Globalny rynek reklamowy wzrośnie o 8% w 2022 roku

 • Ameryka Północna będzie najsilniejszym regionem z 12% wzrostem wydatków na reklamę w tym roku
 • Koszt reklamy telewizyjnej wzrośnie 11%-13%
 • Wydatki na reklamę wideo online i w mediach społecznościowych będą rosły 15% rocznie do 2024 r

 

Według najnowszego raportu agencji mediowej Zenith Advertising Expenditure Forecasts, globalne wydatki na reklamę wzrosną 8,0% w 2022 roku. Stanowi to niewielki spadek w stosunku do wskaźnika wzrostu wynoszącego 9,1%, który Zenith prognozował w grudniu 2021 roku. Wzrostowi sprzyjać będą zimowe igrzyska olimpijskie, wybory śródokresowe w USA oraz Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, które po raz pierwszy odbędą się w najbardziej reklamowo intensywnym okresie roku, czyli przed Bożym Narodzeniem. W obliczu tak wysoko postawionej poprzeczki, wzrost spowolni do 5,4% w 2023 roku, zanim letnie igrzyska olimpijskie i wybory prezydenckie w USA pomogą zwiększyć go do 7,6% w 2024 roku.

Prognozy wzrostu agencji mediowej Zenith dla Ameryki Północnej, regionu MENA (Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej) i Europy Zachodniej na ten rok pozostają bez zmian i wynoszą odpowiednio 12%, 7% i 6%. Prognoza dla Ameryki Łacińskiej została nieznacznie obniżona z 9% do 8%, z kolei dla obszaru Azji i Pacyfiku została podwyższona z 6% do 7%, dzięki bardzo mocnym wynikom Indii. Poważne zakłócenia w Rosji i jej najbliższych partnerów handlowych po inwazji na Ukrainę spowodują 26% spadek wydatków na reklamę w Europie Środkowo-Wschodniej, pomimo tego, że większość pozostałych rynków w tym regionie będzie nadal rosła.

Wydatki na reklamę utrzymały się na tym samym poziomie pomimo niekorzystnych czynników makroekonomicznych, które pojawiły się w tym roku. Wysoka inflacja, koncentrująca się na podstawowych wydatkach, takich jak ogrzewanie, benzyna i żywność, zmusza konsumentów do zmiany priorytetów co do wydatków, zwłaszcza tych mniej zamożnych, co doprowadziło do spadku zaufania konsumentów. Jednak na ten moment wydatki konsumpcyjne wciąż rosną, ponieważ konsumenci wykazują duży apetyt na podróże i rozrywkę, których odmówiono im w czasie pandemii. Zaufanie przedsiębiorców jest ogólnie wysokie, a inwestycje korporacyjne rosną, przy czym istnieje niewiele dowodów na powszechne cięcie kosztów.

 

Indie będą liderem wzrostu z 21% ekspansją w tym roku

Zenith przewiduje, że w 2022 r. globalne wydatki na reklamę wzrosną o 58 mld USD, do 781 mld USD z 723 mld USD w 2021 r. Większość nowych dolarów reklamowych będzie pochodzić ze Stanów Zjednoczonych, gdzie prognozuje się wzrost o 33 mld USD w 2022 r., napędzany przez ciągłą, gwałtowną transformację cyfrową, stanowiącą 57% wszystkich środków dodanych do rynku reklamowego w tym roku. Dalej uplasowały się Chiny, Japonia i Wielka Brytania, które wygenerowały odpowiednio 9,1%, 6,2% i 5,8% nowych dolarów reklamowych. Na piątym miejscu znalazły się Indie, które odpowiadają za 4,6% wzrostu wydatków na reklamę w tym roku, mimo że są dopiero dwunastym rynkiem reklamowym pod względem wielkości. Indie będą najszybciej rozwijającym się rynkiem w ujęciu procentowym, rosnąc o 20,8%, napędzany reklamami wyborczymi oraz wznowieniem festiwali, które zostały odwołane w szczytowym okresie pandemii.

Wyższe ceny w kanałach tradycyjnych przyspieszają przechodzenie na alternatywne rozwiązania cyfrowe

Trwały wzrost popytu ze strony reklamodawców napędza inflację w mediach, zwłaszcza w telewizji, gdzie podaż widowni stale spada, ponieważ widzowie wybierają alternatywne media. Wzrost cen jest bardzo zróżnicowany dla różnych widowni w różnych krajach, ale oczekuje się, że średni globalny koszt reklamy telewizyjnej dla wszystkich grup odbiorców wzrośnie w tym roku o 11%-13%. Oczekuje się, że ceny reklam wideo online będą wyższe o około 7%, choć w tym przypadku podaż widowni rośnie. Inne kanały cyfrowe, w których podaż rośnie, a wolumen jest elastyczny, odnotowują jedynie skromny wzrost cen, z średnimi podwyżkami cen na poziomie 3% w przypadku mediów społecznościowych i innych form cyfrowych. Ceny reklamy zewnętrznej i radiowej wzrosną w tym roku o około 4%, podczas gdy ceny reklamy drukowanej pozostaną stabilne, ponieważ popyt na reklamę w publikacjach drukowanych spada równie szybko jak czytelnictwo.

Marki, które po prostu kupują szerokie grupy odbiorców, aby osiągnąć pożądany zasięg, nie będą w stanie uniknąć konieczności ponoszenia większych wydatków, aby dotrzeć do tych samych odbiorców. Natomiast marki, które wykorzystują dane własne do identyfikacji swoich najbardziej dochodowych klientów i łączą je z danymi pochodzącymi od stron trzecich w celu dotarcia do najlepiej rokujących klientów za pomocą najbardziej efektywnych kanałów, będą w stanie złagodzić skutki inflacji w mediach. Ogromna i rosnąca wielkość konsumpcji treści cyfrowych sprawia, że dla marek bardziej efektywne staje się zwiększanie skali przez agregowanie odbiorców cyfrowych. Zenith przewiduje, że w 2022 r. 62% budżetów reklamowych zostanie przeznaczonych na media cyfrowe, w porównaniu z 59% w 2021 r., a w 2024 r. wielkość ta sięgnie 65%.

„W świecie, w którym handel staje się zdominowany przez aukcje, przewagę konkurencyjną osiąga się nie dzięki skali, ale dzięki danym” – powiedział Ben Lukawski, Global Chief Strategy Officer z Zenith. „Inflacja mocno uderzy w nabywców, do których tanio jest dotrzeć, ale marki, które mądrze wykorzystują swoje dane, będą zarządzać kosztami i jednocześnie rozwijać swoją działalność”.

Wideo online wyprzedza media społecznościowe jako najszybciej rozwijający się kanał po raz pierwszy w ostatniej dekadzie

Przewiduje się, że wideo online będzie najszybciej rozwijającym się kanałem w ciągu najbliższych trzech lat. Zenith prognozuje, że w latach 2021-2024 będzie on rósł średnio 15,4% rocznie, napędzany szybkim rozwojem connected TV (CTV), wideo na żądanie finansowanego z reklam, streamingu i innych formatów wideo. CTV jest obecnie główną platformą wideo w Stanach Zjednoczonych, plasując się wyżej niż telewizja kablowa i zdobywa coraz większą popularność na innych rynkach, zwłaszcza w Europie Zachodniej oraz w regionie Azji i Pacyfiku. Wprowadzenie przez serwisy SVOD (subskrypcji wideo na żądanie), takie jak Netflix i Disney+, tańszych pakietów finansowanych przez reklamy, jeszcze bardziej przyspieszy wzrost przez zapewnienie nowych, wysokiej jakości środowisk dla komunikacji marki. Mieszane modele wideo na żądanie, łączące subskrypcję z reklamą, również przyczynią się do dalszego wzrostu odbiorców wideo online na całym świecie przez pozyskiwanie konsumentów, którzy nie chcą lub których nie stać na rosnącą liczbę usług opartych wyłącznie na subskrypcji. Zenith przewiduje, że wydatki na reklamę wideo online wzrosną z 62 mld USD w 2021 r. do 95 mld USD w 2024 r.

Wideo online wyprzedzi media społecznościowe, najszybciej rozwijający się kanał w ciągu poprzednich dziewięciu lat. Wciąż prognozuje się, że w latach 2021-2024 wydatki na reklamę w mediach społecznościowych (obejmujące reklamy wideo w kanałach mediów społecznościowych) będą rosły w średnim tempie 15,1% rocznie, napędzane przez rosnącą konkurencję między platformami, która prowadzi do ciągłych innowacji w zakresie formatów i ściślejszej integracji z handlem. Udział Meta w wydatkach na reklamę w mediach społecznościowych poza Chinami stale spada od czasu osiągnięcia najwyższego poziomu 89% w 2019 r., osiągając wartość 85% w 2021 r., gdy udział w rynku zdobyły TikTok, Snapchat, LinkedIn i Pinterest. Zenith prognozuje, że wydatki na reklamę w mediach społecznościowych wzrosną z 153 mld USD w 2021 r. do 187 mld USD w 2022 r., kiedy to będą stanowić 25% wydatków na reklamę we wszystkich mediach.

Kino i reklama zewnętrzna zajmą trzecie i czwarte miejsce wśród najszybciej rozwijających się mediów, osiągając średni roczny wzrost wynoszący odpowiednio 11,9% i 8,0% w latach 2021-2024. Wciąż jeszcze dochodzą do siebie po poniesieniu dużych strat w latach 2020 i 2021, kiedy kina były zamknięte, a konsumenci zostali w domach. Kino i reklama zewnętrzna mają jednak jeszcze wiele do nadrobienia i nie spieszą się z tym. Wiele marek, które zostały zmuszone do znalezienia alternatyw, często cyfrowych, przekonało się o ich skuteczności i nie widzi potrzeby ponownego przesuwania swoich budżetów. Zenith przewiduje, że wydatki na reklamę kinową osiągną 3,9 mld USD w 2024 r., znacznie poniżej poziomu sprzed pandemii, czyli 4,8 mld USD w 2019 r., podczas gdy wydatki na reklamę zewnętrzną osiągną 45,0 mld USD w 2024 r., po raz pierwszy przekraczając wartość 42,3 mld USD osiągniętą w 2019 r.

