Według najnowszych prognoz domu mediowego ZenithOptimedia Group w 2014 roku wydatki netto na reklamę w Polsce będą wyższe o 1,8% w porównaniu z poprzedni rokiem, a ich łączna wartość na koniec roku wyniesie 6,51 mld zł. Tym samym ZenithOptimedia Group podtrzymuje poprzednią prognozę, opublikowaną w kwietniu.

Według najnowszych prognoz domu mediowego ZenithOptimedia Group w 2014 roku wydatki netto na reklamę w Polsce będą wyższe o 1,8% w porównaniu z poprzedni rokiem, a ich łączna wartość na koniec roku wyniesie 6,51 mld zł. Tym samym ZenithOptimedia Group podtrzymuje poprzednią prognozę, opublikowaną w kwietniu.

Polska gospodarka nabiera tempa – pierwszy kwartał przyniósł wyższe od prognozowanego przyspieszenie wzrostu gospodarczego, a optymistyczne nastroje przedsiębiorców znajdują odzwierciedlenie w sukcesywnie zwiększających się nakładach inwestycyjnych. Utrzymująca się tendencja wzrostowa w gospodarce to również pozytywny sygnał dla reklamodawców, którzy stopniowo zwiększają swoje inwestycje w media. Dane dotyczące wydatków reklamowych w pierwszym kwartale potwierdziły prognozowane tendencje, zarówno te dotyczące całego rynku, jak i dynamiki zmian wydatków na reklamę w poszczególnych mediach, dlatego utrzymujemy nasze prognozy na niezmienionym poziomie – powiedziała Monika Bronowska, CEO ZenithOptimedia Group.

 

Według prognoz ZenithOptimedia w tym roku polscy reklamodawcy zwiększą swoje inwestycje w reklamę telewizyjną o 2,1%. Dwucyfrowo, bo o 12,2% wzrosną inwestycje w reklamę online. Najszybciej rosnącym segmentem reklamy internetowej pozostaje reklama video, duże wzrosty wydatków odnotują także mobile i reklama targetowana/retargetowana (Audience on Demand). W porównaniu z ubiegłym rokiem reklamodawcy wydadzą o 14,9% mniej na reklamę w magazynach, i o 16,1% mniej na reklamę w dziennikach. Niewielkie wzrosty odnotują radio (o 1,3%) i kino (o 1,8%). W porównaniu z ubiegłym rokiem spadną natomiast nieznacznie (o 0,9%) wydatki na outdoor.

W pierwszych czterech miesiącach 2014 roku, w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, wzrosły inwestycje reklamowe firm z branży farmaceutycznej. Liderami wydatków w tym segmencie pozostają Aflofarm i USP Zdrowie. Więcej wydają również reklamodawcy z branży higiena i pielęgnacja, m.in. L’Oreal. W analizowanym okresie wrosły również wydatki reklamodawców z branży turystycznej oraz z segmentu media i książki. Na stabilnym poziomie utrzymują się wydatki reklamowe sieci handlowych, choć kilku czołowych reklamodawców z tej branży – Lidl, Jeronimo Martins, Media Expert i żabka – zwiększyło swoje wydatki. Swoje wydatki na reklamę zmniejszyły natomiast największe firmy telekomunikacyjne, producenci żywności i napojów (w tym Grupa żywiec i Coca-Cola). Spadki odnotowały także branża motoryzacyjna, z wyjątkiem Volkswagen, i finansowa, w której wydatki w porównaniu z ubiegłym rokiem zwiększyły tylko BZ WBK i Vivus.

Polski rynek reklamowy nie odnotuje znaczących zmian w związku z mundialem. Inaczej wygląda sytuacja na świecie – według szacunków ZenithOptimedia dzięki Mistrzostwom świata w piłce nożnej na globalne wydatki na reklamę będą w tym roku wyższe o 1,5 mld USD.

Medium, które zyska najwięcej na mundialu będzie oczywiście telewizja, a w drugiej kolejności – Internet, szczególnie segment social media. Według naszych prognoz aktywność reklamodawców w serwisach społecznościowych w czasie mundialu będzie większa niż podczas jakiegokolwiek organizowanego dotąd wydarzenia sportowego – wyjaśnia Monika Bronowska.

