Perfomics powiększył grono swoich klientów. Do jego portfolio w obszarze search dołączyły koncern farmaceutyczny Sanofi oraz HP.

Współpraca z Sanofi obejmuje realizację projektów z zakresu Paid Search i SEO. Sanofi współpracuje już w zakresie obsługi mediowej z ZenithOptimedia, ale za projekty searchowe odpowiadała dotąd gencja K2, od której Performics przejmuje teraz obsługę.

HP, który współpracuje z Performics globalnie na innych rynkach, powierzył polskiemu oddziałowi Performics realizację działań z zakresu Paid Search.

Performics realizuje działania z zakresu SEM i SEO m.in. dla: Reckitt Benckiser, BBC, Acer, PGE, L’Oreal, Velvet, BGż. W tym roku z połączenia dwóch działów Performics: Paid Search oraz SEO powstał nowy zespół OneSearch, odpowiedzialny za opracowanie i realizację kompleksowych strategii w ramach Paid Search i SEO, oraz reklamę w YouTube i dziania Social Performance rozliczane w modelu efektywnościowym. Na czele zespołu stanął Marcin Pawłowski, Head of OneSearch.

 

Powiązane aktualności