Zenith zakłada, że w latach 2021-2024 reklama w telewizji linearnej będzie rosła średnio o 1,1% rocznie, z 173,6 mld USD do 179,2 mld USD, w miarę jak wzrost cen będzie dalej rekompensował utratę widowni. Ten trwający spadek zasięgu i efektywności będzie jednak skłaniał marki do korzystania z kanałów cyfrowych, w tym wideo online. Prognozuje się, że udział telewizji w całkowitych wydatkach na reklamę spadnie z 24,6% w 2021 r. do 20,8% w 2024 r., podczas gdy udział wideo online wzrośnie z 8,8% do 11,1%.

„Wideo online rozwija się, tworząc nowe możliwości budowania świadomości marki, uzupełnione przez możliwości mediów społecznościowych w zakresie efektywnego kosztowo targetowania przy niskich barierach wejścia” – powiedział Jonathan Barnard, Head of Forecasting Zenith. „Wideo online stale zmniejsza różnicę w wydatkach w stosunku do telewizji, a do 2024 roku będą w połowie tak duże jak telewizji”.

Posted in Uncategorised | Możliwość komentowania Globalny rynek reklamowy wzrośnie o 8% w 2022 roku została wyłączona

Reklama precyzyjna oraz e-commerce napędzą w tym roku wzrost wydatków na reklamę produktów OTC na poziomie 8%

Wydatki na reklamę produktów medycznych dostępnych bez recepty (OTC) na 13 kluczowych rynkach* wzrosną o 7,6% w 2022 r. i o 5,0% w 2023 roku – wynika z najnowszego raportu agencji mediowej Zenith Business Intelligence – OTC Healthcare. Wzrost ten będzie napędzany przez reklamę precyzyjną, dostosowaną do oczekiwań użytkownika, jak również reklamę efektywnościową, która odpowiada za ruch na platformach handlu elektronicznego OTC.

Reklama produktów medycznych dostępnych bez recepty rosła przez cały okres pandemii, ponieważ przekazy dotyczące zdrowia stały się bardziej istotne dla konsumentów. Podczas, gdy cały rynek reklamowy skurczył się o 3,5%, wydatki na reklamę OTC zwiększyły się o 6,8% w 2020 roku. Popyt na leki na przeziębienie i grypę gwałtownie spadł, ponieważ dystans społeczny ograniczył rozpowszechnianie się infekcji. Natomiast większość innych podkategorii nadal rosła, a przykładem na to jest wzrost sprzedaży środków nasennych. Wraz z wybuchem pandemii, marki w wielu kategoriach ograniczyły lub nawet zawiesiły swoją komunikację, obawiając się, że ich przekaz może być niestosowny, a w niektórych przypadkach przynieść efekt przeciwny do zamierzonego. Dzięki temu marki OTC miały możliwość wykorzystania zasięgowych i relatywnie tanich mediów by wzmocnić swoją pozycję na rynku.

W 2021 r. wydatki reklamowe w kategorii OTC zwiększyły się o 12,8%, choć w tym przypadku ich wzrost był nieco wolniejszy w porównaniu do całego rynku, który musiał nadrobić straty. Zenith przewiduje, że w ciągu najbliższych dwóch lat wzrost reklamy OTC utrzyma się, ponieważ marki bronią swoich pozycji rynkowych, a platformy e-commerce walczą między sobą o dominację.

W roku 2020 lockdown oraz inne ograniczenia spowodowały gwałtowne przyśpieszenie rozwoju e-commerce w sektorze OTC. Teraz, gdy coraz więcej konsumentów wie o możliwości zakupu leków bez recepty online i swobodnie porusza się w środowisku e-commerce, w ciągu najbliższych kilku lat internet stanie się coraz ważniejszym kanałem ich sprzedaży. Oznacza to, że tradycyjni dystrybutorzy, tj. apteki i supermarkety, stają w obliczu nowej konkurencji ze strony cyfrowych platform handlu elektronicznego, a marki zyskują nowe możliwości nawiązania współpracy, a nawet realizacji kampanii direct-to-consumer. Większa konkurencja o ruch i sprzedaż będzie napędzać dalszy rozwój reklamy marek i reklamy efektywnościowej.

Prognozujemy, że wydatki na reklamę produktów medycznych dostępnych bez recepty wzrosną z 20,1 mld USD w 2021 r. do 22,7 mld USD w 2023 r., czyli o 36% powyżej poziomu wydatków sprzed pandemii, które w 2019 r. wyniosły 16,7 mld USD.

Digitalizacja pomaga markom dostosować komunikaty do konkretnych potrzeb konsumentów

Kiedy konsumenci po raz pierwszy kupują produkt dostępny bez recepty, często poświęcają czas na jego analizę i konsultacje z rodziną, przyjaciółmi czy zaufanymi doradcami, takimi jak farmaceuci. Jednak po pierwszym zakupie, kupowanie produktów OTC szybko staje się rutyną, częścią regularnych zakupów. Podstawową rolą reklamy produktów OTC jest zatem podtrzymywanie świadomości marki w miejscu zakupu, podobnie jak w przypadku reklamy produktów FMCG. Na przykład reklama produktów OTC wykorzystuje w dużym stopniu telewizję ze względu na jej masowy zasięg. W 2021 roku reklamodawcy produktów OTC wydali 38% swoich budżetów na reklamę telewizyjną, w porównaniu do 21% w przypadku przeciętnego reklamodawcy we wszystkich kategoriach. Marki OTC wydają również więcej na radio i magazyny – radio z uwagi na masowy zasięg, a magazyny ze względu na dotarcie.

Do niedawna trudno było wykorzystać reklamę cyfrową do tworzenia doświadczeń konsumentów z markami i trwałej świadomości marki. Rozwój wysokiej jakości środowisk reklamowych, wideo online i mediów detalicznych – reklam pojawiających się na stronach internetowych detalistów i platformach e-commerce – oznacza, że marki mogą wykorzystywać digital do skutecznego przekazywania wartości marki aż do momentu sprzedaży. Marki wydają również więcej na reklamę efektywnościową w miarę rozwoju handlu elektronicznego w kategorii produktów OTC.

Agencja mediowa Zenith prognozuje, że w latach 2021-2023 marki OTC będą zwiększać swoje wydatki na reklamę cyfrową w tempie średnio 11% rocznie, podczas gdy radio wzrośnie o 5%, telewizja o 3%, a czasopisma o 3%. W 2023 r. udział reklamy cyfrowej w reklamie OTC wyniesie 49%, w porównaniu z 46% w 2021 roku.

– Postępująca dygitalizacja pozwala markom OTC na wykorzystanie inteligentnej segmentacji i dynamicznej kreacji do sprzedaży tych samych produktów różnym osobom o różnych potrzebach, w ramach przepisów dotyczących reklamy cyfrowej w tej kategorii – powiedział Benoit Cacheux, Global Chief Digital Officer, Zenith. – Zarówno osoba ćwicząca na siłowni, cierpiąca na bóle mięśni, pracownik biurowy z bólem głowy, jak i rodzic, którego dziecko cierpi na bóle wzrostowe – wszyscy oni potrzebują uśmierzenia bólu, ale marki muszą do nich przemawiać na różne sposoby, aby przekonać ich najskuteczniej. Możliwość dostosowania kreacji do potrzeb odbiorców daje reklamie cyfrowej przewagę, jakiej nigdy nie miały media tradycyjne.

– Pandemia skupiła uwagę konsumentów na ich zdrowiu i sprawiła, że odeszli od tradycyjnych kanałów dystrybucji produktów OTC – powiedział Jonathan Barnard, Head of Forecasting Zenith. – Marki będą nadal zwiększać swoje inwestycje w reklamę cyfrową, ponieważ rozwój handlu elektronicznego zwiększa jej rolę w napędzaniu sprzedaży produktów OTC i wzrostu marek.

*13 rynków uwzględnionych w raporcie to Australia, Kanada, Chiny, Francja, Niemcy, Indie, Włochy, Polska, Rosja, Hiszpania, Szwajcaria, Wielka Brytania i USA, które łącznie odpowiadają za 74% całkowitych globalnych wydatków na reklamę. Raport obejmuje leki i produkty sprzedawane bez recepty, w tym środki na przeziębienie i alergię, antykoncepcję, suplementy wspomagające trawienie, produkty do pielęgnacji oczu i skóry, higieny jamy ustnej, środki przeciwbólowe, nasenne, produkty wspomagające rzucenie palenia i środki do leczenia ran.

Źródło: Zenith „Business Intelligence – OTC Healthcare”

Posted in Uncategorised | Możliwość komentowania Reklama precyzyjna oraz e-commerce napędzą w tym roku wzrost wydatków na reklamę produktów OTC na poziomie 8% została wyłączona

Zenith wygrywa przetarg na obsługę mediową firmy Aventus

Zenith, agencja mediowa należąca do Publicis Groupe, rozpoczęła współpracę z firmą pożyczkową Aventus Group Sp. z o.o.. Agencja została wybrana w drodze przetargu. Zenith od tego momentu odpowiadaza strategię komunikacji i planowanie kampanii telewizyjnych dla marki SMART Pożyczka, należącej do Spółki.  

W ramach współpracy do obowiązków Zenith należy planowanie oraz realizacja kampanii telewizyjnych. Pierwsza wspólna kampania dotycząca SMART Pożyczki wystartowała 15 listopada 2021 roku. 

Naszym celem było nawiązanie współpracy z agencją mediową, która zaoferuje atrakcyjne warunki cenowe zakupu czasu antenowego w stacjach TV, przy jednoczesnym zapewnieniu dotarcia do jak najszerszej grupy docelowej naszych potencjalnych Klientów. Zenith poczytujemy jako Partnera z szerokim doświadczeniem na rynku planowania i zakupu mediów, z bogatym zapleczem analitycznym i gronem ekspertów. Obecnie z Agencją chcemy się skupić na budowaniu i promowaniu naszej marki Smart Pożyczka w Telewizji, ale rozważamy rozszerzenie współpracy na kolejne media i inne nasze marki. Liczymy na owocną i długa współpracę – mówi Edyta Olędzka, Dyrektor Marketingu Aventus Group Sp. z o.o. 