 

Tak wielkie sportowe wydarzenie ściągnie przed ekrany ogromną widownię na całym świecie, zwiększy się również zainteresowanie wiadomościami związanymi z mundialem i serwisami internetowymi poświęconymi sportowi. I to wszystko w porze roku, kiedy – przynajmniej na północnej półkuli – ludzie zazwyczaj spędzają więcej czasu poza domem i konsumpcja mediów jest niższa. Zdaniem analityków ZenithOptimedia największe wzrosty wydatków na reklamę odnotują w czasie piłkarskich zmagań rynki Ameryki Łacińskiej, gdzie mecze będą transmitowane w dogodnym dla kibiców czasie. Wartość rynku reklamowego w tym regionie będzie w tym roku wyższa o 500 mln USD. W krajach Europy Zachodniej, gdzie transmisje meczy mimo różnicy czasu odbywają się w dobrych porach, inwestycje reklamowe będą w tym roku wyższe o 300 mln USD.

Prognoza wydatków na globalnym rynku reklamowym

Globalne wydatki reklamowe wzrosną w 2014 roku o 5,4%, a ich łączna wartość wyniesie na koniec roku 524 miliardy dolarów. Globalny rynek reklamowy wzrośnie w tym roku dzięki Mistrzostwom świata w piłce nożnej. Wzrostowa tendencja będzie się umacniać w kolejnych latach dzięki dalszej poprawie sytuacji gospodarczej, także w strefie euro.

Minimalne (o 0,1 p.p.) obniżenie prognozy z kwietnia to efekt rozszerzającego się konfliktu na Ukrainie, który silnie odbił się na tamtejszym rynku reklamowym, oraz sytuacji w Rosji, borykającej się z sankcjami ekonomicznymi, i z której wycofują się zagraniczni inwestorzy. O 0,1 p.p. – do 5,7% – została obniżona także prognoza wzrostu wydatków reklamowych w 2015 roku. Niezmieniona pozostaje prognoza na 2016 rok – zdaniem analityków ZenithOptimedia globalny rynek reklamowy wzrośnie wtedy o 6,1%.

Prognoza wydatków reklamowych w podziale na regiony

Już w prognozach opublikowanych w grudniu 2012analitycy ZenithOptimedia zastosowali nowy podział na regiony. Stosowany wcześniej „tradycyjny” podział według regionów geograficznych nie pozwalał uchwycić niuansów i przedstawić dokładnie sytuacji w poszczególnych regionach. Dlatego ZenithOptimedia definiuje część regionów grupując w nich rynki podobne do siebie pod względem funkcjonowania rynku reklamowego oraz położenia geograficznego. Bez zmian pozostają definicje regionów: Ameryka Północna, Ameryka Łacińska oraz Bliski Wschód i Afryka Północna.

Obrzeża eurolandu

Grecja, Hiszpania, Irlandia, Portugalia, Włochy

Według analityków ZenithOptimedia rynek reklamy w tym regionie zmniejszy się w 2014 roku tylko o 0,5%, a w kolejnych latach zacznie powoli wzrastać – o 2,6% w 2015 i o 3,6% w 2016 roku, przy założeniu, że w okresie obejmującym prognozę strefa euro uniknie katastrofy, a w szczególności, że żaden kraj nie wyjdzie ze strefy euro ani nie upadnie z powodu zadłużenia.

Północna i środkowa Europa

Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Holandia, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania

Oznaki ożywienia gospodarczego w strefie euro zachęciły reklamodawców do zwiększenia budżetów

reklamowych – po raz pierwszy od 2 lat. W 2014 w tym regionie spodziewany jest wzrost o 2,6%, a następnie – 3,2% w 2015 i o 3% w 2016 roku.

Europa Wschodnia i Azja Centralna

Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bułgaria, Estonia, Gruzja, Kazachstan, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Rosja, Turcja, Ukraina, Uzbekistan

Ukraiński rynek reklamowy ucierpiał poważnie z powodu konfliktu zbrojnego – reklamodawcy znacznie ograniczyli swoją aktywność i wydatki reklamowe. Także rosyjski rynek ucierpiał z powodu sankcji nałożonych przez USA i Unię Europejską oraz wycofania się zagranicznych inwestorów. Według prognoz ZenithOptimedia wydatki reklamowe na Ukrainie będą w tym roku niższe o 32,5%, w Rosji natomiast wzrosną o 6,9%. Prognoza wzrostu dla całego regionu została obniżona do 4,2%.

