Wyzwanie

Sprzedaż produktów sezonowych, w tym leków na alergię, jest determinowana przez czynniki, na które nie mamy wpływu: temperatura, opady, pylenie roślin czy liczba zachorowań. W kontekście planowania komunikacji największym wyzwaniem jest zatem dotarcie do konsumenta z informacją o takim produkcie właśnie wtedy, gdy w jego regionie pojawiają się optymalne, sprzyjające sprzedaży warunki.

W przypadku kampanii internetowych wsparciem dla plannerów jest dzisiaj progammatic, który umożliwia automatyczne ustawianie i aktualizację różnych parametrów kampanii na bieżąco. Jednak by w pełni wykorzystać jego potencjał i optymalnie zaplanować wydatki, trzeba pokonać przeszkodę w postaci mnogości zmiennych, dających wiele możliwych wariacji w zależności od miejsca występowania.

Mobile_Featured

Pomysł

Do rozwiązania tego problemu wykorzystaliśmy autorski pomysł. Po raz pierwszy do definiowania reguł kampanii oraz jej uruchomienia zastosowaliśmy algorytm drzew decyzyjnych.