Grupa Avetus pośredniczy w udzielaniu krótkoterminowych pożyczek pozabankowych na rynku polskim od 2012 roku, w ramach 6 serwisów: SMART Pożyczka, Pożyczka Plus,  Finansowe Posiłki, Niewielka Pożyczka, Lew Pożyczka, i RataNaPlus. Jest jednym z liderów na rynku finansów pozabankowych oferowanych on-line.  

Posted in Uncategorised | Możliwość komentowania Zenith wygrywa przetarg na obsługę mediową firmy Aventus została wyłączona

Animex Foods wybiera Zenith

Zenith, agencja mediowa należąca do Publicis Groupe, rozpoczęła współpracę z Animex Foods i odpowiada od początku roku 2022 za strategię komunikacji mediowej, planowanie oraz zakup mediów dla marek: Krakus, Berlinki i Morliny. 

O wygranej Zenith przesądziły głównie kwestie merytoryczne – podejście strategiczne, zrozumienie kluczowych wartości naszych marek, a także specyfiki rynku. Nie bez znaczenia były także warunki finansowe zaoferowane przez agencję. Wierzymy, że wspólnie zadbamy o efektywną komunikację naszych kampanii – powiedziała Tatiana Popadiak-Kuligowska, Senior Brand Manager Animex Food. 

Pierwsze kampanie realizowane przez Zenith dla marek Morliny i Berlinki ruszyły już w styczniu. 

Animex Food jest 8 reklamodawcą w Polsce w kategorii Żywność (wydatki za trzy kwartały 2021 roku na poziomie blisko 89 mln złotych). Znajduje się też na 79 miejscu w ogólnym rankingu reklamodawców w naszym kraju (Kantar Media i Nielsen Audience Measurement, wydatki offline RC w okresie Q1-Q3 2021). 

Posted in Uncategorised | Możliwość komentowania Animex Foods wybiera Zenith została wyłączona

Cyfrowa transformacja przyniesie 9% wzrost globalnych wydatków na reklamę w 2022 roku

 • Wydatki na powierzchnię reklamową e-commerce wzrosną z 77 mld USD w tym roku do 143 mld USD w 2024 roku
 • Media społecznościowe będą liderem rynku z 15% rocznym wzrostem do 2024 roku
 • Wideo online będzie rosło średnio o 14% rocznie, dzięki zwiększeniu zasięgu i obniżeniu kosztów budowania świadomości marki na masową skalę

Globalny rynek reklamowy będzie się odradzał po spowolnieniu w 2020 roku, osiągając w 2022 roku dynamikę na poziomie 9,1%, po wzroście wynoszącym 15,6% w 2021 roku – wynika z opublikowanego dziś raportu Zenith Advertising Expenditure Forecasts. Globalne wydatki na reklamę wzrosną o 5,7% w 2023 roku i 7,4% w 2024 roku, przede wszystkim ze względu na to, że marki będą nadal wykorzystywać reklamę do pobudzania dalszego rozwoju w obszarze e-commerce.

Zenith szacuje, że globalne wydatki na reklamę osiągną 705 mld USD w 2021 roku, odnotowując wzrost z 634 mld USD w 2019 roku, a następnie wzrosną do 873 mld USD do roku 2024.

Prognozy zostały przygotowane przed pojawieniem się mutacji wirusa COVID-19 Omikron. Jest jednak zbyt wcześnie, aby ocenić w jaki sposób wariant ten wpłynie na światową branżę reklamową. Szczególnie zagrożone ryzykiem wydają się sektory turystyki, hotelarstwa i detaliczny handel tradycyjny. Istnieje natomiast potencjalny wzrost handlu elektronicznego i związanej z nim reklamy digital.

POLSKA

Patrząc na nasz rodzimy rynek, w pierwszym półroczu 2021 r. rynek reklamy w Polsce zwiększył wartość o 20,5% względem roku poprzedniego i o 1,7% wobec roku 2019. Oznacza to powrót budżetów reklamowych do poziomów sprzed pandemii. Niemal wszystkie sektory zwiększyły wydatki reklamowe, za wyjątkiem farmacji (-1,6%) oraz mediów (-1,6%). Z perspektywy kanałów komunikacji, dwucyfrowe wzrosty zanotowały Internet, telewizja, radio i outdoor. Najszybciej rosły wydatki na reklamę online – o blisko 24%. Wydatki reklamowe zmalały w prasie i kinach. Kina mogły otworzyć się dopiero w końcówce maja, jednak większość sieci multipleksów wstrzymała się z otwarciem sal do czerwca. W efekcie spadek przychodów w kinach wyniósł -70,7%. W konsekwencji różnej dynamiki zmian poszczególnych klas mediów, zmienia się ich udział w rynku. W pierwszym półroczu udziały telewizji i internetu są zbliżone, z niewielką przewagą internetu. W samym drugim kwartale wydatki na internet były jednak niższe niż wydatki na telewizję. W ujęciu półrocznym udział internetu wzrósł z 42,2% do 43,4%, zaś telewizji z 42,7% do 43,0%. Oba te media  powiększyły swój udział w media miksie kosztem prasy i kin. Wydatki na reklamę radiową utrzymały ubiegłoroczny poziom 7,3%, zaś outdooru zmalały zaledwie o 0,1 pp z 3,5% w 2020 r. do 3,4% obecnie.

ŚWIAT

Trudności związane z COVID-19 wydłużyły okres podwyższonej transformacji cyfrowej.

Pandemia gruntownie zaburzyła zwyczaje zakupowe. Wielu konsumentów, którzy wybierali dotąd tradycyjne zakupy, z konieczności kupuje dzisiaj w internecie. Marketerzy zareagowali na to, inwestując znacznie więcej w nowe technologie, infrastrukturę, zmiany organizacyjne oraz reklamę niż gdyby nie doszło do zmiany zachowań konsumentów. Obejmuje to działania reklamowe, które mają na celu promowanie platform e-commerce, reklamę efektywnościową kierującą ruch na stronę oraz reklamę w obrębie tych platform (“powierzchnia reklamowa e-commerce”) w celu promowania konkretnych produktów, przy czym wszystkie te działania gwałtownie przyspieszyły.

Postęp w ograniczaniu transmisji COVID-19 okazał się wolniejszy niż oczekiwano, a konsumenci mniej skłonni do wznowienia zakupów dokonywanych osobiście. Przedsiębiorstwa kontynuowały zwiększone inwestycje w transformację cyfrową w okresie, w którym spodziewano się raczej złagodzenia sytuacji i powrotu konsumentów do sklepów. W związku z tym, reklama cyfrowa w drugiej połowie tego roku okazała się silniejsza niż wcześniej oczekiwano. Zenith obecnie szacuje, że reklama cyfrowa wzrośnie o 25% w 2021 roku vs 2020 r., w porównaniu ze wzrostem na poziomie 19% szacowanym w poprzedniej prognozie, opublikowanej w lipcu.

Agencja mediowa Zenith spodziewa się, że proces transformacji cyfrowej stopniowo spowolni, ale nie przestanie rosnąć wraz ze słabnięciem pandemii w 2022 roku i później. Kryzys zdrowotny przyspieszył tendencje, które już wcześniej fundamentalnie przekształcały gospodarkę i będzie tak nadal. Zenith prognozuje 14% wzrost wartości globalnych wydatków na reklamę cyfrową w 2022 roku, to więcej w porównaniu do poprzedniej prognozy, która mówiła o poziomie 10%, z kolei w 2023 roku Zenith przewiduje 9% wzrostu wydatków i 10% w 2024 roku.

Reklama z jeszcze większym wkładem w gospodarkę światową

Ta zmiana strukturalna w gospodarce oznacza, że reklama odgrywa większą rolę w napędzaniu wzrostu sprzedaży e-commerce. W szczególności spowodowało to gwałtowny wzrost reklam na powierzchni reklamowej e-commerce: reklam display lub search, które pojawiają się na platformach e-commerce.

Wykorzystanie powierzchni reklamowej e-commerce może być bardzo skuteczne, ponieważ umożliwia dotarcie do aktywnych nabywców w punkcie zakupu. Zenith szacuje, że nastąpił gwałtowny skok w reklamie e-commerce z poziomu wynoszącego 24% w 2019 roku do 53% w 2020 roku, a następnie 47% w 2021 roku, kiedy to jej łączna wartość wyniesie 77 mld USD. Jest to równowartość kwot wydawanych na reklamy w gazetach, czasopismach, radiu i kinach łącznie, i stanowi 20% wszystkich wydatków na cyfrową reklamę display i paid search. Oczekuje się, że do 2024 roku wydatki na reklamę na powierzchni reklamowej e-commerce osiągną wartość 143 mld USD, z czego 27% ma stanowić reklama display i search. Znaczna część tych wydatków będzie nowa w stosunku do istniejących wydatków reklamowych, ponieważ pochodzić będzie z budżetów handlowych wcześniej wykorzystywanych do negocjowania miejsca na półkach w sklepach stacjonarnych.

Rozwój gospodarki cyfrowej stymuluje do wzrostu również inne formy reklamy, w tym kampanie marek w telewizji i reklamie zewnętrznej, w których marki obecne w digitalu zajmują teraz istotne miejsce. Udział reklamy w globalnym PKB stale się zwiększał przed pandemią, wzrastając z 0,72% w 2014 roku do 0,75% w 2019 roku. Po skokowej zmianie w konsumpcji mediów cyfrowych i e-commerce w ubiegłym roku, prognozuje się, że w 2021 roku udział ten osiągnie 0,77%, a w 2024 roku 0,80%. Będzie to największy wzrost udziału reklamy w PKB od końca lat 90. ubiegłego wieku.

Najszybciej będą rosły rynki Europy Środkowo-Wschodniej oraz Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, ale wartościowo największy wzrost odnotuje USA  

Wydatki na reklamę we wszystkich regionach są obecnie znacznie powyżej poziomu sprzed pandemii i oczekuje się, że w ciągu najbliższych kilku lat wszystkie te regiony powinny odnotować solidny wzrost. Zenith prognozuje, że w latach 2021-2024 najszybszy wzrost nastąpi w Europie Środkowo-Wschodniej oraz na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, gdzie średnie roczne stopy wzrostu wyniosą odpowiednio 12,2% i 10,0%. Reklama w Europie Środkowo-Wschodniej jest napędzana przez wzrost produktywności i dochodów gospodarstw, co w miarę dojrzewania gospodarek zachęca kolejne marki i kategorie produktów do wejścia na rynek. Z kolei kraje regionu MENA korzystają z wysokich cen ropy naftowej, ponieważ popyt na energię przewyższa produkcję. Najwolniejszy wzrost spodziewany jest na dojrzałych rynkach Europy Zachodniej, gdzie wzrost prognozuje się na poziomie 5,3% rocznie.

