Udział reklamy kupowanej w modelu programmatic w globalnych wydatkach na reklamę display wzrośnie z 59% w 2017 roku do 67% w 2019 – wynika z raportu Zenith Programmatic Marketing Forecasts.

Wartość globalnego rynku reklamy programmatic wzrośnie tym samym z obecnych 57,5 mld USD do 84,9 mld w 2019 roku, co oznacza wzrost średnio o 21% rocznie.

W Polsce, według szacunków Zenith, w tym roku 25% reklamy display to reklama kupiona w modelu programatycznym, a w ciągu najbliższych 2 lat udział programmatic sięgnie 39,2%.

Programmatic jest jednym z motorów polskiego rynku reklamy internetowej. Wydatki na reklamę w tym modelu zakupu będą rosły w najbliższych dwóch latach o około 40% rocznie. Tak wysokie tempo wzrostu zawdzięczamy m.in. inwestycjom wydawców w technologię, które przekładają się na lepsze możliwości optymalizacji inventory. W efekcie sprzedaż poprzez platformy jest stawiana coraz częściej na równi ze sprzedażą tradycyjną, co prowadzi do większej podaży wysokiej jakości powierzchni reklamowej w programmaticu. Ten rok był także punktem zwrotnym dla programatycznego zakupu reklamy video online, dzięki poszerzeniu sprzedaży o PMP platform VOD największych graczy telewizyjnych: TVN, Polsatu i TVP. Rynek programmatic rośnie również za sprawą inwestycji agencji mediowych w rozwój kompetencji, technologii i rozwiązań zwiększających efektywność reklamy, m.in. zaawansowanych metod analityki i modelowania zbiorów danych. Zenith, dzięki zastosowaniu machine learning w modelowaniu atrybucji, jest w tym zakresie globalnym liderem – wyjaśnia  Agata Lauko, General Manager Zenith.

Rynki o największym udziale reklamy programatycznej to Kanada, USA i Wielka Brytania. W tym roku reklama programmatic będzie stanowiła w tych krajach odpowiednio 81%, 78% i 77% reklamy display. Na czwartym miejscu pod względem udziału programmatic plasuje się Dania (70%), a za nią – z 63% udziałem programmatic – Francja.

Największym rynkiem reklamy programatycznej są Stany Zjednoczone, gdzie wydatki na programmatic wyniosą w tym roku 32,6 mld USD, co stanowi 57% globalnych wydatków na programmatic. Drugi co do wielkości rynek to Chiny, z wydatkami na programmatic na poziomie 5,3 mld USD i – wobec zaledwie 29% udziału programmatic w reklamie display – z dużym potencjałem wzrostu.

Zdaniem analityków Zenith, do 2019 roku na najbardziej zaawansowanych rynkach udział reklamy display kupowanej w modelu programmatic sięgnie 90%, a w nieodległej przyszłości zakup display na całym świecie będzie w pełni zautomatyzowany. Otwarte pozostaje pytanie jak szybko zakup programatyczny obejmie także inne, bardziej „tradycyjne” media. Na większości rynków zakup mediów innych niż internet w modelu programatycznym jest na bardzo wczesnym etapie, np. w Polsce realizuje się w tym modelu kampanie DOOH, inne media są nadal dalekie od wprowadzenia takiego modelu sprzedaży reklam. Wyjątkiem są Stany Zjednoczone, gdzie programmatic zaczyna się upowszechniać w pozostałych mediach. Według estymacji Zenith w tym roku w USA wydatki na reklamę telewizyjną, radiową, kinową i OOH w modelu programmatic wyniosą 5,6 mld USD, co stanowi 6% sumy wydatków na reklamę w tych mediach. Do 2019 roku te wartości wzrosną do 13 mld USD i 13,6%.

Powiązane aktualności