W 2019 roku 26% czasu poświęcanego na konsumpcję mediów spędzimy korzystając z internetu na urządzeniach mobilnych – wynika z opublikowanego dziś przez Zenith raportu Media Consumption Forecasts.

Ludzie na całym świecie spędzą średnio 122 minuty dziennie korzystając z mobilnej przeglądarki lub aplikacji. Jeszcze w 2010 roku zajmowało to zaledwie 10 minut dziennie.

To trzecia edycja raportu Zenith, analizującego zmieniające się wzorce konsumpcji mediów od 2010 roku i zawierającego prognozy dotyczące czasu poświęcanego na korzystanie z mediów w latach 2017-2019. Raport obejmuje dane z 71 rynków z całego świata, w tym z Polski.

Wzrost mobile spowalnia

W latach 2010-2016 globalna konsumpcja mobilnego internetu rosła średnio o 44% rocznie dzięki coraz większej dostępności urządzeń mobilnych, rozwojowi technologii i coraz szerszej ofercie treści dostosowanych do urządzeń mobilnych. Ten wzrost tylko częściowo odbywał się kosztem tradycyjnych mediów, upowszechnienie mobilnych technologii spowodowało bowiem wzrost całościowej konsumpcji mediów, umożliwiając szerszy i częstszy niż kiedykolwiek wcześniej dostęp do nich. W 2016 przeciętny człowiek spędził na korzystaniu z mediów 456 minut dziennie wobec 411 minut w 2010 roku. Daje to wzrost średnio o 2% rocznie.

Teraz, gdy urządzenia mobilne odgrywają kluczową rolę w życiu wielu ludzi, wzrost czasu poświęcanego na korzystanie z mobilnego internetu spowalnia, a wraz z nim wolniej rośnie też całościowa konsumpcja mediów. Konsumpcja mobilnego internetu wzrosła o 43% w 2015, w 2016 już „tylko” o 25%, a w 2017 analitycy Zenith spodziewają się wzrostu o 17%. Natomiast całościowa konsumpcja mediów utrzyma w 2017 ubiegłoroczną dynamikę i wzrośnie o 2,7%, a do 2019 roku będzie rosła średnio o mniej niż 1% rocznie.

Mobile odpowiada za 71% konsumpcji internetu

W 2014 roku czas poświęcany na korzystanie z internetu na komputerach stacjonarnych osiągnął najwyższy poziom, jednak już w 2015 urządzenia mobilne stały się na świecie głównym narzędziem dostępu do internetu. Według prognozy Zenith w 2017 roku czas spędzony na korzystaniu z internetu na urządzeniach mobilnych będzie stanowił 71% całej konsumpcji internetu.

Tradycyjne media nadal na silnej pozycji

Mimo szybkiego rozwoju internetu, wciąż 69% globalnej konsumpcji mediów stanowi czas korzystania z tradycyjnych mediów. W tym roku tradycyjnym mediom poświęcimy średnio 316 minut dziennie, wobec 364 minut w 2010 roku.

W raporcie Zenith tradycyjne media to dzienniki, magazyny, telewizja, radio, kino i outdoor. Większość nadawców działających w tych sektorach uruchomiła internetowe wersje swoich serwisów i w raporcie ich konsumpcja jest wliczana do konsumpcji internetu. Choć konsumpcja tradycyjnych mediów spadła w ciągu ostatnich 7 lat o 13%, właściciele tradycyjnych mediów odzyskują część czasu, jaki poświęcali im wcześniej odbiorcy właśnie dzięki internetowi.

Telewizja nadal dominuje

Tradycyjna telewizja jest nadal największym na świecie medium pod względem czasu konsumpcji. W tym roku poświęcimy jej średnio 170 minut dziennie (wobec średnio 140 minut korzystania z internetu) i według prognozy Zenith dominująca pozycja telewizji utrzyma się do końca okresu, jaki obejmuje prognoza (2019). Jednak różnica między czasem konsumpcji telewizji i internetu będzie maleć – z 30 minut w 2017 roku do zaledwie 7 minut w 2019.

Powiązane aktualności