojów alkoholowych na 12 kluczowych rynkach* wzrosną o 5,3% w 2021 r., wyprzedzając tym samym wzrost całego rynku reklamowego o 4,9%. Marki będą odrabiać straty po gwałtownym spadku w 2020 r. – wynika z raportu Business Intelligence – Alcohol: Beer + Spirits opublikowanego przez agencję mediową ZenithReklama alkoholu będzie następnie rosła mniej więcej równo z całym rynkiem, z wynikiem na poziomie 4%-5% rocznie w 2022 i 2023 roku. 

Patrząc z perspektywy rynku polskiego to piwo w największym stopniu wpływa na dynamikę całej kategorii alkoholowej, ponieważ stanowi blisko 87% wolumenu wszystkich napojów alkoholowych. Ubiegły rok nie był łaskawy dla kategorii piwnej w Polsce z oczywistych względów. Podwyżka akcyzy oraz negatywne skutki w postaci zamrożenia branży gastronomicznej i braku imprez masowych były odczuwalne i zaowocowały spadkiem wolumenu o 1,6%, aczkolwiek przy wzroście wartościowym o 3,1%, co tłumaczyć należy m.in. premiumizacją i popularnością specjalności czy piw bezalkoholowych (dane Nielsen). 

 

Estymujemy, że w Polsce wydatki reklamowe za 2020 r. (net po rabatach) w kategorii spadły o 12% rdr, co podyktowane było nie tylko względami biznesowymi, ale również koniecznością przesunięcia lub przeformułowania niektórych kampanii marketingowych, których osią komunikacyjną były duże wydarzania sportowe (np. Euro 2020) lub muzyczne. 

Pandemia wymusiła globalne przeniesienie budowania doświadczenia marek alkoholowych do internetu 

Marki alkoholowe często nie mogą bezpośrednio zachęcać do konsumpcji własnych produktówZ drugiej strony, spożywanie alkoholu jest głęboko zakorzenione w kulturze każdego kraju i zdaje się, że szybko się to nie zmieniWobec tego marki rozwijają się przez proces premiumizacji, czyli nakłaniania konsumentów do picia trunków o lepszej jakości, zamiast większej ilości. Jest to coś, w czym marki napojów wysokoprocentowych odniosły większy sukces niż producenci piwa. Zgodnie z danymi Euromonitor International, konsumpcja zarówno piwa, jak i napojów spirytusowych nie zmieniła się znacznie między 2016 a 2019 rokiem, ale wartość sprzedaży piwa rosła o 3% rocznie, podczas gdy sprzedaż napojów spirytusowych wzrosła o 7%. 

Premiumizacja oznacza przekonywanie konsumentów do wyboru produktów o wyższej wartości, które zapewniają lepsze doświadczenia, przez budowanie wizerunku marki za pomocą masowej komunikacji. Marki alkoholowe stawiają więc na reklamę telewizyjną i out-of-home, wydając na TV dwa razy więcej niż przeciętna marka i prawie cztery razy więcej w przypadku reklamy zewnętrznej. W 2020 roku marki alkoholowe przeznaczyły 49% swoich budżetów na telewizję, w porównaniu do 24%, które wydała przeciętna markaz kolei 19% wydatków przypadło na reklamę zewnętrzną, w porównaniu do 5% dla przeciętnej marki. Taktyka ta stała się mniej skuteczna, ponieważ widownia przenosi się do mediów cyfrowych, choć szczególnie to młodzi konsumenci są najbardziej skłonni do odwiedzenia nowego baru czy wypróbowania nowego drinka.  

Rola digitalu w branży alkoholowej na przestrzeni ostatnich lat znacznie wrosła, a pandemia COVID-19 jeszcze przyśpieszyła ten trend. Zamknięcie lokali gastronomicznych spowodowało, że marki zostały zmuszone poszukać nowej drogi na rynku. Browary, bary i restauracje rozwinęły się w kierunku bezpośredniej dostawy do klienta i zamówień na wynos, co z pewnością ułatwił im handel elektroniczny i reklama w mediach cyfrowych, zwłaszcza społecznościowych. W związku z tym, marki alkoholowe zwiększyły swoje wydatki digitalu z 21% w 2019 roku do 24% w 2020 roku. Dążąc do stworzenia przekonujących doświadczeń związanych z marką w domu, a nie w barze, firmy produkujące napoje alkoholowe zaczęły inwestować we własne strony internetowe czy treści edukacyjne. Marki napojów wysokoprocentowych były szczególnie widoczne, wykorzystując influencerów i partnerów handlowych, aby nauczyć konsumentów, na przykład, mieszania własnych koktajli. 