Zenith przewiduje jednak, że największy wkład we wzrost wydatków na reklamę będzie pochodził z USA, gdzie prognozowany wzrost ma wynieść 80 mld dolarów w latach 2021-2024. Stanowi to 48% całej dynamiki globalnych wydatków reklamowych w tym okresie. Kolejny pod względem wartości wzrost nastąpi w Chinach (15,8 mld USD, czyli 9% całości), Wielkiej Brytanii (6,0 mld USD, czyli 4%) i Japonii (5,4 mld USD, czyli 3%). Są to cztery największe rynki reklamowe na świecie, które dzięki wysokiej skali wydatków rekompensują to, czego może im brakować pod względem szybkości.

Media społecznościowe są liderem wzrostu reklamy i w przyszłym roku wyprzedzą telewizję

Zenith przewiduje, że media społecznościowe będą najszybciej rozwijającym się kanałem komunikacji w latach 2021-2024, ze średnią roczną stopą wzrostu wynoszącą 14,8%, a tuż za nimi uplasuje się wideo online z 14,0%. Paid search będzie rosło o 9,8% rocznie, napędzane głównie dzięki inwestycjom w powierzchnię reklamową e-commerce, a reklama zewnętrzna będzie się cieszyć solidnym wzrostem wynoszącym 7,4% rocznie w miarę, jak powracać będzie normalny ruchu pieszych i pojazdów. Radio i telewizja odnotują niewielki wzrost, odpowiednio o 2,2% i 1,4%, podczas gdy druk spadnie o 4,7%.

Media społecznościowe stają się coraz bardziej konkurencyjne. Według eMarketera, dorośli użytkownicy mediów społecznościowych w USA spędzili w tym roku 60,4% swojego czasu na Facebooku i Instagramie, co oznacza spadek z 74,8% w 2017 roku. Jest to efekt rosnącej popularności TikToka, który w tym okresie odnotował wzrost od zera do 15,1% udziału w czasie korzystania z mediów społecznościowych. Platformy wykorzystują również możliwości commerce’owe i rozwijają nowe zaawansowane interakcje pomiędzy markami a konsumentami. Marketerzy mogą korzystać z narzędzi „samoobsługowych” do tworzenia doświadczeń rozszerzonej rzeczywistości, a następnie rozpowszechniać je za pomocą ukierunkowanej reklamy, co może skutecznie podnieść świadomość i zamiar dokonania zakupów.

Zenith przewiduje, że wydatki na reklamę w mediach społecznościowych osiągną wartość 177 mld USD w 2022 roku, wyprzedzając telewizję z wartością na poziomie 174 mld USD. Do 2024 roku wydatki reklamowe w mediach społecznościowych wzrosną do 225 mld USD i będą stanowić 26,5% wszystkich reklam, a za nimi znajdą się paid search z wynikiem 22,5% i telewizja z 21,0%.

Reklama cyfrowa jako całość przekroczy 60% globalnych wydatków na reklamę po raz pierwszy w 2022 roku, osiągając poziom 61,5% wszystkich wydatków, a do 2024 roku jej udział wzrośnie do 65,1%.

Marki muszą mądrze wykorzystywać wideo online, aby poprawić efektywność kosztów dotarcia

Reklama telewizyjna pozostaje najłatwiejszą drogą do budowania świadomości marki wśród masowego odbiorcy, pomimo postępującej utraty widowni na rzecz mediów cyfrowych. Zależność marek od telewizji napędza szybką inflację mediów, która będzie trwała nawet po tym, gdy nie będzie już odwoływań do 2020 r. Zenith prognozuje, że koszt reklamy telewizyjnej wzrośnie o 11% w 2022 roku, w porównaniu do 4% dla reklamy zewnętrznej, 3% dla reklamy typu digital display, 2% dla radia i 0% dla mediów drukowanych. Marki będą musiały zmierzyć się ze swoją zależnością od telewizji, która oferuje coraz mniejszą widownię za wyższe ceny.

Wideo online jest sfragmentaryzowane, a zarządzanie kampaniami skomplikowane. Wiele platform dostarcza treści za pośrednictwem różnych urządzeń i wielu ekranów, a zanim dotrą one do odbiorców przechodzą przez różne technologiczne platformy i systemy oraz procesy zakupu powierzchni u kolejnych dostawców. Marketerzy mogą jednak inwestując w dane i technologię służącą do planowania, a także budując partnerstwa z dostawcami, korzystać z video online, by zwiększać zasięg i obniżać koszty. Zenith prognozuje, że wydatki na reklamę wideo online wzrosną z 62 mld USD w 2021 roku do 91 mld USD w 2024 roku, kiedy to po raz pierwszy przekroczą 50% wielkość telewizji. W tym samym okresie wydatki na reklamę telewizyjną zwiększą się z 171 mld USD do 178 mld USD.

„Konsumenci coraz bardziej polegają na mediach i technologiach cyfrowych, które pozwalają im na komunikację i zapewniają rozrywkę, a także inspirują i umożliwiają robienie wszystkich zakupów. Reklama w tym środowisku odgrywa coraz większą rolę w napędzaniu sprzedaży i rozwoju marek” – powiedział Jonathan Barnard, Head of Forecasting, Zenith. “W ciągu najbliższych trzech lat spodziewamy się, że rynek reklamowy osiągnie najwyższy wskaźnik równomiernego wzrostu od 2000 roku”.

Posted in Uncategorised | Możliwość komentowania Cyfrowa transformacja przyniesie 9% wzrost globalnych wydatków na reklamę w 2022 roku została wyłączona

Zenith: Wydatki na reklamę w branży turystycznej wzrosną z 24% w 2021 roku do 36% w 2022

 • W latach 2021-2023 wydatki na reklamę w branży turystycznej będą rosły od dwóch do sześciu razy szybciej niż cały rynek reklamowy
 • Rynek reklamy turystycznej powróci do poziomu wydatków sprzed pandemii dopiero w 2023 roku
 • Marki turystyczne będą zwiększać wydatki na reklamę digital z 63% budżetu w 2020 roku do 70% w 2023

Wydatki na reklamę w branży turystycznej mają szansę na szybki wzrost. Marki związane z tym sektorem muszą na nowo zbudować relacje z konsumentami po zapaści branży w 2020 roku – wynika z opublikowanego raportu Zenith Business Intelligence Travel. Agencja mediowa Zenith prognozuje, że reklama związana z turystyką na 13 kluczowych rynkach* wzrośnie o 24% w 2021 roku (dwukrotnie szybciej niż cały rynek reklamowy) oraz o 36% w 2022 i o kolejne 19% w roku 2023.

Wraz z otwarciem granic i przywróceniem możliwości podróżowania po świecie, marki turystyczne zostały zmuszone dopasować się do postpandemicznej rzeczywistości. Spadek liczby podóży służbowych, spowodowany koordynacją większości międzynarodowych interesów za pomocą zdalnych spotkań oraz większa świadomość konsumentów w kontekście niskoemisyjności podróży sprawiły, że marki muszą przeformułować swoją komunikację i dostosować ją do różnych grup odbiorców.

Reklama turystyczna była jedną z kategorii najbardziej dotkniętych przez COVID-19. Rynek reklamy turystycznej stracił prawie połowę swojej wartości w 2020 roku (46%), podczas gdy cały rynek reklamowy skurczył się zaledwie o 4%. Zenith szacuje, że wydatki na reklamę w branży turystycznej spadły z 18,0 mld USD w 2019 r. do 9,7 mld USD w 2020 roku.

Niezaspokojony popyt na podróże spowoduje szybki wzrost wydatków na reklamę turystyczną w ciągu najbliższych kilku lat, ale jeszcze długa droga nim wynik ten powróci do poziomu sprzed pandemii. W tym roku wydatki reklamowe w branży turystycznej będą nadal o 33% niższe niż w 2019 roku, podczas gdy cały rynek reklamowy wzrośnie o 7%. Dopiero w roku 2023 inwestycje reklamowe w tym sektorze przekroczą poziom z 2019 r. i wyniosą 19,6 mld USD.

Podróże stają się cyfrowym doświadczeniem

Reklamodawcy z branży turystycznej wydają więcej na reklamę cyfrową niż przeciętna marka – udział wydatków na reklamę cyfrową w 2020 w branży turystycznej wyniósł 63% w porównaniu do średniej rynkowej wynoszącej 58%. Nie jest to zaskakujący wynik dla kategorii, która znacznie wyprzedziła rynek w transformacji cyfrowej, prowadząc w 2021 roku 32% sprzedaży za pośrednictwem e-commerce, w porównaniu do 20% dla branży retail ogółem.

Cyfrowa reklama turystyczna ma na celu przechwycenie konsumentów we wczesnej fazie poszukiwań za pomocą reklam w wyszukiwarkach, reklam display i wideo z dopasowaną treścią. Ponieważ podróże stają się coraz bardziej zdigitalizowane, rola reklamy cyfrowej będzie jeszcze ważniejsza zarówno w procesie budowania marki, jak i samej konwersji. Zintegrowanie aplikacji turystycznych z paszportami szczepionkowymi, wykorzystanie ich do pomocy konsumentom w poruszaniu się po lokalnych przepisach i biurokracji związanej z COVID-19 oraz oferowanie innych usług cyfrowych z myślą o podróżnych, wszystko to przyspieszy transformację podróżowania, które stanie się doświadczeniem cyfrowowym, od planowania do samego pobytu i wypoczynku.

Agencja mediowa Zenith prognozuje, że w latach 2019-2023 wydatki na reklamę cyfrową w branży turystycznej będą rosły o 6% rocznie. Do 2023 roku marki turystyczne będą przeznaczać 70% swoich budżetów na reklamę cyfrową, co oznacza wzrost z 63% w 2020 roku.