Japonia

Japońska gospodarka wciąż boryka się z niskim poziomem wzrostu. Według prognoz ZenithOptimedia do 2016 roku tamtejszy rynek reklamowy będzie rósł o 2% rocznie.

„Postępowa” Azja

Australia, Hongkong, Korea Południowa, Nowa Zelandia, Singapur

W tym regionie prognozowany jest stabilny wzrost wydatków reklamowych od wzrostu o 3,4% w 2014 roku, do 4,8% w 2016 roku.

„Szybka” Azja

Chiny, Filipiny, Indie, Indonezja, Malezję, Pakistan, Tajlandia, Tajwan, Wietnam

Według ZenithOptimedia wydatki reklamowe w tym regionie w latach 2014-2016 będą rosły o 11-13% rocznie.

Ameryka Północna

Według prognoz ZenithOptimedia w 2014 roku, dzięki Zimowym Igrzyskom Olimpijskim i kampanią poprzedzającą wybory do kongresu, wydatki reklamowe w USA wzrosną o 4,7%. W kolejnych latach można spodziewać się dalszych wzrostów – o 4,4% w 2015 i o 4,3% w 2016 roku.

Ameryka Łacińska

Ten region może się poszczycić szybko rosnąca gospodarką i rosnącym w podobnym tempie rynkiem reklamowym. W kolejnych 3 latach spodziewany jest wzrost wydatków reklamowych o 12% rocznie. Do tych wzrostów przyczynią się w dużym stopniu wielkie wydarzenia sportowe organizowane w Brazylii – Mistrzostwa świata w piłce nożnej w 2014 i Letnie Igrzyska Olimpijskie 2016.

Bliski Wschód i Afryka Północna (MENA)

ZenithOptimedia prognozuje, że w 2014 roku rynek reklamowy w regionie MENA wzrośnie o 7,1%. W latach 2015-2016 tempo wzrostu nieco spadnie – rynek będzie rósł o 4-5% rocznie.

Największe rynki reklamowe

Mimo szybkich wzrostów na rynkach rozwijających się, USA wciąż pozostają rynkiem, który przynosi najwięcej nowych dolarów na globalny rynek reklamy. W latach 2013-2016 USA powinny przynieść 26% z 90 mld USD, o które powiększy się globalny rynek.

Globalne wydatki reklamowe według podziału na media

Internet jest wciąż najszybciej rosnącym medium. W latach 2014–2016 globalne wydatki na reklamę w Internecie będą rosły średnio o 16% rocznie.

Reklama display (której szeroka definicja obejmuje poza ”tradycyjnym” displayem również media społecznościowe i video online) rośnie najszybciej – o 21% rocznie, częściowo dzięki błyskawicznemu wzrostowi wydatków na reklamę w mediach społecznościowych, które rosną rocznie o 30%. Wydatki na reklamę video online będą rosły o 24% rocznie do 2016 roku. Natomiast wydatki na reklamę w wyszukiwarkach będą rosły średnio o 14% rocznie do 2016 roku, a reklama ogłoszeniowa – zaledwie o 7%.

Wydatki na mobile (reklama w urządzeniach mobilnych – smartfonach i tabletach), rosną 5,5 raza szybciej niż reklama na urządzeniach stacjonarnych (desktop). ZenithOptimedia prognozuje, że dzięki coraz większej popularności smartfonów i tabletów wydatki na mobile w latach 2013-2016 będą rosły średnio o 49% rocznie. Reklama desktop będzie natomiast rosła w tempie 9% rocznie.

Analitycy ZenithOptimedia szacują, że do 2016 roku globalne wydatki na mobile sięgną kwoty 47,5 mld USD, co będzie stanowiło 29,1% wydatków na reklamę online i 8,2% wszystkich wydatków na reklamę. Mobile stanie się więc czwartym co do wielkości medium, a wartość wydatków na reklamę w urządzeniach mobilnych będzie wyższa niż w radio, magazynach i outdoorze.

Obecnie mobile jest największym motorem wzrostu wydatków na reklamę. ZenithOptimedia szacuje, że w latach 2013–2016 tego typu reklama przyniesie 38% wzrost wydatków reklamowych. Zaraz za nim uplasuje się telewizja, która przyczyni się do 31% wzrostu. Kolejne 30% wzrostu przyniesie reklama online na urządzeniach stacjonarnych (desktop).

Powiązane aktualności