Producenci alkoholi wysokoprocentowych prześcignęli marki piwne pod względem wartości sprzedaży, oferując więcej doświadczeń i rytuałów premium związanych z ich produktem i sposobem jego serwowania”  powiedział Ben Lukawski, Global Chief Strategy OfficerZenith. „Wraz z pandemią ograniczającą korzystanie z kanału HoReCa, zaobserwowaliśmy większy nacisk marek na dostarczanie doświadczeń premium w domuza pomocą mediów cyfrowych. 

Konsumenci są teraz o wiele bardziej świadomi dostępnych opcji zakupu alkoholu online, a marki alkoholowe zaczęły dysponować sieciami dystrybucji, które są w stanie im je dostarczyć. Zenith przewiduje, że marki będą rozszerzać swoje budżety na reklamę cyfrową wspierającą pozycję alkoholu w e-commerce, nawet po pełnym otwarciu pubów i restauracji, napędzając roczny wzrost wydatków na digital w latach 2019-2023 na poziomie 9,2%, kiedy to reklama cyfrowa będzie stanowić 30% budżetów reklamowych całej branży alkoholowej.  

Zgodnie z prognozą agencji mediowej Zenith, marki alkoholowe zmniejszą swoje wydatki na telewizję o 2,4% rocznie do 2023 r., w porównaniu z poziomem odnotowanym w 2019 r., ponieważ widownia tradycyjnej telewizji nadal się kurczy. Natomiast wartość globalnych wydatków na reklamę zewnętrzną z każdym rokiem będzie rosła o 1,1%, nawet biorąc pod uwagę spowodowane pandemią ograniczenie ruchu pieszego i drogowego. Zmniejszający się zasięg telewizji sprawia, że wszechobecność out-of-home staje się jeszcze bardziej wartościowa. 

Reklama alkoholu po spadku w 2020 r. odbuduje się do 2023 roku 

Wydatki reklamowe w branży alkoholowej skurczyły się prawie dwa razy szybciej niż cały rynek reklamowy w 2020 r., spadając o 11,6% w porównaniu do 6,4% całego rynku, budżety marek zostały ograniczone przez spadek konsumpcji, średnią cenę za drinka i marże zysku. Po zamknięciu barów, pubów i restauracji konsumenci pili mniej alkoholu, a napoje, które spożywali, kupowali w sklepach, gdzie kosztowały one mniej, przy znacznie niższej marży. To spowodowało, że marki gwałtownie ograniczyły swój budżet przeznaczany na marketing, aby chronić swoje wyniki, a ich łączne wydatki na reklamę spadły z 7,6 mld USD w 2019 r. do 6,7 mld USD w 2020 r. 

Marki obecnie przywracają swoje budżety z powrotem na rynek, ponieważ program szczepień sprawił, że konsumenci ponownie zaczęli wychodzić i się spotykać, a branża gastronomiczna, turystyczna i hotelarska zaczęły ponownie się otwierać. Jednak powrót do normalności będzie powolny, a wydatki na reklamę alkoholu będą nadal o 8% poniżej poziomu z 2019 roku do końca 2021 roku, z wynikiem 7,0 mld USD. Zenith nie spodziewa się, że reklama alkoholu przekroczy szczyt sprzed pandemii aż do 2023 roku, kiedy to osiągnie wartość 7,7 mld USD. 

 Europa Zachodnia odnotuje najszybsze ożywienie po gwałtownym spadku 

Zenith prognozuje, że Hiszpania, Wielka Brytania, Niemcy i Francja będą wyróżniającymi się rynkami wzrostu, z rocznymi stopami wzrostu w latach 2020-2023 wynoszącymi odpowiednio 28%, 21%, 10% i 8%. Wynika to z faktu, że rynki te, na których picie w barach, pubach i restauracjach jest nieodłącznym aspektem codziennego życia społecznego, doświadczyły największych spadków po wprowadzeniu lockdownuW 2020 r. wydatki na reklamę alkoholu spadły o 52% w Hiszpanii, 48% w Wielkiej Brytanii, 22% w Niemczech i 23% we Francji. Szybkie ożywienie na tych rynkach spowoduje, że do 2023 r. powrócą one mniej więcej do poziomu z 2019 r. 

Branża alkoholowa ucierpiała z powodu pandemii bardziej niż większość innych kategorii, co znalazło swoje odzwierciedlenie w gwałtownym spadku wydatków na reklamę w zeszłym roku” – powiedział Jonathan Barnard, Head of ForecastingZenith. „Ożywienie nie będzie tak dramatyczne jak w okresie spowolnienia, ale inwestycje w komunikację cyfrową będą napędzać stały wzrost reklamy alkoholu przez kilka następnych lat„. 