“Podróże były jednym z najwcześniejszych sektorów, które rozpoczęły transformację digitalową, w momencie gdy rezerwacje przeniosły się do sieci” – powiedział Ben Lukawski, Global Chief Strategy Officer, Zenith. “Jej finałem będzie całkowite zdigitalizowanie doświadczenia, zaczynając od redukcji formularzy aż do przejść bezdotykowych.”

Reklamodawcy z branży turystycznej przeznaczają znacznie więcej budżetów na prasę, magazyny i reklamę zewnętrzną niż robią to inne marki (20% w 2020 r. w porównaniu z 13% dla przeciętnej marki), a znacznie mniej na telewizję (13% w porównaniu ze średnią 24%). Konsumenci oczekują możliwości wyboru i zwracają uwagę na wartość, dlatego szczególnie skuteczne są te media, które pozwalają markom na prezentowanie szeregu opcji i szczegółów dotyczących cen. Wydatki na reklamę turystyczną w prasie maleją w związku z dalszym spadkiem nakładu, ale według prognoz, reklama zewnętrzna wyjdzie z zapaści po 2020 r. i będzie rosła w średnim tempie 6% rocznie w latach 2019-2023.

Marki szukają nowych chętnych na podróże w Azji i Europie Wschodniej

Zenith przewiduje, że najszybszy wzrost wydatków na reklamę turystyczną nastąpi w Indiach i Rosji, gdzie do 2023 roku wydatki na reklamę w tej kategorii będą odpowiednio o 31% i 21% wyższe niż w roku 2019. W tych krajach rosnące dochody oznaczają, że więcej osób może sobie pozwolić na podróże, a osoby już podróżujące mogą robić to częściej. Podobnie jest w przypadku Chin i Polski, gdzie wydatki na reklamę turystyczną wzrosną odpowiednio o 16% i 14% w latach 2019-2023.

Silny rynek reklamowy w Stanach Zjednoczonych napędza wzrost cen mediów, co jest głównym powodem, dla którego wydatki na reklamę w branży turystycznej będą tam o 13% wyższe w 2023 roku niż w 2019. Pozostałe rozwinięte ekonomicznie rynki odnotują w tym okresie wzrost od +9% do -9%, w zależności od popytu konsumenckiego, inflacji mediów, przyjęcia technologii cyfrowych i wielu innych czynników. Jednak biorąc pod uwagę wszystkie rynki, to odbudowa rynku reklamy turystycznej po załamaniu w 2020 roku będzie znacznie wolniejsze w porównaniu do całościowego wzrostu rynku reklamowego.

“W miarę jak podróżowanie zaczyna się odradzać po bezprecedensowym spadku popytu w 2020 roku, marki odbudowują swoje relacje z konsumentami, wykorzystując technologie cyfrowe do prowadzenia ich na każdym etapie” – powiedział Jonathan Barnard, Head of Forecasting, Zenith. “Zwłaszcza wideo online będzie odgrywać kluczową rolę w nawiązaniu  emocjonalnych połączeń z konsumentami, zapraszając ich do zrobienia pierwszego kroku w ich cyfrowej podróży.”

*13 rynków uwzględnionych w raporcie to: Australia, Kanada, Chiny, Francja, Niemcy, Indie, Włochy, Polska, Rosja, Hiszpania, Szwajcaria, Wielka Brytania i USA, które łącznie odpowiadają za 74% całkowitych globalnych wydatków na reklamę. Raport obejmuje podróże krajowe i zagraniczne w celach służbowych i wypoczynkowych.

 
 
Posted in Uncategorised | Możliwość komentowania Zenith: Wydatki na reklamę w branży turystycznej wzrosną z 24% w 2021 roku do 36% w 2022 została wyłączona

Zenith: Globalne wydatki reklamowe w kategorii sprzętu AGD wzrosną w 2021 o 13%, dzięki ożywieniu w branży budowlano-remontowej

 • W 2023 roku inwestycje reklamowe w kategorii AGD przekroczą poziom wydatków z sprzed pandemii o 24%
 • Digital zwiększy udział w wydatkach na reklamę sprzętu AGD z 55% w 2020 do 57% w 2023 roku
 • Największe wzrosty wydatków reklamowych w kategorii AGD odnotują Indie i Rosja, odpowiednio 18% i 16% rocznie

Według prognoz agencji mediowej Zenith, wzrost wydatków na reklamę na 12 kluczowych rynkach świata* w kategorii sprzętu AGD wyniesie w 2021 roku 12,6% i będzie wyższy niż wzrost reklamy ogółem, który szacowany jest w analogicznym okresie na 11,5%. Zmuszeni do spędzania większej ilości czasu w swoich domach, konsumenci decydują się na inwestycje zwiększające komfort korzystania z przestrzeni domowej, przeznaczając na ten cel część funduszy zaoszczędzonych na wyjściach towarzyskich i wyjazdach wakacyjnych. To z kolei napędza popyt na urządzenia dużego i małego AGD, w szczególności kuchenki, pralki, zmywarki i klimatyzatory. Pomimo złagodzenia restrykcji związanych z koronawirusem, Zenith przewiduje, że konsumenci nadal będą poświęcać więcej czasu i środków finansowych na domy i mieszkania niż przed pandemią i prognozuje wzrost wydatków na reklamę sprzętu AGD na poziomie 6% w skali roku w latach 2022 i 2023.

Agencja mediowa Zenith przewiduje, że globalne wydatki na reklamę marek AGD wzrosną z 4,4 mld USD w 2020 do 5,0 mld USD w 2021 roku, znacznie przekraczając poziom 4,5 mld USD wydanych w 2019 roku jeszcze przed pandemią. Do 2023 roku wydatki reklamowe osiągną 5,6 mld USD.

Kampanie wizerunkowe i e-commerce napędzają 10% roczny wzrost wydatków na reklamę digital

Reklama w kanale digital stanowiła 55% światowych wydatków na reklamę sprzętu AGD w 2020, w porównaniu z 51% w roku 2019. Miała na to wpływ niekwestionowana skuteczność tego kanału zarówno w budowaniu wizerunku marek – głównie z wykorzystaniem wideo online, reklamy natywnej i mediów społecznościowych, jak i skuteczność sprzedażowa działań performance’owych – przede wszystkim z użyciem paid search. Zakupy urządzeń gospodarstwa domowego są kojarzone raczej z przykrym obowiązkiem i koniecznością zastąpienia zużytych lub niedziałających sprzętów. Produkty z tej kategorii są jednocześnie do siebie bardzo podobne fizycznie i technicznie. Działania reklamowe są zatem absolutnie konieczne, aby marka mogła znaleźć się w top of mind konsumenta, który zmuszony jest dokonać zakupu. Paid search, z którym konsument styka się podczas sprawdzania dostępnych opcji zakupu, ma ogromny wpływ na finalną konwersję.

Telewizja pozostaje nadal istotnym kanałem budowania wizerunku marek AGD, uzupełnianym przez działania prowadzone w OOH. Marki AGD wydają w tych kanałach znacznie więcej niż przeciętna marka: w 2020 roku 29% ich budżetów zostało ulokowanych właśnie w telewizji, w porównaniu do średnich rynkowych inwestycji w tym kanale na poziomie 24%. W reklamę OOH branża AGD zainwestowała w 2020 roku 7% swoich wydatków, a średnia rynkowych inwestycji w ten kanał wynosiła 4%. Zenith prognozuje, że w latach 2020-2023 wydatki marek sprzętu gospodarstwa domowego na reklamę OOH będą rosły o 8% rocznie. Telewizja, cierpiąca z powodu ciągłej migracji widzów do kanałów digitalowych, pozostanie nieco w tyle, przy wzroście wynoszącym średnio 6% rocznie.

„Rynek, na którym działają marki AGD jeszcze nigdy nie był tak wymagający i złożony. Składają się na to zwiększony popyt i rosnący udział oraz znaczenie technologii cyfrowych w połowie i dolnej części lejka sprzedażowego, a także presja związana z dostarczaniem doświadczeń bezpośrednio do konsumenta” – powiedział Drew Erskine, Global Strategy Lead, Zenith. „Skuteczne budowanie marek na dłuższą metę będzie wymagało zwinnych strategii reklamowych często opartych na digitalu, zbalansowanych pod względem skali dotarcia, a konwersją intencji zakupowej na finalną decyzję.”

Najsilniej rosną Indie i Rosja, na których konsumenci dokunują zakupów po raz pierwszy

Agencja mediowa Zenith prognozuje, że reklama sprzętu AGD będzie się rozwijać szczególnie szybko w Indiach i Rosji, które w latach 2020-2023 będą rosły średnio o odpowiednio 18% i 16% rocznie. Szybki wzrost w tych krajach będzie po części reakcją na ich spadki w 2020 roku, które były znacznie gwałtowniejsze niż przeciętnie na świecie – wydatki zmniejszyły się o 15% w Indiach i o 22% w Rosji. Dodatkowo przewiduje się, że rosnące dochody osobiste w tych krajach pozwolą na utrzymanie wzrostu z 2021 roku w kolejnych latach.

Australia, Hiszpania, Wielka Brytania i USA również ucierpiały z powodu dużych spadków wydatków na reklamę sprzętu AGD w 2020 roku. Zenith prognozuje roczny wzrost na tych rynkach na poziomie od 9% do 14% w latach 2020-2023.

Najniższy wzrost inwestycji w reklamę AGD, który w latach 2020-2023 wyniesie od 0% do 4%, spodziewany jest w krajach o dojrzałej gospodarce: Niemczech, Szwajcarii i Włoszech.

*12 rynków uwzględnionych w raporcie to Australia, Kanada, Chiny, Francja, Niemcy, Indie, Włochy, Rosja, Hiszpania, Szwajcaria, Wielka Brytania i USA, które łącznie odpowiadają za 74% całkowitych globalnych wydatków na reklamę. Raport obejmuje duże i małe urządzenia gospodarstwa domowego, w tym klimatyzatory, zmywarki do naczyń, lodówki i zamrażarki, grzejniki, urządzenia kuchenne, piekarniki, urządzenia do pielęgnacji ciała, odkurzacze i pralki.

