W tym roku ludzie na całym świecie spędzą średnio 800 godzin, czyli łącznie 33 dni, korzystając z mobilnego internetu – wynika z raportu Media Consumption Forecasts opublikowanego dziś przez agencję mediową Zenith. Do 2021 roku światowa średnia wzrośnie do 930 godzin, czyli 39 dni rocznie.

To piąta edycja publikowanego co roku raportu Media Consumption Forecasts. Zenith analizuje w nim zmieniające się wzorce konsumpcji mediów i przedstawia prognozy do 2021 roku. Zawarte w tegorocznej edycji raportu dane pochodzą z 57 rynków z całego świata.

Od czasu pierwszej publikacji raportu w 2015 roku, średnia długość czasu, jaki ludzie na całym świecie poświęcają na korzystanie z mobilnego internetu wzrosła z 80 do 130 minut dziennie. Wzrost średnio o 13% rocznie to efekt dostępności przystępnych cenowo smartfonów, szybszego internetu, lepszych ekranów i innowacyjnych aplikacji. Tempo tego wzrostu spowalnia, choć obecnie w krajach o rozwiniętych gospodarkach większość ludzi, którzy chcą mieć urządzenie mobilne, już je ma, a na pozostałych światowych rykach powszechność tych urządzeń rośnie. Według prognozy Zenith do 2021 roku czas korzystania z internetu na urządzeniach mobilnych będzie się wydłużał średnio o 8% rocznie i w 2021 roku będzie stanowił 31% globalnej konsumpcji mediów (wobec 27% w 2019).

Telewizja nadal najpopularniejszym globalnym medium

Telewizja pozostaje największym medium na świecie. W tym roku przyciągnie uwagę widzów średnio przez 167 minut dziennie. Prognoza Zenith zapowiada niewielki spadek czasu oglądania telewizji − do 165 minut dziennie w 2021 roku, który jednak nie będzie miał wpływu na jej dominujący udział w konsumpcji mediów, który w 2021 roku wyniesie 33% (wobec 35% w 2019).

Mobilny internet wpłynął na ilość czasu spędzanego na konsumpcji innych − jednak nie wszystkich − konkurencyjnych względem niego mediów. Pomiędzy 2014 a 2019 rokiem średnia długość czasu poświęcanego na czytanie dzienników spadła z 17 do 11 minut dziennie. W tym samym okresie średni czas spędzany na czytaniu magazynów spadł z 8 do 4 minut dziennie, a czas oglądania telewizji − ze 171 do 167 minut dziennie. Krótszy jest również średni czas korzystania z internetu na urządzeniach desktopowych − spadł z 47 do 40 minut dziennie. Nadal rośnie natomiast czas poświęcany na słuchanie radia − z 53 do 55 minut dziennie, oraz czas spędzany w kinach, głównie za sprawą kinowego boomu frekwencyjnego w Chinach − z 1,8 do 3 minut dziennie.

Dane na temat konsumpcji dzienników i magazynów dotyczą wyłącznie drukowanych wersji, podobnie jak dane o konsumpcji telewizji i radia pokazują czas spędzony na konsumpcji tych mediów za pośrednictwem telewizorów i odbiorników radiowych. Czas konsumpcji treści prasowych, telewizyjnych i radiowych na platformach internetowych wydawców lub nadawców telewizyjnych i radiowych jest wliczany do konsumpcji internetu.

Łączny czas konsumpcji mediów rośnie do 8 godzin dziennie

Mobilny internet wpłynął na wydłużenie czasu konsumpcji mediów. W tym roku konsumenci na świecie spędzą średnio 479 minut dziennie korzystając z mediów, podczas gdy w 2013 roku ta średnia wynosiła 420 minut. Według prognozy Zenith w 2021 roku przeciętny konsument poświęci na korzystanie z mediów 495 minut dziennie.

Powiązane aktualności