 

*12 rynków uwzględnionych w raporcie to Australia, Kanada, Chiny, Francja, Niemcy, Indie, Włochy, Rosja, Hiszpania, Szwajcaria, Wielka Brytania i USA, które łącznie odpowiadają za 73% całkowitych globalnych wydatków na reklamę. Obejmuje on reklamę wszystkich rodzajów piwa i napojów wysokoprocentowych na tych rynkach. 

 

 

Posted in Uncategorised | Możliwość komentowania Zenith: Otwarcie branży gastronomicznej, turystycznej i hotelarskiej przełoży się na wzrost wydatków na reklamę alkoholu została wyłączona

Rosnąca widowania kanałów cyfrowych oraz inwestycje w e-commerce napędzają roczny wzrost wydatków na reklamę cyfrową w branży FMCG na poziomie 7%

 • Reklama Out-of-home odbije się od dna, po załamaniu spowodowanym przez COVID-19, z rocznym wzrostem na poziomie 9%
 • Całkowite wydatki na reklamę w branży FMCG w 2023 r. przekroczą poziom z 2019 roku
 • Chiny przodują w transformacji cyfrowej, przeznaczając 71% wydatków w branży FMCG na kanał digital

 

 

Zgodnie z opublikowanym dziś raportem Business Intelligence – FMCG Food and Drink, agencja mediowa Zenith prognozuje, że marki dóbr szybkozbywalnych (FMCG) zwiększą swoje wydatki na reklamę w kanałach cyfrowych o 7% rocznie do 2023 roku. To wynik wyższy niż prognozowany 4% wzrost ogólnych wydatków reklamowych w FMCG na 12 rynkach uwzględnionych w tym raporcie*.

 

Wydatki na reklamę telewizyjną marek FMCG nadal w dużym stopniu bazują na tradycyjnej, lineranej telewizji. Wydając w 2020 roku 39% swoich budżetów na reklamę w tym kanale, w porównaniu do 24% dla przeciętnej marki, kategoria FMCG ostrożnie podchodzi do emisji reklam video w kanałach niestandardowych typu telewizja OTT (Over-the-top).

 

Z wyłączeniem Chin, gdzie w branży FMCG reklama cyfrowa już stanowi główną formę komunikacji handlowej, marki należące do kategorii FMCG przeznaczają 52% swoich budżetów na reklamę telewizyjną, w porównaniu do średniej wynoszącej 26%. Ich głównym celem jest maksymalizacja świadomości i zasięgu marki, tak aby były one widoczne jak najbliżej momentu zakupu dla jak największej liczby konsumentów. Jest to coś, w czym telewizja jak dotąd przodowała, ale jej malejący zasięg – szczególnie wśród młodych ludzi – sprawia, że staje się ona coraz mniej skuteczna.

 

W związku z tym, marki FMCG podążając za odbiorcami, przenoszą część swoich budżetów do digitalu. Zenith prognozuje, że wydatki na reklamę cyfrową w branży FMCG wzrosną z 12,3 mld USD w 2020 r. do 14,9 mld USD w 2023 r., a jej udział w rynku wzrośnie z 46% do 49%. Po pandemii, która stała się impulsem dla wzrostu e- commerce w branży FMCG w 2020 roku, marki będą poszukiwać wsparcia i rozszerzenia swoich możliwości w zakresie handlu elektronicznego, kierując konsumentów do działań DTC lub partnerstwa detalicznego. Największym wyzwaniem będzie jednak wykorzystanie technologii cyfrowej do skutecznego zastąpienia telewizji, czyli poszerzania świadomości marki na dużą skalę przy jednoczesnym zarządzaniu częstotliwością. Wzrost popularności subskrypcji wideo na żądanie (SVOD), która umożliwia odbiorcom unikanie bezpośredniej reklamy, sprawi, że będzie to jeszcze trudniejsze, podobnie jak wycofanie plików cookies.

 

„Marki FMCG potrzebują nowego, kompleksowego podejścia do planowania opartego na zasięgu” – powiedział Ben Lukawski, Global Chief Strategy Officer, Zenith. „Oznacza to połączenie telewizji, płatnej reklamy w wideo online, wirtualnego placementu w platformach SVOD, a może nawet obecności w grach oraz wykorzystania first-party i second-party data, aby zapobiec powielania i zoptymalizować przyrostowy zasięg.”