 

 

Posted in Uncategorised | Możliwość komentowania Zenith: Globalne wydatki reklamowe w kategorii sprzętu AGD wzrosną w 2021 o 13%, dzięki ożywieniu w branży budowlano-remontowej została wyłączona

Zenith: e-Commerce i wideo online napędzą w tym roku wzrost globalnych wydatków na reklamę na poziomie 11%

 • Globalne wydatki na reklamę przekroczą w tym roku wynik sprzed pandemii o 6%
 • Reklama cyfrowa obejmie 58% udziałów w rynku w 2021 r., w porównaniu z rokiem 2019, w którym wynik ten wynosił 48%
 • Średni koszt reklamy telewizyjnej wzrośnie w tym roku o 5%, podczas gdy wydatki na reklamę w tym medium wzrosną tylko o 1%
 • Same Stany Zjednoczone dostarczą w tym roku 47% światowych wydatków reklamowych

Zgodnie z najnowszym raportem agencji mediowej Zenith Advertising Expenditure Forecasts, globalne wydatki na reklamę światową wzrosną o 11,2% w 2021 r., napędzane wyjątkowym popytem na reklamę e-commerce opartą na performance marketingu oraz reklamę marek stawiających na wideo online. Globalne wydatki na reklamę wyniosą w tym roku 669 mld USD, o 40 mld USD więcej niż wydano przed pandemią w 2019 roku.

 

Według założeń ekspertów agencji Zenith, wzrost światowych wydatków na reklamę w perspektywie średnioterminowej będzie trwały, z prognozą wzrostu na poziomie 6,9% w 2022 r. i 5,6% w 2023 roku.

Prognoza dynamiki wydatków reklamowych na polskim rynku

Rok 2021 przynosi spodziewane odmrożenie wydatków reklamowych na polskim rynku. Szacowana dynamika wzrostu rynku reklamowego w wysokości 8.5% pozwoli na praktycznie całkowite odrobienie strat spowodowanych pandemią koronawirusa w roku 2020. Różnica w stosunku do wydatków w roku 2019 wyniesie ok. 85 mln zł (czyli poniżej 1%).

Sytuacja w poszczególnych mediach jest jednak zróżnicowana. Niekwestionowanym liderem wzrostow jest internet, którego wzrost w stosunku do roku 2020 przekroczy 12%, zaś w stosunku do roku 2019, to medium zyska ponad 17.5%.

Według prognoz agencji mediowej Zenith, taki wzrost internetu przełoży się na 42.6% udziału tego medium w torcie reklamowym. To kolejny rok kiedy internet zbliża się do bycia największym medium reklamowym na rynku polskim. Wzrosty w stosunku do wydatków roku 2020 odnotowuje również TV (+6.8%), Radio (+5.7%) a także outdoor (+6.5%) oraz kino (+30.1%).

Prognoza dynamiki wydatków reklamowych na świecie

Pandemia koronawirusa przyspieszyła strukturalne przesunięcie w gospodarce ze sprzedaży tradycyjnej na handel elektroniczny, skłaniając większą niż kiedykolwiek liczbę konsumentów do poszukiwania produktów i dokonywania zakupów w Internecie. Tym samym marki chętniej zaczęły nawiązywać partnerstwa z detalistami, stawiając na operacje direct-to-consumer, korzystają przy tym z reklamy opartej na performance marketingu – głównie w mediach społecznościowych i paid search – aby skutecznie poprowadzić konsumentów po ścieżce zakupowej. Zenith prognozuje, że reklama w mediach społecznościowych wzrośnie w tym roku o 25% i osiągnie wartość 137 mld USD, po raz pierwszy wyprzedzając paid search, którego wartość osiągnie 135 mld USD (wzrost o 19%).

Gro wydatków reklamowych w 2021 roku to inwestycje małych firm, które musiały szybko przenieść się do handlu elektronicznego, aby przetrwać kolejne lockdowny. Budżety, które wcześniej przeznaczali na detalistów w celu zabezpieczenia miejsca na sklepowej półce, zostały teraz przekierowane na reklamy display i paid search na ich stronach internetowych. Przewiduje się, że przesunięcie w kierunku handlu elektronicznego spowolni wraz ze zniesieniem restrykcji związanych z koronawirusem i ponownym otwarciem gospodarek, jednak trend ten nie ulegnie odwróceniu. Zenith przewiduje, że e-commerce nadal będzie dominował jeśli chodzi o wzrost przychodów reklamowych, napędzając 13% dynamikę w mediach społecznościowych i 12% wzrost paid search w 2022 roku.

Po jednorazowym skoku oglądalności w 2020 roku ponownie obserwujemy spadek widowni tradycyjnej telewizji, spowodowany migracją w kierunku kanałów ditalowych. Wynikająca z tego trendu rosnąca popularność wideo online to nie tylko sposób na utrzymanie zasięgu w czasie spadku oglądalności TV, ale także skuteczna forma komunikacji marki sama w sobie. Popularność opartego na subsrypcjach wideo na żądanie ograniczyła jednak podaż wysokiej jakości wideo online dostępnego dla reklamodawców. Zenith przewiduje, że reklama wideo online będzie najszybciej rozwijającym się kanałem cyfrowym w 2021 roku, wzrastając o 26% i osiągając wartość 63 mld USD.

„Wideo online wciąż się przekształca, napędzany przez rozwój usług streamingowych i telewizorów z funkcją smart TV” – powiedział Benoit Cacheux, Global Chief Digital Officer w Zenith. „Jego ciągła ewolucja wymaga radykalnego przemyślenia sposobu budowania optymalnego, neutralnego dla ekranu modelu dotarcia. Wprowadzanie nowych źródeł danych do planowania kampanii telewizyjnych stwarza również kolejne możliwości dalszej synchronizacji planowania telewizyjnego i wideo.”

Media społecznościowe i wideo online wyprzedziły tradycyjną, statyczną reklamę display, która według prognoz skurczy się w tym roku o 15%, podczas gdy online wzrośnie zaledwie o 4%. Zenith przewiduje, że w 2021 roku wartość reklamy cyfrowej wzrośnie o 19%, a jej udział w całości wydatków reklamowych osiągnie 58%, w porównaniu z 48% w 2019 roku i 54% w 2020 roku.

Większość pozostałych mediów odnotuje w tym roku wzrost w porównaniu do roku 2020, kiedy to mieliśmy do czynienia z 16% spadku wydatków na reklamę w mediach tradycyjnych. Kino i reklama zewnętrzna najbardziej ucierpiały z powodu ograniczeń związanych z COVID-19, zmniejszając się odpowiednio o 72% i 28%, a ich wzrost będzie najszybszy w 2021 r., kiedy to wydatki wzrosną odpowiednio o 116% i 16%. Natomiast reklama radiowa, która spadła o 22% w 2020 r., ma wzrosnąć o 4% w 2021 r., podczas gdy wydatki reklamowe na telewizję zmniejszyły się o 8% w 2020 r., to w 2021 prognozuje się ich wzrost na poziomie 1%. Druk będzie kontynuował swój długi spadek, który trwa już 14. rok z rzędu, z 8% spadkiem wydatków na reklamę w 2021 roku. W 2023 roku wydatki na reklamę we wszystkich tych mediach będą nadal poniżej poziomu z 2019 roku, choć kino i reklama zewnętrzna odrobią prawie wszystkie straty.

Ograniczona podaż i rosnący popyt napędzają inflację cen mediów

Tegoroczny gwałtowny wzrost wydatków na reklamę, w połączeniu z ciągłą migracją odbiorców z kanałów tradycyjnych do cyfrowych, przyczynia się do znacznego wzrostu cen mediów, szczególnie w telewizji. Koszt reklamy telewizyjnej wzrósł w tym roku średnio o 5%, choć zróżnicowanie pomiędzy rynkami i widownią jest duże. Wydatki na telewizję wzrosły o 1%, przy konsekwentnym spadku zasiegów. Wzrost mediów cyfrowych jest natomiast napędzany głównie przez rosnącą oglądalność i szerszą monetyzację, przy czym inflacja w przypadku wideo online wynosi średnio 7%, a w przypadku mediów społecznościowych pozostaje na niezmienionym poziomie, w porównaniu z ich odpowiednio 26% i 25% wzrostem wydatków na reklamę.

Prawie połowa wszystkich nowych wydatków reklamowych jest napędzana przez Stany Zjednoczone

Według agencji mediowej Zenith, wszystkie regiony odnotują solidny wzrost wydatków reklamowych w 2021 r., od 9% w regionie Azji i Pacyfiku do 15% na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, które odrabiają straty po największym spadku w 2020 r., wynoszącym 21%. Najsilniejszy wzrost bazowy od 2019 r. ma miejsce w Ameryce Północnej, która według prognoz wzrośnie w tym roku o 13%, mimo że w ubiegłym roku skurczyła się tylko o 1%. Wzrost w Ameryce Północnej jest napędzany przez bardzo szybkie tempo transformacji cyfrowej w tamtejszych branżach, a także silne inwestycje w telewizję podłączoną do sieci oraz wideo na żądanie finansowane z reklam.

Stany Zjednoczone będą miały zdecydowanie największy wkład w globalny wzrost wydatków reklamowych w 2021 r., odpowiadając za 46% z 67 mld USD, o które wzrośnie w tym roku światowy rynek reklamowy, a następnie Chiny z 11% oraz Japonia i Wielka Brytania, których wkład wynosi po 6%.

„Po bardzo trudnym ubiegłym roku, rynek reklamowy odczuwa pozytywne ożywienie, dzięki czemu tegoroczne wydatki przekroczą nawet poziom z 2019 roku” – powiedział Jonathan Barnard, Head of Forecasting w Zenith. „Reklama cyfrowa staje się coraz skuteczniejszym narzędziem wzrostu marki, ponieważ media i handel nadal przenoszą się do sieci, przyciągając większe inwestycje zarówno od dużych marek, jak i małych firm”.