 

Reklama Out-of-home jest wyjątkiem w zmniejszającym się zasięgu tradycyjnych mediów. W miarę jak ruch na rynku wraca do normy po załamaniu spowodowanym przez COVID-19, rozpowszechnienie cyfrowych wyświetlaczy sprawi, że jeszcze skuteczniej będzie można dotrzeć do konsumentów z ukierunkowanymi i odpowiednimi reklamami w pobliżu punktu sprzedaży. Przewiduje się, że reklama zewnętrzna w kategorii FMCG będzie rosła o 9% rocznie w latach 2020-2023, a jej udział w rynku wzrośnie z 6,1% do 7,0%, nieznacznie wyprzedzając udział sprzed pandemii, który w 2019 r. wynosił 6,8%.

 

Wydatki na reklamę w branży FMCG podążą za wzrostem całego rynku, wychodząc z 11% spadku w 2020 r.

Wydatki w branży FMCG spadły w 2020 r. bardziej gwałtownie niż cały rynek reklamowy, zmniejszając się o 10,7% do poziomu 26,7 mld USD. Nie wynikało to jednak z braku popytu. Wręcz przeciwnie, popyt wzrósł, ponieważ ludzie przestali jeść w restauracjach, kawiarniach i barach i przenieśli konsumpcję do domu. W związku z tym, firmy FMCG stanęły przed wyzwaniem zwiększenia produkcji przy jednoczesnym przerwaniu łańcuchów dostaw oraz wykorzystania ograniczonej dystrybucji, aby dostarczyć swoje produkty na półki w sklepach lub do domów konsumentów. Wiele firm FMCG ograniczyło więc działania promocyjne dotyczące produktów, których nie były w stanie dostarczyć konsumentom wystarczająco szybko, aby zaspokoić popyt, a zamiast tego zainwestowały w infrastrukturę dystrybucyjną, zwłaszcza w operacje i partnerstwa w handlu elektronicznym.

 

Zenith prognozuje, że w latach 2021-2023 wzrost wydatków na reklamę w branży FMCG będzie zbliżony do wzrostu całego rynku. Odbicie jest niemal nieuniknione w 2021 roku, biorąc pod uwagę porównanie z gwałtownym spadkiem w 2020 roku, szczególnie w II kwartale, choć nadal będzie to 6% poniżej poziomów z 2019 roku. Firmy FMCG stoją w obliczu niepewności, jak szybko konsumenci wrócą do sklepów i jak bardzo ich zachowania zostały zmienione w czasie pandemii. Jednak teraz, gdy infrastruktura e-commerce w branży FMCG jest wprowadzana w życie, marki będą musiały zwiększyć inwestycje w reklamę, aby wspierać ten proces. Zenith przewiduje 4,4% roczny wzrost wydatków na reklamę w branży FMCG w latach 2020-2023, aż do poziomu 30,3 mld USD w 2023 roku. W tym momencie nastąpi pełne odreagowanie spadku wydatków reklamowych spowodowanego pandemią, przekraczając wynik z 2019 roku o 0,5 mld USD.

 

Indie liderami wzrostu wydatków na reklamę, a Chiny na czele cyfrowej transformacji

Jak prognozuje agencja mediowa Zenith, Indie będą najszybciej rozwijającym się rynkiem w ciągu najbliższych trzech lat, z wydatkami na reklamę w branży FMCG rosnącymi o 14% rocznie. Przyczyni się do tego kwitnący popyt konsumencki wraz z szybkim wzrostem dochodów, w połączeniu z nadrabiającą zaległości ekspansją słabo rozwiniętego rynku reklamowego: reklama stanowi zaledwie 0,3% PKB Indii, czyli mniej niż połowę globalnej średniej, która wynosi 0,7%. Przewiduje się, że wszystkie pozostałe rynki uwzględnione w raporcie będą rosły stabilnie w tempie od 2% do 5% rocznie.

 

Chiny wyróżniają się jako rynek, na którym marki najszybciej przyjęły e-commerce i reklamę cyfrową. W 2020 roku, chińskie marki FMCG przeznaczyły 71% swoich budżetów na reklamę cyfrową, w porównaniu do 46% na wszystkich 12 rynkach. W tym przypadku marki te koncentrują się na wideo online, które ma duży i szeroki zasięg oraz jest otwarte na partnerstwa handlowe. Może to oznaczać reklamę w programach dostępnych online lub specjalnych livestreamach prowadzonych przez influencerów, w których widzowie mogą bezpośrednio kupować demonstrowane przedmioty. Rutynowo reklamują się również na platformach e-commerce, aby napędzać sprzedaż na ścieżce zakupowej. Jak podaje Zenith, chińskie marki FMCG wydały 35% swoich całkowitych budżetów na wideo online i 13% na reklamę e-commerce w 2020 roku.

 

„Ecommerce będzie kluczowym polem bitwy dla wzrostu marek FMCG w nadchodzących latach” – powiedział Jonathan Barnard, Head of Forecasting, Zenith. „Zachodnie marki powinny naśladować Chiny w poszukiwaniu najlepszych praktyk w zakresie wykorzystania komunikacji cyfrowej do napędzania sprzedaży FMCG e-commerce”.

 

*12 rynków uwzględnionych w raporcie to Australia, Kanada, Chiny, Francja, Niemcy, Indie, Włochy, Rosja, Hiszpania, Szwajcaria, Wielka Brytania i USA, które łącznie odpowiadają za 73% całkowitych globalnych wydatków na reklamę. Kategoria FMCG żywność i napoje obejmuje wszystkie pakowane produkty spożywcze i napoje bezalkoholowe.

Posted in Uncategorised | Możliwość komentowania Rosnąca widowania kanałów cyfrowych oraz inwestycje w e-commerce napędzają roczny wzrost wydatków na reklamę cyfrową w branży FMCG na poziomie 7% została wyłączona

Zenith: Popyt na nowe smartfony i 5G katalizatorem wzrostu wydatków na reklamę w sektorze telekomunikacji

 • W 2022 wydatki na reklamę w sektorze telekomunikacji powrócą do poziomu z 2019
 • Reklama digital będzie jedynym kanałem, który odnotuje wzrost w latach 2019-2023
 • Indie i Rosja będą liderami wzrostu wydatków na reklamę w związku z rosnącym rozpowszechnieniem smartfonów

 

Jak wynika z opublikowanego raportu Zenith Business Intelligence – Telekomunikacja,  wydatki reklamowe w sektorze telekomunikacji będą rosły w średnim tempie 4,5% rocznie do 2023 roku, po tym jak w 2020 nastąpił ich spadek o 8,7%. Wydatki na reklamę w sektorze telekomunikacji na 12 kluczowych rynkach uwzględnionych w raporcie* wzrosną z 17,8 mld USD w 2020 roku do 18,7 mld USD w 2021, a następnie powrócą do poziomu sprzed pandemii, czyli 19,5 mld USD w roku 2022.

Według ekspertów Zenith, sprzedaż smartfonów zacznie ponownie rosnąć w tym roku, ponieważ konsumenci poczują się spokojniejsi o swoją przyszłość. Co więcej, będą bardziej skłonni do zakupu telefonów poza ofertą dostawców swojej sieci, co daje producentom i sprzedawcom większą motywację do samodzielnego reklamowania urządzeń. W międzyczasie sieci będą starały się odzyskać swoje inwestycje w licencje i infrastrukturę 5G, wprowadzając nowe usługi i droższe pakiety danych. Wszystkie te tendencje pomogą napędzić dynamikę wydatków w segmencie reklamy w telekomunikacji w ciągu najbliższych trzech lat. Agencja mediowa Zenith przewiduje, że wydatki na reklamę w tym sektorze wzrosną o 4,7% w 2021 roku, 4,4% w 2022 i 4,3% w 2023 roku.

Platformy digitalowe pomagają markom telekomunikacyjnym podkreślić ich znaczenie dla wymagających konsumentów

Usługi połączeń głosowych i transmisji danych stały się towarem powszechnym i funkcjonalnie nierozróżnialnym przez konsumentów, którzy oczekują, że będą działać bez zarzutu w tle i zwracają na nie uwagę tylko wtedy, gdy coś przestaje działać. Efektowna reklama w mediach przeznaczonych dla masowego odbiorcy, takich jak telewizja i radio, pozwala firmom telekomunikacyjnym wyróżnić się na tle innych. Marki budowane są przez wykorzystanie w działaniach promocyjnych treści związanych z rozrywką, istotnych dla konsumentów takich, jak sport czy muzyka. W związku z tym, firmy telekomunikacyjne wydają znacznie więcej na reklamę telewizyjną i radiową niż przeciętna marka – w 2020 roku przeznaczyły na telewizję i radio 42% swoich budżetów, podczas gdy przeciętna marka wydała 30%.

Jednak wraz z migracją odbiorców do internetu, firmy telekomunikacyjne zaczęły koncentrować swoje działania komunikacyjne  i kierować swój przekaz również do odbiorców w digitalu. Według agencji mediowej Zenith, globalnie marki telekomunikacyjne przeznaczają na media digital mniej niż wynosi średnia wydatków reklamowych lokowanych w tym kanale (49% ich budżetów w 2020 roku przypadło na reklamę digital, w porównaniu do przeciętnego reklamodawcy, który na tego typu treści przeznacza 56% swoich środków). Warto przy tym zaznaczyć, że reklama digital jest również jedynym kanałem, w którym wydatki reklamowe firm telekomunikacyjnych rosną. Zenith prognozuje, że marki telekomunikacyjne będą zwiększać swoje wydatki na reklamę digital w latach 2019-2023 w tempie średnio 5% rocznie. Stała dynamika wzrostu pozwala założyć, że do 2023 r. reklama digital będzie stanowić 54% wszystkich reklam telekomunikacyjnych.