źródło: Zenith Advertising Expenditure Forecasts

Posted in Uncategorised | Możliwość komentowania Zenith: e-Commerce i wideo online napędzą w tym roku wzrost globalnych wydatków na reklamę na poziomie 11% została wyłączona

Zenith: Otwarcie branży gastronomicznej, turystycznej i hotelarskiej przełoży się na wzrost wydatków na reklamę alkoholu

 • Wydatki na reklamę alkoholu na 12 kluczowych rynkach* wzrosną z 6,7 mld USD w 2020 r. do 7,7 mld USD w 2023 r. 
 • Marki alkoholowe wydają na reklamę w telewizji dwa razy więcej niż marki w innych kategoriach, jednak ze względu na malejącą widownię estymowany jest roczny spadek wydatków telewizyjnych w kategorii o 2,4% 
 • Producenci napojów alkoholowych szybko przestawili się na tworzenie własnych treści online, aby konsumeci nadal mogli poszerzać swoje doświadczenia z marką, co zwykle jest głównym czynnikiem wzrostu sprzedaży  
 • Reklama cyfrowa będzie stanowić 30% wydatków na reklamę alkoholu w 2023 r., w porównaniu z 21% w 2019 roku 

 Wydatki na reklamę napojów alkoholowych na 12 kluczowych rynkach* wzrosną o 5,3% w 2021 r., wyprzedzając tym samym wzrost całego rynku reklamowego o 4,9%. Marki będą odrabiać straty po gwałtownym spadku w 2020 r. – wynika z raportu Business Intelligence – Alcohol: Beer + Spirits opublikowanego przez agencję mediową ZenithReklama alkoholu będzie następnie rosła mniej więcej równo z całym rynkiem, z wynikiem na poziomie 4%-5% rocznie w 2022 i 2023 roku. 

Patrząc z perspektywy rynku polskiego to piwo w największym stopniu wpływa na dynamikę całej kategorii alkoholowej, ponieważ stanowi blisko 87% wolumenu wszystkich napojów alkoholowych. Ubiegły rok nie był łaskawy dla kategorii piwnej w Polsce z oczywistych względów. Podwyżka akcyzy oraz negatywne skutki w postaci zamrożenia branży gastronomicznej i braku imprez masowych były odczuwalne i zaowocowały spadkiem wolumenu o 1,6%, aczkolwiek przy wzroście wartościowym o 3,1%, co tłumaczyć należy m.in. premiumizacją i popularnością specjalności czy piw bezalkoholowych (dane Nielsen). 

 

Estymujemy, że w Polsce wydatki reklamowe za 2020 r. (net po rabatach) w kategorii spadły o 12% rdr, co podyktowane było nie tylko względami biznesowymi, ale również koniecznością przesunięcia lub przeformułowania niektórych kampanii marketingowych, których osią komunikacyjną były duże wydarzania sportowe (np. Euro 2020) lub muzyczne. 

Pandemia wymusiła globalne przeniesienie budowania doświadczenia marek alkoholowych do internetu 

Marki alkoholowe często nie mogą bezpośrednio zachęcać do konsumpcji własnych produktówZ drugiej strony, spożywanie alkoholu jest głęboko zakorzenione w kulturze każdego kraju i zdaje się, że szybko się to nie zmieniWobec tego marki rozwijają się przez proces premiumizacji, czyli nakłaniania konsumentów do picia trunków o lepszej jakości, zamiast większej ilości. Jest to coś, w czym marki napojów wysokoprocentowych odniosły większy sukces niż producenci piwa. Zgodnie z danymi Euromonitor International, konsumpcja zarówno piwa, jak i napojów spirytusowych nie zmieniła się znacznie między 2016 a 2019 rokiem, ale wartość sprzedaży piwa rosła o 3% rocznie, podczas gdy sprzedaż napojów spirytusowych wzrosła o 7%. 

Premiumizacja oznacza przekonywanie konsumentów do wyboru produktów o wyższej wartości, które zapewniają lepsze doświadczenia, przez budowanie wizerunku marki za pomocą masowej komunikacji. Marki alkoholowe stawiają więc na reklamę telewizyjną i out-of-home, wydając na TV dwa razy więcej niż przeciętna marka i prawie cztery razy więcej w przypadku reklamy zewnętrznej. W 2020 roku marki alkoholowe przeznaczyły 49% swoich budżetów na telewizję, w porównaniu do 24%, które wydała przeciętna markaz kolei 19% wydatków przypadło na reklamę zewnętrzną, w porównaniu do 5% dla przeciętnej marki. Taktyka ta stała się mniej skuteczna, ponieważ widownia przenosi się do mediów cyfrowych, choć szczególnie to młodzi konsumenci są najbardziej skłonni do odwiedzenia nowego baru czy wypróbowania nowego drinka.  

Rola digitalu w branży alkoholowej na przestrzeni ostatnich lat znacznie wrosła, a pandemia COVID-19 jeszcze przyśpieszyła ten trend. Zamknięcie lokali gastronomicznych spowodowało, że marki zostały zmuszone poszukać nowej drogi na rynku. Browary, bary i restauracje rozwinęły się w kierunku bezpośredniej dostawy do klienta i zamówień na wynos, co z pewnością ułatwił im handel elektroniczny i reklama w mediach cyfrowych, zwłaszcza społecznościowych. W związku z tym, marki alkoholowe zwiększyły swoje wydatki digitalu z 21% w 2019 roku do 24% w 2020 roku. Dążąc do stworzenia przekonujących doświadczeń związanych z marką w domu, a nie w barze, firmy produkujące napoje alkoholowe zaczęły inwestować we własne strony internetowe czy treści edukacyjne. Marki napojów wysokoprocentowych były szczególnie widoczne, wykorzystując influencerów i partnerów handlowych, aby nauczyć konsumentów, na przykład, mieszania własnych koktajli. 

Producenci alkoholi wysokoprocentowych prześcignęli marki piwne pod względem wartości sprzedaży, oferując więcej doświadczeń i rytuałów premium związanych z ich produktem i sposobem jego serwowania”  powiedział Ben Lukawski, Global Chief Strategy OfficerZenith. „Wraz z pandemią ograniczającą korzystanie z kanału HoReCa, zaobserwowaliśmy większy nacisk marek na dostarczanie doświadczeń premium w domuza pomocą mediów cyfrowych. 

Konsumenci są teraz o wiele bardziej świadomi dostępnych opcji zakupu alkoholu online, a marki alkoholowe zaczęły dysponować sieciami dystrybucji, które są w stanie im je dostarczyć. Zenith przewiduje, że marki będą rozszerzać swoje budżety na reklamę cyfrową wspierającą pozycję alkoholu w e-commerce, nawet po pełnym otwarciu pubów i restauracji, napędzając roczny wzrost wydatków na digital w latach 2019-2023 na poziomie 9,2%, kiedy to reklama cyfrowa będzie stanowić 30% budżetów reklamowych całej branży alkoholowej.  

Zgodnie z prognozą agencji mediowej Zenith, marki alkoholowe zmniejszą swoje wydatki na telewizję o 2,4% rocznie do 2023 r., w porównaniu z poziomem odnotowanym w 2019 r., ponieważ widownia tradycyjnej telewizji nadal się kurczy. Natomiast wartość globalnych wydatków na reklamę zewnętrzną z każdym rokiem będzie rosła o 1,1%, nawet biorąc pod uwagę spowodowane pandemią ograniczenie ruchu pieszego i drogowego. Zmniejszający się zasięg telewizji sprawia, że wszechobecność out-of-home staje się jeszcze bardziej wartościowa. 

Reklama alkoholu po spadku w 2020 r. odbuduje się do 2023 roku 

Wydatki reklamowe w branży alkoholowej skurczyły się prawie dwa razy szybciej niż cały rynek reklamowy w 2020 r., spadając o 11,6% w porównaniu do 6,4% całego rynku, budżety marek zostały ograniczone przez spadek konsumpcji, średnią cenę za drinka i marże zysku. Po zamknięciu barów, pubów i restauracji konsumenci pili mniej alkoholu, a napoje, które spożywali, kupowali w sklepach, gdzie kosztowały one mniej, przy znacznie niższej marży. To spowodowało, że marki gwałtownie ograniczyły swój budżet przeznaczany na marketing, aby chronić swoje wyniki, a ich łączne wydatki na reklamę spadły z 7,6 mld USD w 2019 r. do 6,7 mld USD w 2020 r. 

Marki obecnie przywracają swoje budżety z powrotem na rynek, ponieważ program szczepień sprawił, że konsumenci ponownie zaczęli wychodzić i się spotykać, a branża gastronomiczna, turystyczna i hotelarska zaczęły ponownie się otwierać. Jednak powrót do normalności będzie powolny, a wydatki na reklamę alkoholu będą nadal o 8% poniżej poziomu z 2019 roku do końca 2021 roku, z wynikiem 7,0 mld USD. Zenith nie spodziewa się, że reklama alkoholu przekroczy szczyt sprzed pandemii aż do 2023 roku, kiedy to osiągnie wartość 7,7 mld USD. 

 Europa Zachodnia odnotuje najszybsze ożywienie po gwałtownym spadku 

Zenith prognozuje, że Hiszpania, Wielka Brytania, Niemcy i Francja będą wyróżniającymi się rynkami wzrostu, z rocznymi stopami wzrostu w latach 2020-2023 wynoszącymi odpowiednio 28%, 21%, 10% i 8%. Wynika to z faktu, że rynki te, na których picie w barach, pubach i restauracjach jest nieodłącznym aspektem codziennego życia społecznego, doświadczyły największych spadków po wprowadzeniu lockdownuW 2020 r. wydatki na reklamę alkoholu spadły o 52% w Hiszpanii, 48% w Wielkiej Brytanii, 22% w Niemczech i 23% we Francji. Szybkie ożywienie na tych rynkach spowoduje, że do 2023 r. powrócą one mniej więcej do poziomu z 2019 r. 

Branża alkoholowa ucierpiała z powodu pandemii bardziej niż większość innych kategorii, co znalazło swoje odzwierciedlenie w gwałtownym spadku wydatków na reklamę w zeszłym roku” – powiedział Jonathan Barnard, Head of ForecastingZenith. „Ożywienie nie będzie tak dramatyczne jak w okresie spowolnienia, ale inwestycje w komunikację cyfrową będą napędzać stały wzrost reklamy alkoholu przez kilka następnych lat„. 