COVID-19 pokazał, jak bardzo jesteśmy uzależnieni od dobrych, szybkich i niezawodnych połączeń internetowych. Firmy telekomunikacyjne okazały się być cichymi bohaterami pandemii, przenosząc nasze życie do sieci i umożliwiając kontakt z rozrywką, pracą i czy działania sprzedażowe – powiedział Ben Lukawski, Global Chief Strategy Officer, Zenith. – Ich wyzwaniem jest przejście od bycia niezauważonym, do bycia docenionym za swoje wysiłki. Rozprzestrzenianie się 5G i rzeczywistość naszego nowego, wirtualnego życia daje markom telekomunikacyjnym możliwość pokazania się w świetle reflektorów.

Marki telekomunikacyjne ograniczają wydatki na tradycyjną telewizję i radio w związku ze spadkiem ich zasięgu, ale robią to mniej gwałtownie niż marki w większości innych kategorii. Zenith prognozuje, że w latach 2019-2023 marki telekomunikacyjne zmniejszą swoje inwestycje w reklamę telewizyjną średnio o 2,0% rocznie, w porównaniu do 3,5% rocznej redukcji we wszystkich kategoriach. Zmniejszą one również budżet przeznaczany na reklamę radiową o 2,8% rocznie, w porównaniu do 4,1% rocznie dla całego rynku.

Indie i Rosja liderami wzrostu wydatków na reklamę w sektorze telekomunikacji

Zgodnie z prognozą Zenith, Indie będą najszybciej rozwijającym się rynkiem reklamy telekomunikacyjnej w latach 2020-2023, z rocznym wzrostem na poziomie 11%. Według eMarketera, tylko 31% populacji posiada obecnie smartfona, ale za sprawą wprowadzenia na rynek tanich telefonów, takich jak JioPhone, odsetek ten szybko rośnie. Rosja to kolejny rynek ze stosunkowo niskim (57%), ale szybko rosnącym rozpowszechnianiem się smartfonów. W tym kraju również prognozowany jest dynamiczny wzrost wydatków na reklamę telekomunikacyjną, na poziomie 8% rocznie.

W przypadku większości pozostałych rynków uwzględnionych w raporcie przewidywany jest wzrost w przedziale od 3% do 6% rocznie do 2023 roku. Wyjątkiem będzie Francja, gdzie w przeciwieństwie do większości innych rynków, wydatki na reklamę marek telekomunikacyjnych wzrosły w 2020 – aż o 6%. Wynikało to ze zwiększonego popytu na transmisję danych wśród tamtejszych konsumentów.

– Wprowadzenie usług 5G umożliwi operatorom komórkowym dostarczanie pakietów usług połączeń głosowych, transmisji danych i rozrywki do domu, a tym samym pozwoli na bezpośrednie konkurowanie z szerokopasmowym internetem stacjonarnym  twierdzi Jonathan Barnard, Head of Forecast, Zenith – To napędzi większą konkurencję, zestawiając ze sobą najbardziej atrakcyjne usługi w najlepszych cenach i pomoże stymulować trwałe ożywienie w wydatkach na reklamę ofert telekomunikacyjnych do co najmniej 2023 roku.

 

*12 rynków uwzględnionych w niniejszym raporcie to Australia, Kanada, Chiny, Francja, Niemcy, Indie, Włochy, Rosja, Hiszpania, Szwajcaria, Wielka Brytania i USA, które między sobą odpowiadają za 73% całkowitych globalnych wydatków na reklamę. Telekomunikacja jest definiowana jako usługi i urządzenia ułatwiające transmisję połączeń głosowych i danych za pośrednictwem linii naziemnych i sieci komórkowych.

 

Posted in Uncategorised | Możliwość komentowania Zenith: Popyt na nowe smartfony i 5G katalizatorem wzrostu wydatków na reklamę w sektorze telekomunikacji została wyłączona

Zenith: Dystansowanie społeczne ograniczy w 2021 dynamikę globalnych wydatków w sektorze Beauty and Personal Luxury do 1,7%

 • Globalny wzrost wydatków reklamowych w sektorze Beauty and Personal Luxury w latach 2021 i 2022 będzie niższy od średniej rynkowej
 • Najlepiej w 2021 i 2020 roku poradzą sobie Francja i Indie
 • Wydatki na reklamę digital w kategorii Beauty and Personal Luxury będą w 2022 roku o 19% wyższe niż w 2019

Jak wynika z raportu Business Intelligence – Beauty and Personal Luxury, opublikowanego przez agencję mediową Zenith, zmniejszony popyt na kosmetyki i perfumy, w obliczu utrzymującego się dystansu społecznego, spowoduje ograniczenie dynamiki wydatków na reklamę w sektorze Beauty and Personal Luxury do 1,7% w 2021 roku. To wynik niższy niż wzrost całkowitych wydatków na reklamę na 11 kluczowych rynkach objętych raportem, który wynosi 4,4%.* W 2021 roku w tych krajach wydatki na reklamę w branży Beauty sięgną 7,5 mld USD, a następnie przekroczą 7,7 mld USD w 2022 r., rosnąc o 2,6%, w porównaniu do 4,5% wzrostu dla całego rynku.

Wydatki na reklamę w sektorze Beauty and Personal Luxury w 2020 roku zmniejszyły się mniej więcej tak samo, jak wydatki ogólne na całym rynku. Gwałtowny spadek wydatków na kosmetyki i perfumy związany jest bezpośrednio z lockdownem i innymim ograniczaniami wynikającymi z pandemii. Spadek ten został na szczęście złagodzony przez utrzymujący się popyt na kosmetyki do pielęgnacji skóry i włosów. Ponieważ dostęp do salonów fryzjerskich został utrudniony, konsumenci postanowili saodzielnie zadbać o kondycję włosów w domu. Ponandto kategoria pielęgnacji skóry skorzystała na zwiększonym zapotrzebowaniu na produkty prozdrowotne, które także zyskały popularność w czasie pandemii.

Należy podkreślić, że mimo spodziewanego okresu ożywienia gospodarczego, ogólny popyt na produkty kosmetyczne nie ulegnie większym zmianom, ponieważ konsumenci niechętnie powrócą do nawyków sprzed pandemii, co spowoduje spadek sprzedaży zwłaszcza kosmetyków i perfum. Taka sytacja sprawi, że większość marek kosmetycznych i dóbr luksusowych nie zwiększy znacząco budżetów i będzie raczej przesuwała wydatki z nierentownych kanałów.

 

Powierzchnie premium i e-commerce pomagają digitalowi zrekompensować malejący zasięg magazynów i telewizji

Reklamodawcy w sektorze Beauty and Personal Luxury wydają znacznie więcej ze swoich budżetów reklamowych na magazyny i telewizję niż inne marki. Beauty to kategoria wizerunkowa, więc jej komunikacja opiera się na budowaniu emocjonalnych więzi przez reklamę w kontekście o wysokiej jakości, takim jaki oferuje telewizja czy magazyny kolorowe. Zenith szacuje, że w 2020 roku marki kosmetyczne wydadzą 18,3% swoich budżetów na reklamę w magazynach, czyli 4,3 razy więcej niż przeciętna marka, oraz 42,2% w telewizji, co stanowi 1,6 raza więcej wydatków w porównaniu do reszty rynku. Jednak warto zaznaczyć, że media te stają się coraz mniej efektywne, ponieważ ich zasięg wciąż maleje, a deficyt odbiorców powoduje wzrost cen.

Marki Beauty and Personal Luxury stosunkowo wolno przekonują się reklamy digital, wydając na ten kanał 34,1% swoich budżetów w 2020 roku, w porównaniu do 53,1% wydadków, które przeznaczone zostały na digital na całym rynku. Wynik ten spowodowany jest brakiem powierzchni premium w kanale digital, które wspierałyby wysokiej jakości wizerunek brandu, co nieustannie starają się podkreślać luksusowe produkty czy marki kosmetyczne. Dodatkowo wynika to również z trudności, jakie przemysł kosmetyczny miał z dostosowaniem się do e-commerce, ponieważ konsumenci wciąż czują potrzebę wypróbowania produktów z tej kategorii osobiście, zanim zdecydują się na zakup jednego z nich. Według Euromonitor International, w 2019 roku 11,8% sprzedaży w sektorze Beauty and Personal Luxury przypadło na kanał e-commerce, w porównaniu do 13,2% dla całego rynku.