 

*12 rynków uwzględnionych w raporcie to Australia, Kanada, Chiny, Francja, Niemcy, Indie, Włochy, Rosja, Hiszpania, Szwajcaria, Wielka Brytania i USA, które łącznie odpowiadają za 73% całkowitych globalnych wydatków na reklamę. Obejmuje on reklamę wszystkich rodzajów piwa i napojów wysokoprocentowych na tych rynkach. 

 

 

Posted in Uncategorised | Możliwość komentowania Zenith: Otwarcie branży gastronomicznej, turystycznej i hotelarskiej przełoży się na wzrost wydatków na reklamę alkoholu została wyłączona

Rosnąca widowania kanałów cyfrowych oraz inwestycje w e-commerce napędzają roczny wzrost wydatków na reklamę cyfrową w branży FMCG na poziomie 7%

 • Reklama Out-of-home odbije się od dna, po załamaniu spowodowanym przez COVID-19, z rocznym wzrostem na poziomie 9%
 • Całkowite wydatki na reklamę w branży FMCG w 2023 r. przekroczą poziom z 2019 roku
 • Chiny przodują w transformacji cyfrowej, przeznaczając 71% wydatków w branży FMCG na kanał digital

 

 

Zgodnie z opublikowanym dziś raportem Business Intelligence – FMCG Food and Drink, agencja mediowa Zenith prognozuje, że marki dóbr szybkozbywalnych (FMCG) zwiększą swoje wydatki na reklamę w kanałach cyfrowych o 7% rocznie do 2023 roku. To wynik wyższy niż prognozowany 4% wzrost ogólnych wydatków reklamowych w FMCG na 12 rynkach uwzględnionych w tym raporcie*.

 

Wydatki na reklamę telewizyjną marek FMCG nadal w dużym stopniu bazują na tradycyjnej, lineranej telewizji. Wydając w 2020 roku 39% swoich budżetów na reklamę w tym kanale, w porównaniu do 24% dla przeciętnej marki, kategoria FMCG ostrożnie podchodzi do emisji reklam video w kanałach niestandardowych typu telewizja OTT (Over-the-top).

 

Z wyłączeniem Chin, gdzie w branży FMCG reklama cyfrowa już stanowi główną formę komunikacji handlowej, marki należące do kategorii FMCG przeznaczają 52% swoich budżetów na reklamę telewizyjną, w porównaniu do średniej wynoszącej 26%. Ich głównym celem jest maksymalizacja świadomości i zasięgu marki, tak aby były one widoczne jak najbliżej momentu zakupu dla jak największej liczby konsumentów. Jest to coś, w czym telewizja jak dotąd przodowała, ale jej malejący zasięg – szczególnie wśród młodych ludzi – sprawia, że staje się ona coraz mniej skuteczna.

 

W związku z tym, marki FMCG podążając za odbiorcami, przenoszą część swoich budżetów do digitalu. Zenith prognozuje, że wydatki na reklamę cyfrową w branży FMCG wzrosną z 12,3 mld USD w 2020 r. do 14,9 mld USD w 2023 r., a jej udział w rynku wzrośnie z 46% do 49%. Po pandemii, która stała się impulsem dla wzrostu e- commerce w branży FMCG w 2020 roku, marki będą poszukiwać wsparcia i rozszerzenia swoich możliwości w zakresie handlu elektronicznego, kierując konsumentów do działań DTC lub partnerstwa detalicznego. Największym wyzwaniem będzie jednak wykorzystanie technologii cyfrowej do skutecznego zastąpienia telewizji, czyli poszerzania świadomości marki na dużą skalę przy jednoczesnym zarządzaniu częstotliwością. Wzrost popularności subskrypcji wideo na żądanie (SVOD), która umożliwia odbiorcom unikanie bezpośredniej reklamy, sprawi, że będzie to jeszcze trudniejsze, podobnie jak wycofanie plików cookies.

 

„Marki FMCG potrzebują nowego, kompleksowego podejścia do planowania opartego na zasięgu” – powiedział Ben Lukawski, Global Chief Strategy Officer, Zenith. „Oznacza to połączenie telewizji, płatnej reklamy w wideo online, wirtualnego placementu w platformach SVOD, a może nawet obecności w grach oraz wykorzystania first-party i second-party data, aby zapobiec powielania i zoptymalizować przyrostowy zasięg.”

 

Reklama Out-of-home jest wyjątkiem w zmniejszającym się zasięgu tradycyjnych mediów. W miarę jak ruch na rynku wraca do normy po załamaniu spowodowanym przez COVID-19, rozpowszechnienie cyfrowych wyświetlaczy sprawi, że jeszcze skuteczniej będzie można dotrzeć do konsumentów z ukierunkowanymi i odpowiednimi reklamami w pobliżu punktu sprzedaży. Przewiduje się, że reklama zewnętrzna w kategorii FMCG będzie rosła o 9% rocznie w latach 2020-2023, a jej udział w rynku wzrośnie z 6,1% do 7,0%, nieznacznie wyprzedzając udział sprzed pandemii, który w 2019 r. wynosił 6,8%.

 

Wydatki na reklamę w branży FMCG podążą za wzrostem całego rynku, wychodząc z 11% spadku w 2020 r.

Wydatki w branży FMCG spadły w 2020 r. bardziej gwałtownie niż cały rynek reklamowy, zmniejszając się o 10,7% do poziomu 26,7 mld USD. Nie wynikało to jednak z braku popytu. Wręcz przeciwnie, popyt wzrósł, ponieważ ludzie przestali jeść w restauracjach, kawiarniach i barach i przenieśli konsumpcję do domu. W związku z tym, firmy FMCG stanęły przed wyzwaniem zwiększenia produkcji przy jednoczesnym przerwaniu łańcuchów dostaw oraz wykorzystania ograniczonej dystrybucji, aby dostarczyć swoje produkty na półki w sklepach lub do domów konsumentów. Wiele firm FMCG ograniczyło więc działania promocyjne dotyczące produktów, których nie były w stanie dostarczyć konsumentom wystarczająco szybko, aby zaspokoić popyt, a zamiast tego zainwestowały w infrastrukturę dystrybucyjną, zwłaszcza w operacje i partnerstwa w handlu elektronicznym.

 

Zenith prognozuje, że w latach 2021-2023 wzrost wydatków na reklamę w branży FMCG będzie zbliżony do wzrostu całego rynku. Odbicie jest niemal nieuniknione w 2021 roku, biorąc pod uwagę porównanie z gwałtownym spadkiem w 2020 roku, szczególnie w II kwartale, choć nadal będzie to 6% poniżej poziomów z 2019 roku. Firmy FMCG stoją w obliczu niepewności, jak szybko konsumenci wrócą do sklepów i jak bardzo ich zachowania zostały zmienione w czasie pandemii. Jednak teraz, gdy infrastruktura e-commerce w branży FMCG jest wprowadzana w życie, marki będą musiały zwiększyć inwestycje w reklamę, aby wspierać ten proces. Zenith przewiduje 4,4% roczny wzrost wydatków na reklamę w branży FMCG w latach 2020-2023, aż do poziomu 30,3 mld USD w 2023 roku. W tym momencie nastąpi pełne odreagowanie spadku wydatków reklamowych spowodowanego pandemią, przekraczając wynik z 2019 roku o 0,5 mld USD.

 

Indie liderami wzrostu wydatków na reklamę, a Chiny na czele cyfrowej transformacji

Jak prognozuje agencja mediowa Zenith, Indie będą najszybciej rozwijającym się rynkiem w ciągu najbliższych trzech lat, z wydatkami na reklamę w branży FMCG rosnącymi o 14% rocznie. Przyczyni się do tego kwitnący popyt konsumencki wraz z szybkim wzrostem dochodów, w połączeniu z nadrabiającą zaległości ekspansją słabo rozwiniętego rynku reklamowego: reklama stanowi zaledwie 0,3% PKB Indii, czyli mniej niż połowę globalnej średniej, która wynosi 0,7%. Przewiduje się, że wszystkie pozostałe rynki uwzględnione w raporcie będą rosły stabilnie w tempie od 2% do 5% rocznie.

 

Chiny wyróżniają się jako rynek, na którym marki najszybciej przyjęły e-commerce i reklamę cyfrową. W 2020 roku, chińskie marki FMCG przeznaczyły 71% swoich budżetów na reklamę cyfrową, w porównaniu do 46% na wszystkich 12 rynkach. W tym przypadku marki te koncentrują się na wideo online, które ma duży i szeroki zasięg oraz jest otwarte na partnerstwa handlowe. Może to oznaczać reklamę w programach dostępnych online lub specjalnych livestreamach prowadzonych przez influencerów, w których widzowie mogą bezpośrednio kupować demonstrowane przedmioty. Rutynowo reklamują się również na platformach e-commerce, aby napędzać sprzedaż na ścieżce zakupowej. Jak podaje Zenith, chińskie marki FMCG wydały 35% swoich całkowitych budżetów na wideo online i 13% na reklamę e-commerce w 2020 roku.

 

„Ecommerce będzie kluczowym polem bitwy dla wzrostu marek FMCG w nadchodzących latach” – powiedział Jonathan Barnard, Head of Forecasting, Zenith. „Zachodnie marki powinny naśladować Chiny w poszukiwaniu najlepszych praktyk w zakresie wykorzystania komunikacji cyfrowej do napędzania sprzedaży FMCG e-commerce”.

 

*12 rynków uwzględnionych w raporcie to Australia, Kanada, Chiny, Francja, Niemcy, Indie, Włochy, Rosja, Hiszpania, Szwajcaria, Wielka Brytania i USA, które łącznie odpowiadają za 73% całkowitych globalnych wydatków na reklamę. Kategoria FMCG żywność i napoje obejmuje wszystkie pakowane produkty spożywcze i napoje bezalkoholowe.

Posted in Uncategorised | Możliwość komentowania Rosnąca widowania kanałów cyfrowych oraz inwestycje w e-commerce napędzają roczny wzrost wydatków na reklamę cyfrową w branży FMCG na poziomie 7% została wyłączona
Najnowsze wpisy
Najnowsze komentarze
Archiwa
Kategorie
Meta
Artboard 1 copy 6

Witamy na stronie Zenith. Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz zablokować pliki cookies w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji w polityce prywatności.

x