Z drugiej strony technologie takie jak VOD i urządzenia typu Smart TV, a także platformy społecznościowe takie jak Instagram i TikTok, tworzą nowe powierzchnie premium, które pozwalają skutecznie prezentować marki kosmetyczne czy produkty z kategrii dóbr luksusowych. Od początku pandemii, gdy sprzedaż detaliczna w sklepach stacjonarnych spadła, marki znacznie zwiększyły inwestycje w e-commerce. Kanały digital stają się zatem coraz bardziej wartościowe zarówno dla komunikacji wizerunkowej, jak i reklamy efektywnościowej.

Zenith szacuje, że kategoria Beauty zwiększyła swoje wydatki reklamowe na digital o 2,8% w 2020 roku, pomimo pandemii. Co daje wynik dwukrotnie większy niż 1,4% wzrostu reklamy digital we wszystkich kategoriach, ponieważ marki Beauty and Personal Luxury zaczęły rekompensować wcześniejsze niedoinwestowanie. Według prognozy agencji mediowej Zenith, średni wzrost reklamy w kanale digital osiągnie poziom 5,9% rocznie w latach 2019-2022. Wydatki reklamowe w sektorze Beauty and Personal Luxury we wszystkich innych mediach spadną w tym czasie rocznie o 1,2% w przypadku telewizji i 12,4% w przypadku magazynów.

Marki kosmetyczne były zmuszone do przyspieszenia implementacji swoich strategii e-commerce w 2020 roku, niektóre z nich postawiły na pionierskie rozwiązania w zakresie wykorzystania wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, aby umożliwić konsumentom wypróbowanie i sprawdzanie produktów onlinepowiedział Christian Lee, globalny dyrektor zarządzający, Zenith. „Postępująca innowacja w technologii e-commerce w obszarze poprawy doświadczeń konsumentów będzie kluczem do odblokowania wzrostu marek w 2021 roku i w dalszej przyszłości.”

 

Francja i Indie liderami wzrostu wydatków na reklamę w sektorze Beauty and Personal Luxury

Zenith przewiduje, że w ciągu najbliższych dwóch lat Francja będzie najlepiej prosperującym rynkiem reklamy w kategorii Beauty, rosnącym średnio o 13,3% rocznie. Powodem tego jest reakcja na głęboki spadek w 2020 roku, kiedy to marki kosmetyczne obcięły swoje budżety o 32,9%. Przewiduje się, że w 2021 roku rynek zacznie wracać do normy, jednak w 2022 roku wydatki reklamowe nadal będą o 13,8% niższe niż w 2019, w porównaniu ze średnim spadkiem o 3,6% na wszystkich jedenastu rynkach w tym okresie.

Natomiast w Indiach prognozowany wzrost wydatków reklamowych wynika z silnego popytu konsumenckiego. W 2020 roku wydatki na reklamę kosmetyków w Indiach były stabilne, a Zenith zakłada, że będą rosły średnio o 7,6% rocznie, ponieważ coraz więcej konsumentów nabiera nawyku regularnego kupowania produktów kosmetycznych. W związku z tym, można spodziewać się, że w 2022 roku wydatki na reklamę w sektorze Beauty and Personal Luxury będą w Indiach o 15,2% wyższe niż w 2019 roku.

Z kolei w Ameryce Północnej i pozostałej części Europy Zachodniej popyt będzie wracał do normy znacznie wolniej, co wyhamuje wzrost wydatków na reklamę Beauty w Kanadzie, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych na poziomie 1%-2% rocznie.

Wzrost wydatków reklamowych w sektorze Beauty and Personal Luxury będzie pozostawał w tyle za całym rynkiem, dopóki konsumenci pozostaną ostrożni w kwestii podróżowania i spotkań towarzyskichtwierdzi Jonathan Barnard, Head of Forecasting, Zenith. „Ale inwestując w technologie digitalowe, które napędzają e-commerce, marki będą przygotowane do szybszego rozwoju, gdy popyt wzrośnie.

 

*Jedenaście rynków uwzględnionych w raporcie to Australia, Kanada, Francja, Niemcy, Indie, Włochy, Rosja, Hiszpania, Szwajcaria, Wielka Brytania i USA, które łącznie odpowiadają za 59% całkowitych globalnych wydatków na reklamę. Beauty i dobra luksusowe definiowane są jako połączenie czterech podkategorii: kosmetyki, perfumy, pielęgnacja włosów i skóry.

Posted in Uncategorised | Możliwość komentowania Zenith: Dystansowanie społeczne ograniczy w 2021 dynamikę globalnych wydatków w sektorze Beauty and Personal Luxury do 1,7% została wyłączona
Najnowsze wpisy
Najnowsze komentarze
Archiwa
Kategorie
Meta
Artboard 1 copy 6

Witamy na stronie Zenith. Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz zablokować pliki cookies w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji w polityce prywatności.

x